Nytt initiativ for el-truck

Denne gange har ACEA slått seg sammen med 28 tunge organisasjoner når de ber EU-kommisjonen tenke trygge og smarte parkeringsplasser for lastebiler. Særlig nullutslipps.

Publisert

28 organisasjoner, som spenner fra miljø til transport, stiller seg bak er brev fra ACEA til EU-kommisjonen. Og spesielt til den ekspertgruppen som jobber med trygge og sikre parkeringsområder for lastebiler.

I brevet vises det til det arbeidet som pågår nå for å utvikle nye standarder for parkeringsmuligheter for lastebiler.

Men det legges vekt på at dersom man skal nå Green Deal-målene, må man ta nye grep.

– Vi er bekymret over at i det utkastet som ble presentert for EU kommisjonen i mai i fjor, var ikke behovet for biler med kjøleanlegg og nullutslipp-biler vurdert i det hele tatt, skriver organisasjonene.

For å sikre avkarboniseringen fra landeveistransporten må bilene bli elektriske, enten med batterier eller med brenselceller. Derfor må nye lade- og fyllemuligheter utvikles langs motorveinettet.

Allerede i dag kan nødvendige grep tas, og det er viktig å sjekke for eksempel strømnett-kapasiteten når man planlegger nye lokasjoner for parkeringsplasser, minnes det på.

Det pekes også på at 95 prosent av de bilene som i dag er utstyrt med kjøleanlegg, er utstyrt med plugg. Men de kan ikke kjøre anleggene sine på strøm når de står parkert fordi det ikke finnes strømuttak.

Hvis det nødvendige 400V-nettet hadde vært på plass, ville hver bil senke CO2-utslippet med 60 %, NOx med 93 % og PM med 96 %.

I tillegg er det også viktig å peke på at både støy og vibrasjoner minsker når man kan slå av dieselmotoren, sier brevet.

Underskriverne gir følende gode råd til ekspertutvalget:

  • Sjekk grid-kapasiteten
  • Optimaliser anleggene av de 100.000 nødvendige plassene etter der strøm er tilgjengelig.
  • Man må kreve av alle plasser som oppgraderes med EU-midler at de installerer uttak for elektriske kjøleanlegg.
  • Krav om lade- og fylle-muligheter må stilles til alle som vil CEF-funde (Connecting Europe Facility) de kommende parkeringsanleggene.

Du kan lese hele brevet her.

Powered by Labrador CMS