Ny tilskuddsordning for buss- og passasjerbåtselskaper

Regjeringen oppretter tilskuddsordning på 100 millioner kroner for buss- og passasjerbåtselskaper

Publisert

- Regjeringen har jobbet hardt for hjelpe aktører og bedrifter innenfor en rekke bransjer som ble hardt rammet av nedstengingen som følge av koronaviruset. Nå er tilskuddsordningen til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåter klar. Vi har lagt 100 millioner kroner på bordet til denne ordningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Etter forslag fra regjeringen har Stortinget bevilget 100 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter.

Formålet med tilskuddet er å opprettholde tilbudet av kommersielle langdistanse buss- og passasjerbåtruter ved å kompensere for tap som følge av smitteverntiltak som er innført for å bekjempe covid-19.

- Vi har nå fått den endelige godkjenningen fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om at dette ikke bryter med statsstøtteregelverket. Det betyr at tilskuddsordningen kan opprettes, sier samferdselsministeren.

Kraftig nedgang
Alle kommersielle operatører som har løyve for rutetransport med buss eller passasjerbåt på en rute som er lengre enn 80 km, kan søke om tilskudd etter ordningen så lenge ruten har helårsdrift og det ikke mottas kompensasjon for offentlig tjenesteytelse på ruten.

Nedstengingen av samfunnet etter utbruddet av covid-19, førte til at etterspørselen etter disse transporttjenestene sank med mellom 85 og 95 prosent, ifølge NHO Transport.

Ruter ble lagt ned på midlertidig basis, og mange av sjåførene ble permittert eller omdisponert til annet arbeid. Fortsatt drift av de resterende rutene påførte næringen betydelige tap.

- Vi har jobbet tett med NHO Transport i utformingen av denne ordningen. På den måten har vi sørget for at den treffer bransjen best mulig. Det kommersielle buss- og passasjerbåtmarkedet er viktig for Norge, sier Hareide.

Powered by Labrador CMS