- Veivesenet om strengere dekk-krav: Mye å ta hensyn til
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Veivesenet om strengere dekk-krav: Mye å ta hensyn til
Veivesenet utreder nå om det skal stilles strengere krav til dekk for tungbiler på norske veier, men peker selv på flere utfordringer.

alt

– Dekk-kravene har ikke blitt endret siden 2013/14 og dekkmarkedet har vært i utvikling, så det er på tide å vurdere krav på nytt. Også i lys av at tyske myndigheter i 2018 har innført krav til «alpinsymbol», sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen på vegvesen.no.

Som YrkesBil.no tidligere har omtalt har Samferdselsdepartementet bedt veivesenet vurdere om kravene til vinterdekk og -utrustning for tungbiler kan skjerpes.

Ifølge veivesenet er det et enormt sprik i de ulike kravene som stilles og de vurderingene som gjøres rundt tungbildekk i andre land, og en kartlegging av dette skal være underveis.

Ikke «ett dekk for alt»
Veivesenet jobber nå med et forslag til skjerpede dekkrav for tungbiler, som etter hvert skal sendes på høring slik at bransjen kan komme med innspill. Forslaget skal også sendes ut på EØS-høring.

Det skal også vurderes om et skjerpet vinterdekk-krav bare bør gjelde drivende og styrende aksler, slik som i Tyskland, eller alle hjul – inkludert hjul på tilhenger.

Tilgjengelighet av denne type dekk og i hvilken grad det vil være nødvendig og forsvarlig med en overgangsordning, skal også vurderes.

I Tyskland er det gitt en overgangsperiode frem til 30. september 2024 for bruk av dekk merket M+S, produsert før 31. desember 2017.

Avdelingsdirektør Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen påpeker at det er mye å ta hensyn til ved krav til dekk, og ulikt føreforhold gjør at det ikke finnes «ett dekk for alt».

– Det er krevende å kjøre på vinterføre. Det stiller ikke bare store krav til dekk. Det kreves også en erfaren sjåfør som er lovpålagt å ferdes hensynsfullt og tilpasse seg forhold, selv med de beste dekkene. Videre må kjøretøy være i riktig stand og lastet. Veiforholdene er også avgjørende: Det er altså ikke bare dekk som er årsaken til at tungbiler blir stående. Et kjøretøy med riktig merkede dekk kan også få bruksforbud, sier hun.

Strengere testkrav
3PMSF-merket som nå er innført som krav til vinterdekk i Tyskland, kom på markedet i 2012 som følge av et EU-regulativ. I Norge har en rekke aktører i dekkbransjen og transportbransjen ropt etter krav om slik merking på tungbiler vinterstid.

Det såkalte «alpinsymbolet» kjennetegnes av et symbol med en snøkrystall og et fjell med tre topper. De kryptiske bokstavene står for Three Peak Mountain Snowflake.

Kravet for at produsentene får lov å sette symbolet på et lastebildekk er at det har bestått visse kriterier i en uavhengig europeisk testmetode som fastslår dekkets trekkevne på vinterveier. Bremsetest inngår ikke i kriteriene.

Prøvene utføres som akselerasjonstester på snødekket kjørebane. Det testede dekket må være minst 25 prosent bedre enn et referansedekk, et såkalt SRTT-dekk – Standard Reference Test Tire, for å kunne være «alpinsymbolet».

Må unngå konkurransevridning
Et av mange hensyn veivesenet må ta når de utreder nye dekk-krav, er at reglene ikke kan være konkurransevridende.

– Vi må forholde oss til EU-regelverk, og kan ikke ha særregler for Norge som er konkurransevridende. Hvis vi for eksempel kun skulle hatt krav til alpindekk, kan det være konkurransevridende mot andre EØS land, forklarer Lutnæs på vegvesen.no.


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2103 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 270 LASTEBILER TIL SALGS