TUNGT: Tallene fra Europa har minus foran seg, men det ser kanskje verre ut enn det er.
TUNGT: Tallene fra Europa har minus foran seg, men det ser kanskje verre ut enn det er.

Registreringstallene:

Ikke SÅ ille

Nok en gang får vi presentert registreringstall for Europa som egentlig ser mye verre ut enn de egentlig er.

Minus 18,8 prosent akkumulert. Minus 17,4 prosent i juli og minus 8,0 prosent i august – heter det som overskrift på ACEAs siste referat av registreringstallene i Europa.

Selvfølgelig kunne vi nøyd oss med dem, og slått fast at det ser ut som om fallet i salgstallene bremses opp. Fra minus 17,4 til minus 8 høres jo lovende ut.

Men som vanlig er det enda bedre. For det første er disse tallene summen av alle typer nyttebiler, fra lette lastebiler via busser til de tyngste anleggsbilene. For det andre forteller de bare om EU og holder EFTA og UK utenfor.

Hvis vi tar hele Europa og først ser på alt opp til 3,5 tonn går det frem av ACEA-tallene at i juli sank markedet med 20,6 prosent - fra 150.000 biler i fjor, til 119.000 i år. Akkumulert endte vi dermed 23,5 prosent etter.

I august hadde ikke markedet sunket mer enn 13,7 prosent (EU med 12,1 prosent, EFTA med 2 prosent og UK sank med nesten 25 prosent) og dermed endte akkumulert opp med 22,6 prosent baklengs.

Hvis vi tar alle nyttebiler over 3,5 tonn endte juli på minus 0,2 prosent - verdt å huske at de viste faktisk en vekst i juni – mens august røyk opp i 24.306 biler. Det tilsvarer 17,5 prosent flere enn i 2021.

Dermed er vi også gått fra minus til nesten-ikke-minus-i-det-hele-tatt på akkumulert. Minus 2,7 prosent etter juli. Minus 0,8 prosent etter august.

Så kan vi legge de siste brødskivene med smørsiden opp:

De tunge, de over 16 tonn, holdt seg på plussiden også i juli, men 3,4 prosent opp var litt mindre enn i juni. Da kunne vil lese en fremgang på 5,7 prosent i hele området.

Det tok seg imidlertid skikkelig opp igjen: august endte på litt over 20.000 biler, det vil si 23,7 prosent over fjoråret. Bare Island, Sveits og Finland var negative da.

Derfor økte ikke EFTA med mer enn 2,6 prosent (Heia Norge!) mens UK økte med 25,2 prosent og EU med 24,4 prosent.

Akkumulert er vi dermed 2,9 prosent foran fjoråret, med fire måneder til å vedlikeholde forspranget på.

Powered by Labrador CMS