- Må utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere

Klima- og miljødepartementet gir en million kroner i oppstartstøtte til Grønt landtransportsprogram.

Publisert
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det er nødvendig at bransjen finner sammen for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere. Foto: Martin Lerberg Fossum

Ordningen skal legge til rette for samarbeid i næringstransporten på land om nye lav- og nullutslippsløsninger.

Aktører i norsk skipsfart og marin industri har allerede lenge samarbeidet om utviklingen av nye nullutslippsløsninger og pilotprosjekt gjennom Grønt skipsfartsprogram. Nå blir det etablert et tilsvarende offentlig-privat samarbeid for landbasert transport.

– Vi vet at vi må gjøre store kutt i klimagassutslippene våre, og i Norge har vi mye å hente på transport og logistikk. I langstrakte Norge har vi mye næringstransport på vei, det er derfor bra og nødvendig at bransjen nå finner sammen for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger raskere, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det er NHO som har tatt initiativ til å opprette programmet som involverer en rekke aktører i transportsektoren, både organisasjoner og virksomheter.

– Elbilpolitikken har vært en suksess i Norge, mange kjøper nå utslippsfri elbil fremfor fossildrevne biler. Men det er fremdeles en vei å gå for tyngre kjøretøy. I tillegg til ordningene som allerede eksisterer gjennom Enova og Nullutslippsfondet er det viktig at det kommer et slikt initiativ også fra bransjen selv, sier Rotevatn.

Hittil i 2020 er 7,4 prosent av varebilene i Norge elvarebiler. Når det gjelder lastebiler eksisterer det bare noen få pilotprosjekter.

Ifølge NHO skal Grønt landstransportprogram være "en læringsarena for landtransporten for å forsere overgangen til grønne løsninger. Det skal engasjere aktører i hele verdikjeden til å velge grønt, alt fra vareeiere, transportleverandører, finansinstitusjoner og leasingselskaper".

Powered by Labrador CMS