KONTRASTER: Første kvartal 2024 ble det beste kvartalet i Scanias historie, målt i driftsresultat. Registreringstallene for nyttekjøretøy i Europa, samlet sett, er ikke like lystig lesning.

Tung nedgang for tungt

Da er endelig ACEA ferdig med å telle hva medlemmene har fått til i årets første kvartal.

ACEA er som kjent sammenslutningen av Europas bilprodusenter, og utgir blant annet månedlige statistikker over registreringer av nye personbiler i hele Europa.

Åpenbart er varebiler, lastebiler og busser vanskeligere å telle, for den oversikten får vi bare hvert kvartal. Og ikke er det så viktig å kjenne til, for eksempel, markedsandeler heller forresten.

Varebilvekst

Mens personbilstatistikken er brukket ned på bilmerker er det ikke noen slik inndeling på nyttebil-statistikken.

Der må vi nøye oss med buss eller varebiler opp til 3,5 tonn, eller med lastebiler fordelt på over og under 16 tonn.

Halvparten av gruppen går i pluss. Varebil vokser med 11,8 % til 510.077 enheter, og lette lastebiler med 7,1 %.

I EU-området øker varebiler enda kraftigere, med 12,6 %. Det er Storbritannia som svikter med bare 8,5 %.

Verdt å legge merke til er det at mens Norge økte salget av elektriske varebiler med 16 % er samlet økning i Europa bare på 4,1 %. Og andelen ikke på mer enn 6,1 %.

De lette lastebilene endte på 16.331 enheter i perioden og med 1.255 elektriske kom batteriandelen opp i 7,7 % her.

Norge gikk tilbake både med totalen og med de elektriske i første kvartal.

Dårlig signal

De tunge bilene hadde derimot tilbakegang i Europa. Fra 87.000 til litt over 81.000 er minus 6 prosent (der EFTA isolert gikk frem med 0,5 %, takket være Sveits).

969 tunge elektriske biler var midlertid en fremgang på 54 % (62 % i EU) og representerte en andel på 1,1 %.

Når man slår sammen de tunge og de lette betyr dette at det samlede lastebilmarkedet sank med rundt fire prosent i Europa i første kvartal i år.

Et dårlig konjunktursignal.

Busser til slutt:

11.718 nye busser i hele regionen betyr en økning på 27 % - også her hadde Norge forresten en tilbakegang fra 173 til 120.

Både Norge og EFTA hadde også nedgang i el-busser. Fra 121 til 66 biler. Men samlet blir elbussandelen sterkere: 13,9 % selv om økningen bare er på 7,6 %.

Du kan hente statistikken her.

Powered by Labrador CMS