Volmax Hamar er først ut i ny storsatsning

Cognia-konsernet investerer rundt 400 millioner kroner i fire nye skreddersydde tungbilanlegg for Volvo-forhandlerkjeden Volmax. Det første av anleggene, ved Hamar-avdelingen, åpnet i påskeuken.

Publisert

– Dette vil gjøre oss i stand til å yte enda bedre kundeservice, fastslår salgssjef Uno Veiby og servicemarkedssjef Kenneth Karlsen, som sammen med markedsdirektør i Volmax, Erik Edler-Woll, tar imot YrkesBil.

I distanse flytter Hamar-avdelingen nærmest bare tvers over E6 men å flytte en så stor og kompleks bilvirksomhet som Volmax avdeling Hamar krever både god tid og svært nøye planlegging. Helst bør hver enkelt gjenstand havne på rett plass på første forsøk.

Større fleksibilitet
Med 1.000 kvadratmeter større gulvflate enn i det anlegget forhandleren nå forlater, får de i alle fall mye mer plass å snu seg på, og mulighet for nye tilbud de ikke tidligere hadde.

Forventet effektivitetsgevinst er kanskje likevel det viktigste, mener de tre.

– I det nye anlegget vil det bli mulig å planlegge verksteddriften bedre og oppnå høyere effektivitet – og det vil generelt bli lettere å møte kundene i det nye anlegget, er de tre enige om.

– Tidene endrer seg, og med det også krav og behov. Noe av det viktigste med det nye anlegget er skadeavdelingen, der mye bedre plass gjør at vi slipper å flytte objekter omkring så mye som før. Vi kan i større grad jobbe parallelt på flere skadesaker, og blir langt mer fleksible.

I det nye verkstedet blir det dessuten mer grav-plass enn vi har hatt hittil, og vi får på mange måter en annen og bedre struktur som starter allerede med kundemottakeren. Også her er det tenkt nytt, med lavere og mye mer imøtekommende skranker, legger de til.

«One-Stop-Service»
Som vanlig hos Volmax blir det drift i to skift, med åpningstider fra 07.00 til 23.00 mandag til torsdag, og åpent til 19.00 fredag.

– Lange åpningstider er selvsagt viktig. Nyttekjøretøy krever høy tilgjengelighet for å sikre at man får redusert dyr ståtid mest mulig. Vårt «One Stop Service»-konsept skal være aktivt med på å øke oppetiden og dermed bidra til høyest mulig lønnsomhet for kunden, sier Erik Edler-Woll.

– For oss som leverandør er det viktig å forstå kundens situasjon. Han har gitt løfter om å levere til avtalt tid og sted. Dette må vi ta på alvor og forholde oss til, understreker markedsdirektøren.

En viktig nyhet i det nye anlegget ved Hamar, er en ADR-hall for biler som kjører farlig gods. Denne hallen er plassert mot endevegg, som er en eksplosjonsvegg som vil gi etter først dersom ulykken er ute.

Dermed vil man unngå at mulig eksplosjonstrykk forplanter seg innover i bygget.

En tilsvarende løsning blir det også ved de øvrige nye anleggene som er under oppføring.

Innholdsrikt
Det nye bygget har altså en gulvflate på totalt 3.600 kvadratmeter, med en andre etasje som huser kontorer, sosiale rom, kursavdeling og kantine.

Det er et innholdsrikt anlegg med totalt ni spor for lastebil, buss og hengere. Seks spor er 36 meter lange, mens tre spor er 32 meter. Dette gjør at det kan jobbes med flere kjøretøy eller vogntog samtidig. Her er litt flere detaljer:

 • To tilrettelagte spor for skadereparasjoner med rettespor av forskjellige lengde i gulvet.
 • Vaskemuligheter for nye og brukte biler som skal leveres.
 • Eget klargjøringsløp for nye biler med tilhørende møterom slik at sjåfører får førsteklasses opplæring på nytt kjøretøy – inkludert testtur.
 • Service og reparasjoner av henger og påbygg.
 • Service og reparasjoner av lastebiler.
 • Service og reparasjoner av buss.
 • Deleavdeling med to paternosterheiser som både er plassbesparende og svært effektive.
 • To PKK-løp.
 • Store og moderne kurslokaler for gjennomføring av ADR/YSK kurs i regi av Volmax Kompetanse.
 • Godt tilrettelagte venteområder med bl.a. dusjfasiliteter for sjåfører som har bil eller henger på service.
 • Energiforsyning er fjernvarme, som leveres av Solør Bioenergi gjennom Eidsiva Energi.

– Riktig overlevering viktig
Tomt på 20 mål gir tilsynelatende god plass på begge sider av bygget, men det trengs:

– Det er nok ikke mer enn passe stor uteplass. Husk at det skal være plass til kundebiler, demobiler, ansattes biler og brukte biler. Snørike vintre kan fortsatt komme, og da vil det nok kreves effektivitet også for bruken av gårdsplassen, ikke minst når HMS – som er svært viktig for oss – skal etterleves, sier Edler-Woll.

Han fastslår også hvor viktig det nye klargjøringsløpet med overleveringsfasiliteter er.

– Vi legger stor vekt på riktig overlevering av ny bil. Dette omfatter både en skikkelig teknisk gjennomgang, og en kjørerunde med sjåføren slik at vi ser at han eller hun «forstår» den nye bilen sin.

Riktig bruk har jo enorm effekt på drivstofforbruket, understreker han, og legger til at anlegget også er forberedt for alternative drivstoffer. Blant annet går det et tjuetall elektriske busser i området som vil behøve vedlikehold. I tillegg er gass viktig for enkelte kunder, og litt lengre frem kan hydrogen og brenselceller bli viktig.

Flere nye anlegg
Hovedentreprenør for det nye anlegget på Nydal Handelsområde på nordsiden av Hamar er Betonmast Innlandet, som gjennom en byggeperiode på ett år melder om null skader under byggeprosessen.

Hamar-avdelingen er som nevnt det første i en rekke av fire nye, skreddersydde Volmax tungbil-anlegg, og får en sluttsum på rundt 100 millioner kroner.

Det fortsatt ganske nye hovedanlegget på Borgeskogen i Vestfold, blir dermed det eldste i kjeden.

Kommende sommer åpner nytt anlegg i Rygge, og deretter følger Kongsberg (årsskiftet 2021/2022) og Porsgrunn (høst 2022).

Det er eierselskapet Cognia som er byggherre for alle anleggene, som altså til sammen innebærer en investering på cirka 400 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS