Forbereder testing av førerløse biler i Norge

Regjeringen tilpasser lovverket for utprøving av autonome kjøretøy.

Publisert
Prøver førerløs bil Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen fikk onsdag prøvekjøre en såkalt semi-autonom bil. (Foto: Samferdselsdepartementet)
Prøver førerløs bil
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen fikk onsdag prøvekjøre en såkalt semi-autonom bil. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Kjøretøyprodusenter og teknologimiljøer gjør for tiden store og raske fremskritt for å utvikle førerløse kjøretøy, både for privatmarkedet og transportbransjen. Nå vil regjeringen sikre et oppdatert lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen, samtidig som sikkerheten for alle trafikanter ivaretas.

– Økt bruk av teknologi og digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Derfor starter nå regjeringen arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en melding fra Samferdselsdepartementet.

Les også: Selvkjørende lastebiler sammenkoblet via WiFi

Prøvekjørte med Siv
Samferdselsministeren fikk sammen med finansminister Siv Jensen (Frp) onsdag prøvekjøre en såkalt semi-autonom bil i Oslo.

– Regjeringen vil gjøre det enklere for folk å ta i bruk ny og spennende teknologi. Vi må sørge for at vi har et oppdatert regelverk, og dette er et veldig interessant initiativ fra næringen, som regjeringen nå følger opp og vurderer, sier Siv Jensen.

Teknologiutviklingen innen autonome kjøretøy skjer så raskt at det om få år kan være aktuelt å bruke førerløse biler på norske veier, ifølge statsrådene.

– Allerede nå ser vi stadig bedre førerstøttesystemer i bilene, og enkelte bilmerker har modeller som under gitte forutsetning kan kjøre selv. Men det lovverket vi har i dag setter visse begrensninger. Blant annet bryter bruken av helt autonome kjøretøy med sentrale grunnprinsipper i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret, påpeker Solvik-Olsen.

Les også: Nytt mobilnett skal få lastebilene til å snakke sammen

Viktig grunnlag
Arbeidet med å se på lovverket rundt en prøveordning for slike kjøretøy starter nå.

– Av hensyn til videre utvikling av førerløse biler, og ikke minst med tanke på trafikksikkerhet, personvern og ansvarsforhold, er det viktig å få på plass et rettslig grunnlag for utprøving av autonome kjøretøy, sier samferdselsministeren.

Han understreker at det vil være viktig å ha et internasjonalt perspektiv på arbeidet, slik at regelverket er mest mulig harmonisert og at teknologien fungerer på tvers av landegrenser og kjøretøyprodusenter.

– Vi har derfor hatt god kontakt med våre naboland, med ønske om at Norden kan bidra til å vise vei, fortsetter Solvik-Olsen, og sier at det for Norge er naturlig å se hen til et utredningsarbeid som er gjort i Sverige på dette området.

Utredningen kan leses her.

Bedre sikkerhet og trafikkavvikling
Faktorer knyttet til fører og førerens atferd er én medvirkende årsak i svært mange av trafikkulykkene. Utvikling av ulike førerstøttesystemerer antatt å bidra til å forebygge ulykker der for eksempel distraksjon og trøtthet er medvirkende årsaksfaktorer, samt til å kunne møte utfordringer knyttet til fart og rus.

– Utvikling og sammenkobling av stadig flere og bedre førerstøttesystemer, som for eksempel antiskrens, ABS og kjørefeltholder, bidrar allerede til økt trafikksikkerhet. Videre utvikling av slike systemer som aktivt eller passivt kan hjelpe og varsle føreren i ulike situasjoner, vil kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Samtidig vil det være nødvendig også å rette oppmerksomhet mot negative konsekvenser av ny teknologi som bidrar til førerdistraksjon, sier Solvik-Olsen.

– I tillegg antar vi at flere autonome kjøretøyer på sikt også kan antas å bidra til økt effektivitet i trafikkavviklingen, for eksempel ved bedre utnyttelse av trafikkarealer, legger han til.

Les også: Nye muligheter med internett i lastebilen

Lovforslag klart i 2017
Et lovforslag om prøveordning vil sannsynligvis legges frem for Stortinget våren 2017.

– Tidspunktet for når utprøvinger kan iverksettes i praksis vil i stor grad avhenge av de aktørene som vil ønske å delta i en prøveordning. Jeg vil i det videre arbeidet involvere berørte aktører for å sikre en best mulig prosess videre, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS