Yrkessjåfører vil prioritere trafikksikkerhet

I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) fremmer Yrkestrafikkforbundet flere forslag som vil bidra til bedre trafikksikkerhet på norske veier.

Publisert

– På alle nye veier og mange av de eksisterende bør det settes opp midtdeler for å hindre møteulykker, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

For å oppnå raske resultater for økt trafikksikkerhet, mener Yrkestrafikkforbundet det er viktigere å hente inn vedlikeholdsetterslepet enn å bygge mange nye, store veier.

– Bedre vintervedlikehold er også nødvendig for å bedre trafikksikkerheten. Det dreier seg i stor grad om åpenbare tiltak som økt brøyting og strøing, konstaterer Klungnes.

Yrkestrafikkforbundet er også opptatt av at vi tilrettelegger veiene for de som har veien som arbeidsplass.

– Når du har veien som arbeidsplass, må du ha mulighet til å ta deg nødvendige pauser og gjøre ditt fornødende, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet.

Han forteller at forbundet i sin høringsuttalelse til NTP har krevd flere døgnhvileplasser og andre stoppesteder for lastebilsjåfører langs norske veier.

Yrkestrafikkforbundet mener også at vedlikeholdet av toaletter og hvileplasser langs veiene må bedres og at disse må holdes åpne om vinteren.

Powered by Labrador CMS