Lastebil på YrkesBil.no:
Brukte lastebiler - Lastebilnyheter
bilde

Kontrollerte alle vogntog på grensen

– I lys av de alvorlige ulykkene med tungbil denne vinteren, vil jeg ikke la noen aktuelle tiltak stå uprøvd, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Statsråden viser til at mange har tatt til orde for at alle vogntog som krysser grensen inn til Norge skal kontrolleres.

– Dette ville jeg gi et forsøk. Tirsdag kveld kontrollerte vi alle vogntog som kom over grensa ved Ørje i Østfold. Det ga flere nyttige erfaringer som vi vil ta med oss videre i arbeidet for å trygge veiene våre, sier Dale.  

Samferdselsministeren deltok selv på kontrollen ved Ørje kontrollstasjon, sammen med statsminister Erna Solberg (H).

Ministrene understreket at det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier, og skrøt av at regjeringen har økt satsingen på utekontrollvirksomhet de siste årene – noe de også lover å fortsette med.

– Tilstrekkelig beredskap i vintersesongen er viktig, slik at vi både unngår ulykker og hindrer at fastkjørte tunge kjøretøy skaper kaos i trafikken. Etter flere alvorlige hendelser med tunge kjøretøy i vinter vurderer vi flere ulike tiltak for å bedre situasjonen, sier de.

I januar i år ba jeg Vegdirektoratet om å skjerpe reglene for vinterdekk for tunge kjøretøy ytterligere. Farlige vogntog skal bort fra norske veier. Dette er et tiltak i arbeidet for økt sikkerhet og fremkommelighet på norske vinterveier. Jeg ønsker at denne skjerpingen blir gjennomført så raskt som mulig, og før neste vintersesong, sier Dale.

– Vi ønsker også å skjerpe reaksjonene for vogntog som ikke er skodd for norsk vinterføre. Gebyrsatsene bør økes om du ikke har med riktig utstyr for å kjøre på norske vinterveier. Dette har jeg gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utrede nå, fortsetter samferdselsministeren.