Volvo satser elektrisk også i de tyngre segmentene

Skal teste elektrisk tippbil i anleggskjøring og elektrisk trekkvogn i tung regionaltransport.

Publisert

Salget av de lettere elektriske lastebilene, FE Electric og FL Electric er så vidt i gang, blant annet med tre biler til DB Schenker i Oslo, før Volvo nå forteller at de mener batterielektriske lastebiler også er aktuelt i flere segmenter.

– På litt lengre sikt ser vi stort potensial for tunge elektriske lastebiler innen regionaltransport og anlegg, sier Roger Alm, president for Volvo Trucks, i en presseuttalelse.

YrkesBil er i dag på plass i Gøteborg når produsenten viser frem sine første elektriske konseptlastebiler innenfor de nevnte segmentene.

Testes av kunder
Et lite antall utvalgte kunder i Europa skal få teste konseptbilene i daglig drift i et pilotprosjekt.

– Med disse konseptbilene kan vi utforske og demonstrere ulike løsninger for fremtiden, samtidig som vi kan få en pekepinn på interessen for dette i markedet og samfunnet for øvrig, sier Alm.

Han understreker at dersom etterspørselen etter elektriske lastebiler skal øke, må ladeinfrastrukturen utvides og forbedres hurtig.

– Samtidig må insentivene for de transportørene som ønsker å gå foran som pionerer ved å velge kjøretøy med ny miljøvennlig teknologi bli bedre, fortsetter Volvo-toppen.

Ifølge Lars Mårtensson, direktør for Miljø og Innovasjon i Volvo Trucks, er det «et enormt antall» lastebiler i Europa som ikke kjører mer enn 80.000 kilometer i året.

– Det innebærer at økt bruk av elektriske kjøretøy for regional transport vil gi signifikant effekt på klimaet, så lenge strømmen er produsert fossilfritt, sier Mårtensson.

Dieselmotoren er ikke død
Foruten økte insentiver og bedre ladeinfrastruktur, påpeker han at en annen viktig faktor også må være på plass dersom det blir større volumer av batterielektriske lastebiler:

– Det er nødvendig å sikre at regionale energinettverk kan levere tilstrekkelig kapasitet på lang sikt.

Volvo er samtidig påpasselige med å understreke at elektrifiseringen de nå har startet på ikke fullt ut vil erstatte forbrenningsmotoren.

«Pågående forbedringer av forbrenningsmotoren vil fortsette å spille en nøkkelrolle for langtransporten i mange år fremover», skriver selskapet.

Du kan lese mer fra Electric-arrangementet i Gøteborg i bladet YrkesBil og på YrkesBil.no litt senere.

Powered by Labrador CMS