Laber respons på ladestøtte

Oslo kommunes tilskuddsordninger for ladere og ladeinfrastruktur til elvarebiler har kun fått en liten håndfull søknader på ett år. Nå håper teknologirådgiver Bergljot Tjønn (bildet) at økning i salget av elvarebiler skal gi en boost i pågangen.

Publisert

Inntil 15.000 kroner i ladeinfrastrukturstøtte for elvarebiler i bedrifter, og inntil 10.000 kroner i tilskudd til hjemmeladere for elvarebiler og elektriske drosjer, høres forlokkende ut. Skulle man tro.

Det håpet og trodde nok Klimatetaten i Oslo kommune også, da de i august i fjor lanserte sine nye tilskuddsordninger for ladere og ladeinfrastruktur til elvarebiler.

12 har fått støtte
Men opptellingen etter at et drøyt år er gått, er ikke mye å juble for: Kun 12 eiere av elvarebil har fått innvilget støtte til kjøp av hjemmeladestasjon, og – kanskje mer overraskende – kun seks bedrifter har søkt støtte til å bygge ladeinfrastruktur for elvarebiler.

Bakgrunnen for støtteordningen er selvsagt at myndighetene har en utfordring med å få samme miljøutvikling på nyttetransporten som for personbilene.

På spørsmål fra YrkesBil om hvor skuffet Klimaetaten er over den labre responsen, svarer teknologirådgiver Bergljot Tjønn følgende:

– Spørsmålet er hvem man skal legge skylden på. På oss, dem som ikke kjenner til ordningene eller dem som kjenner ordningene men ikke benytter seg av tilbudet? Det er vanskelig å vite hva vi skal være skuffet over. Samtidig har vi gjort oss noen tanker om hvorfor dette ikke har slått an slik vi hadde håpet, sier Tjønn.

Lite grunnlag foreløpig
Hun påpeker at det er gitt flere tilsagn om ladestøtte til eiere av elektriske drosjer, totalt 25 – mot 12 eiere av elektriske varebiler.

– Forskjellen tenker vi kan skyldes en «spredningseffekt». Hvis tre eldrosje-eiere får støtte til lader hjemme og forteller det til sine kolleger, så sprer det seg fort. I elvarebilmarkedet er det få som har fått støtten og kan spre budskapet videre. Det kan også være at det ikke er så mange støtten er relevant for foreløpig, sier Tjønn.

– Hvor mange potensielle mottakere av støtteordningene for elvarebil er det?

– Vi har ingen komplett oversikt over det, men det er jo klart at elektriske varebiler inntil nå er solgt i relativt beskjedne volumer. Modellutvalget har også vært tynt. Selv om mange elvarebiler kanskje blir registrert i Oslo, sier ikke statistikken noe om hvor eierne og brukerne bor. Mange kan for eksempel bo utenfor Oslo og pendle inn til byen, og da faller de utenfor Oslo kommunes tilskuddsordninger, sier Tjønn.

Endret varebilstøtten
Nå håper Bergljot Tjønn og kollegene at et stadig økende utvalg modeller av elvarebiler, samt Enovas støtteordning for kjøp av elvarebiler og støtte til ladere, skal gi større pågang for kommunens støtteordninger.

– Vi har gjennomgått Enovas støtteordninger opp mot våre egne, for å unngå at samme tiltak støttes flere ganger. Vi har nå endret tilskuddsordningen for hjemmelader til å kun gjelde for eldrosje-eiere, da det for elvarebileiere var mulig å få støtte fra både Enova og Oslo kommune. Støtteordningene for ladeinfrastruktur hos bedrifter mener vi utfyller hverandre. En Oslo-bedrift kan for eksempel få støtte til innkjøp av elvarebil og selve laderen fra Enova, og i tillegg kan de få støtte fra oss til ladeinfrastruktur, forklarer Tjønn.

PS. Onsdag 13. november arrangerer Oslo kommune et elvarebil-seminar, der brukere av elvarebiler deler erfaringer og kommunen presenterer sine tiltak for å få flere elektriske varebiler i hovedstaden.

–––––––––––––––––-

Hjemmeladertilskuddet:

  • Innehavere av drosjeløyve kan søke.
  • Tilskuddet er 10.000 kroner per ladestasjon (kun én per søker), men begrenset oppad til 50 prosent av godkjente kostnader. Ordningen omfatter ikke støtte til ladeinfrastruktur.
  • Ordningen gjelder for privatpersoner bosatt i Oslo, som har dokumentert behov for å lade profesjonelle kjøretøy.

Bedriftstilskuddet:

  • Støtte gis til å oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av elvarebiler som bedriften selv benytter til daglig drift.
  • Tilskuddet utgjør maksimalt 30 prosent av godkjente kostnader, begrenset oppad til 15.000 kroner per muliggjorte ladepunkt (maks 10 per bedrift).
  • Bedriften må være registrert i Oslo kommune.

Mer informasjon på oslo.kommune.no.

**Denne artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil nr. 10-2019. Ikke abonnent? Bli det her, og få tilgang på de viktigste bransjesakene først og eksklusive reportasjer.**

Powered by Labrador CMS