Mange elvarebiler får mindre i støtte - her er endringene

Enova lanserer nå nye og endrede kriterier i støtteordningen for elektriske varebiler. Bilimportørene mener det er en «nedskalering» av ordningen. Se støttesatser per bilmodell nederst i artikkelen.

Publisert
Enkelte versjoner av Maxus e-Deliver 3 mister 33.830 kroner i støtte. Nye Opel Vivaro-e, som ble vist for første gang i Norge denne uken, lå an til 50.000 i støtte men må nøye seg med 16.756-29.883 kroner.

Dette er den nye Enova-støtten pr varebil-modell:

Det er over ett år siden Enova og Nullutslippsfondet lanserte støtteordningen, der kjøpere av elektriske varebiler kunne få opptil 50.000 kroner i kjøpsstøtte.

Siden den gang er det gitt tilsagn om støtte til kjøp av over 10.000 elektriske varebiler, og det skal så langt være over 1.425 Enova-støttede elvarebiler ute på veiene.

Ordningen møtte raskt kritikk fra flere aktører. Det er spesielt inndelingen i de tre trinnsatsene, som kun er basert på bilenes motoreffekt målt i hestekrefter, som har blitt kritisert for å gi urettferdige utslag.

Knyttes til bilmodell
Under Norges Bilbransjeforbunds høstmøte tirsdag presentere Enova flere endringer som trer i kraft mandag 23. november.

– Ordningen vi har hatt til nå har fungert godt på mange måter, men for at vi skal kunne fortsette dette er vi avhengig av å tilpasse ordningen slik at vi kan få en god og offensiv løsning i møte med fremtiden, sa Arnt Gunnar Lium i Enova.

Arnt Gunnar Lium fortalte at Enova har fått mange innspill fra bilbransjen som er tatt til etterretning. – Så langt har støtten vært knyttet til bilkategori. Nå knyttes den til de spesifikke bilmodellene, sa han. Foto: Skjermdump NBF

Utgangspunkt i listepris
Enova har utarbeidet en modell for å gi et estimat på hva en tilsvarende dieselvarebil ville kostet, dersom den eksisterte, og beregner støttebeløpet ut fra dette.

Støttesatsene skal dermed være tilpasset den enkelte bilmodell med utgangspunkt i bilens listepris sammenlignet med prisen på en tilsvarende fossil varebil. Satsene skal oppdateres automatisk daglig på enova.no/elvarebil.

– Merkostnaden bør beregnes mest mulig riktig, med minst mulig reduksjon av støttebeløp, sa Lium.

Enova gir inntil 50.000 kroner i støtte i den nye ordningen - det samme beløpet som tidligere.

– Tilsier modellen støtte på over 50.000 – runder vi det ned, sa Lium.

Lium fortalte at bildataene hentes fra Jato, og at det dermed er nødvendig at bilen finnes i Jatos systemer.

Grafikken viser hvordan Enova beregner støttesatsene. Foto: Skjermdump NBF

En annen nyhet er at bilen må være registrert i Kjøretøyregisteret senest ni måneder etter at tilsagn om støtte er gitt.

I den opprinnelige ordningen var fristen seks måneder, noe som ble kritisert av bilbransjen da enkelte aktører hadde utfordringer med lange leveringstider på biler.

Utbetales ved registrering
Det er bilselgeren som søker om støtten på vegne av bilkjøperen før kontrakt på ny bil signeres, men det er bilkunden som er støttemottaker.

Kunder som skal lease bil kan derfor ikke få støtte til kjøpet, men det kan naturligvis leasingselskapet.

Når bilen er registrert i kjøretøyregisteret, får kunden en epost med en link som de må klikke seg inn på. Der kan kunden velge bil for utbetaling, og hvilken søknad den skal knyttes opp til.

– Bilkunden får pengene på konto innen en uke etter at alt er gjennomgått og bekreftet, sier Lium.

Bilimportørene er skuffet
I august gikk Bilimportørenes Landsforening (BIL) hardt ut mot det statlige støtteorganet.

BIL mente at endringene som den gangen ble presentert internt for bilbransjen ville innebære «en nedskalering av ordningen og at løsningen blir mer komplisert».

Etter å ha sett den endelige løsningen Enova nå presenterer, er Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL, skuffet.

– Vi kan ikke se at de har tatt hensyn til våre innvendinger. I utgangspunktet mener vi jo at det er veldig positivt at det er etablert en støtteordning, men erfaring så langt – med eksisterende ordning – tyder på at nullutslippsmålet for lette varebiler i 2025 ikke nås, sier Lillemork til YrkesBil.

