De tunge holder seg – resten raser

ACEAs registreringstall for alt over 3,5 tonn og for årets første sjettedel er nå klare.

Publisert

De viser en nedgang på 2,6 prosent i februar. Akkumulert er det faktisk et lite pluss: 0,9 prosent, når man teller alle biltyper og alle markeder sammen.

Ser man bare på EU27 er nedgangen mindre: minus 1,5 i februar – vesentlig under akkumulert. Den viser også et pluss. 1,2 prosent er trøsten der.

Som vi etter hvert er blitt vant til – det er de lettere som virkelig trekker ned.

Nøyer vi oss med biler på 16 tonn og over er hele området, EU+EFTA+UK nesten likt med 2021: 22.059 er 49 færre biler enn i fjor. Akkumulert er det et pluss på 4,3 prosent.

EU separat viser nesten det samme, 19.690 biler er 85 flere enn i fjor og akkumulert er fremgangen på 4,1 prosent.

Norge bidrar godt til å trekke ned med de tunge. Minus 10,5 prosent i februar, minus 9,1 akkumulert.

Det er ingen trøst å finne hos varebilene heller. Faktisk er nedgangen i februar større enn akkumulert nedgang.

127.000 biler i februar (EU+EFTA+UK) er en nedgang på 16,9 prosent. Akkumulert ligger vi 16,8 prosent bak.

Norge opptrådte med henholdsvis minus 27,4 prosent og minus 31,4 prosent i samme periode. Her har i hvert fall nedgangen bremset litt.

For EU er varebiltallene 107.000 i februar som tilsvarer 18,2 prosent ned. Akkumulert har salget sunket 16,3 prosent.

De skylder fremdeles på chips.

Powered by Labrador CMS