Rapport: Norske busser deltar snart ikke i dette markedet lenger

Et stadig økende antall utenlandske turbusser overtar kjøring i Norge, og norske busselskaper deltar snart ikke i det såkalte «incoming-markedet» lenger, ifølge en ny rapport fra NHO Transport.

Publisert

Etter å ha avdekket at det var flere utenlandske enn norske busser på norske veier i fjor sommer, har NHO Transport også i år kartlagt omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge i sommersesongen.

Ifølge bransjeorganisasjonen finnes det ingen offisielle data om utenlandske turbilers virksomhet i Norge, bortsett fra den oversikten de selv skaffer seg på denne måten. Funnene fra egne undersøkelser skaper bekymring:

– Fra bransjens ståsted er vi svært urolige for manglende begrensninger til utenlandske busser for å stasjonere seg permanent i Norge på kabotasjeoppdrag. I tillegg ser vi en altfor høy andel brudd på allmenngjort minstelønn, bestilleransvar og manglende momsinnbetalinger, sier Torstein Clausen Jystad i NHO Transport til YrkesBil.

«Buss for tog» blir redningen
Clausen Jystad påpeker at det er vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører uten et tilstrekkelig faktagrunnlag.

Derfor har NHO Transport to år på rad bedt om hjelp fra norske bussjåfører og andre til å skaffe en oversikt over omfanget.

Telleaksjonen har foregått ved at man har kunnet laste ned en app på mobilen og skrive inn registreringsnummeret på de utenlandske turbilene du ser. Registreringen har foregått ved at du laster ned en app på mobilen og skriver inn registreringsnummeret på de utenlandske turbilene man ser.

Resultatene fra aksjonen viser at det er et stadig økende antall utenlandske turbusser i Norge. Ifølge NHO Transport deltar snart ikke norske busselskaper i det såkalte «incoming-markedet» lenger.

For mange norske turbilselskaper har «buss for tog» blitt en kortsiktig redning, som har sikret at aktiviteten likevel har holdt seg høy.

Flest fra øst
Her er noen av resultatene fra NHO Transports telleaksjon sommeren 2019:

  • Totalt 9.170 utenlandske busser ble registrert på fire måneder, fra midten av mai til midten av september.
  • Av disse var det 2.109 unike utenlandske busser. Dette er en økning fra 2018, og langt flere enn de 1.500 norske bussene NHO Transport har dokumentert kjører om sommeren.
  • De utenlandske bussene oppholder seg stort sett på Østlandet og Vestlandet, og kjører typisk i triangel mellom de største byene og turistdestinasjoner.
  • Flere utenlandske busser er registrert ved opp mot 30 ulike anledninger, noe NHO Transport mener bekrefter at de står permanent stasjonert i Norge gjennom sommerhalvåret.
  • Det er en stor overvekt av øst-europeiske busselskap som utfører det meste av transporten, med hovedvekt fra spesielt Litauen, Polen og Estland.

Krever tiltak
NHO Transport håper nå norske myndigheter følger danskenes eksempel med å stramme inn kabotasjereglene på turbuss.

– Vi håper de senker grensen fra 50.000 kroner i omsetning til 1 krone for denne næringsgruppen til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Vi ser også at det er stort behov for økte kontroller langs veien i samarbeid mellom flere etater, gjerne som en spesialisert «transportenhet», sier Torstein Clausen Jystad.

MØNSTER: På kartet under ser du triangelmønsteret en litauisk registrert buss har hatt. Den ble observert totalt 30 ganger i løpet av sommeren.

Powered by Labrador CMS