– Når de nå kommer med en ny og komplisert modell, og som er en nedskalering av støtteordningen, vil det bli enda mindre sannsynlig at nullutslippsmålet nås, fortsetter han.

Mener det er rom for mer
Enova er forpliktet til å lage støtteordninger innenfor rammene i EUs statsstøtteregelverk.

– Det har vi selvsagt full respekt for. Men BIL mener Enova har lagt seg på en for restriktiv linje når de kun forholder seg til 40 prosent-satsen, som er EUs maksnorm bare for de virkelig store selskapene, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

Hun peker på at de fleste varebilkunder er i segmentet «små og mellomstore bedrifter», og at svært mange av dem er små virksomheter.

– Gjennom å bruke spennet i satsene i statsstøtteregelverket og la rammen for de små virksomhetene være 60 prosent, for de mellomstore 50 prosent, og forbeholde 40 prosentsatsen for de få, store virksomhetene – som er rammene EU har satt – ville ordningen bli mer treffsikker, sier Krag.

BIL mener det er de mindre virksomhetene støtteordningen er viktigst for, der behovet for grønne insentiver er stort.

– Eventuelle problemstillinger knyttet til videresalg fra små til store virksomheter bør om behov adresseres gjennom krav til eietid og lignende, heller enn å begrense prosentsatsen for alle. BIL har derfor anmodet Enova om å ta i bruk hele skalaen, og er skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for dette, sier Krag.

Enova har tidligere svart på kritikken fra BIL - les hva de svarer her.

Ser ikke logikken
De nye elektriske varebilene fra PSA, Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy og Opel Vivaro-e, som kommer på markedet i disse dager, kvalifiserer alle til 50.000 kroner i støtte etter dagens beregningsmodell.

Med den nye beregningen vil modellene få mellom 17.238 kroner og 38.010 kroner.

– Vi mener selvsagt det er synd at støtten på våre biler går ned, sier Roy Erik Johnsen til YrkesBil.

Han er merkesjef for PSAs varebiler i Bertel O. Steen.

Johnsen understreker at de ikke har fått helt klarhet i detaljene rundt hvordan Enova beregner støtten og underlaget for beregningene.

– Men slik det ser ut nå vil elbilkundene kunne tjene på at vi setter ned fossilbilprisen, eller øker elbilprisen, slik at differansen mellom dem øker og støttesatsen blir større. Jeg synes i så fall det er ulogisk at man kan oppnå høyere støttesats på en elvarebil ved å gjøre fossilbilen billigere – og dermed også mer attraktiv, sier Johnsen.

Roy Erik Johnsen (midten), merkesjef for PSAs varebiler i Bertel O. Steen, sier selskapets produktsjefer akkurat nå regner på hva de kan gjøre med sine biler for at de kan komme bedre ut i den nye støtteordningen. Stein Pettersen (t.h.) og Stian Gihle, er PR-sjefer for henholdsvis Citroën/Opel og Peugeot. Foto: Brede Høgseth Wardrum

Like biler – ulik støtte
PSA Norge har også oppdaget at like biler er oppført med ulik støttesats.

– Vi har tre merker med modeller som teknisk sett er identiske, men som likevel har fått ulike støttesatser. Vi jobber nå opp mot Jato og Enova for å få riktige tall, sier Johnsen.

Bilene kom i salg i Norge i juli med planlagt levering før årsskiftet, og dermed innenfor seksmåneders fristen fra Enova. Men koronakrisen har forsinket bilene som nå skal leveres rett over nyttår.

– Da bortfaller støtten. Vi har prøvd å få utsettelser på fristen fra Enova, men har fått avslag. Dermed mister kundene støtten på 50.000 kroner. Men det er bra at de nå innfører ni måneders frist i den nye ordningen. Dermed har de kanskje innsett selv også at fristen er litt for kort, sier Johnsen.

Ville beregne med batteristørrelse
Flere av de elektriske varebilmodellene RSA selger vil også få lavere støtte med den nye beregningen.

Maxus e-Deliver 3 som i dag kvalifiserer til 50.000 kroner i støtte vil fra mandag få mellom 15.876 og 28.611 kroner i støtte. BYD T3 som lanseres i disse dager får 20.176 kroner i støtte.

Kommersiell direktør for New Energy Vehicles i RSA, Espen Kristoffersen, har spilt inn overfor Enova at beregning av støtten burde basere seg mer på batteristørrelsen.

– Batteriene er den største kostnadsdriveren for elektriske varebiler. Hadde man beregnet støtten ut fra batteristørrelse ville det vært mer rettferdig, og den beste løsningen for alle parter, sier Kristoffersen til YrkesBil.

Powered by Labrador CMS