Nyttebilmarkedet i Europa har opplevd bedre tider enn nå.

Ni måneder med nedgang

ACEAs nyttebilstatistikk for mars viser at for niende måned på rad er tendensen synkende i Europa. Det finnes imidlertid et lysglimt som er nesten umulig å se: Akkumulert ligger fremdeles biler over 16 tonn 0,05 prosent over første kvartal i fjor. Men 34 biler er ikke mye til buffer.

Som vanlig er det store kartet når ACEA presenterer nyregistrerte nyttebiler ganske uklart.

Overordnet ser vi at salget har sunket med 24,9 prosent i mars og med 18,1 prosent i hele første kvartal.

Disse tallene gjelder imidlertid alle vektklasser, også de minste varebilene, og gjelder bare EU.

Hvis vi ser på hele Europa, EU pluss EFTA pluss GB er nedgangen enda større: 25,1 prosent i mars og 18,7 prosent for første tre måneder. Storbritannia har det største ansvaret her, selv om også Norge er med på å trekke det hele ned.

Men så kan vi splitte på vekter, og de som er på under 3,5 tonn – som vi kaller varebiler og svenskene lette lastbilar – har sunket vesentlig mer enn totalen. Minus 28,2 prosent i mars og minus 21,7 i kvartalet.

Med minus 46,5 prosent er det Spania som virkelig trekker ned, men det er ingen, bortsett fra Island, som har et plusstegn i denne kolonnen i mars.

Hvis vi tar for oss alle over 3,5 tonn er ikke bildet fullt så dystert. Minus 6,6 prosent i mars og minus 2,2 prosent akkumulert for hele EU. Her ødelegger både EFTA og GB igjen, slik at for hele Europa var nedgangen 8,9 prosent i mars. For første kvartal endte nedgangen på 3 prosent.

Og så viser det seg at det er de tyngste – de over 16 tonn - som er de mest stabile. I Europa sank denne gruppen med 4,6 prosent i mars. Og av de syv markedene som har et volum større enn 1000 biler var Frankrike, Italia og Nederland i pluss.

Også her var Island positiv, men hele området, EU+GB+EFTA, hadde sunket med 6,4 prosent, men lå fremdeles foran fjoråret, akkumulert.

Selv om påsken i fjor stort sett falt innenfor april er det vel ikke før etter første tertial vi virkelig kan begynne å få øye på hva som skjer, og i hvilken grad.

Powered by Labrador CMS