KREVENDE TIDER: Jarle Viuls, konserndirektør for Mercedes-Benz Lastebil og Buss i Bertel O. Steen, skulle gjerne levert ut flere nye lastebiler enn de klarte i 2022 og håper situasjonen blir bedre i år.

– Avgjørende viktig å øke bilbestanden

– Ordrebanken vår er «all time high», i likhet med mange andres, men vi evner dessverre ikke å levere alt til kunde slik vi normalt skal gjøre, sier Jarle Viuls, konserndirektør for Mercedes-Benz Lastebil og Buss i Bertel O. Steen. Han håper og tror at 2023 blir bedre.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med lastebil- og varebilimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 1 i januar.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Mercedes-Benz Lastebil og Buss.

– 2022 ble enda et utfordrende år. Vi skulle fryktelig gjerne hatt flere nye biler på veien. Målet vårt er å befeste posisjonen som en klar nummer tre i lastebilmarkedet, sier Viuls.

– Ser du noen lysning i leveringssituasjonen?

– Det volumet vi er lovet i 2023 fra fabrikken er en betydelig økning. Så må vi se om vi klarer det. Jeg tror vi kommer til å få tak i flere biler, men usikkerheten nå er om markedet kjøles ned av inflasjon, rentehevinger og høye strømpriser og medfører reduksjon i transportbehovet – og dermed etterspørselen etter lastebiler.

– Å øke bilbestanden er avgjørende viktig – spesielt for servicemarkedet vårt. Det sikrer arbeidsplasser og øker tilstedeværelsen vår i Norge. Fra 2023-2027 er målet å tilføre økt volum av biler i forhandlernettet, og hver lokasjon skal sette opp sine egne salgsmål basert på lokale forhold.

– Er elektriske lastebiler «skånet» fra leveringsutfordringene?

– Elektriske lastebiler er i alle fall mye mer tilgjengelig med kortere leveringstider, men det har nok mer sammensatte årsaker.

– Når kommer elektriske eActros i fullt monn?

– Det er stor interesse for modellen, og vi regner med å levere rundt 30 slike i år. Her er vi leveringsdyktige, og vi har fått gode tilbakemeldinger om at bilen er veldig god å kjøre.

– Hva blir elandelen for lastebiler i Norge i et perspektiv på tre-fem år? Og for egen del?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror andelen elektriske lastebiler totalt blir lavere enn mange tror. La oss si at vi kunne klart å levere flere biler enn vi klarer nå, men får folk brukt de elektriske lastebilene? Det finnes jo ingen infrastruktur. Jeg tror etter hvert at vi vil ha flere elektriske lastebiler med fullt brukbare spesifikasjoner tilgjengelig enn det finnes muligheter til å bruke dem, grunnet mangel på infrastruktur.

– Så kommer hydrogen inn som en X-faktor. Innen ladeinfrastrukturen er på plass, kan det være at hydrogenlastebiler utkonkurrerer de batterielektriske – og da vil de kreve en egen fylleinfrastruktur. Her må myndigheter, minst på tvers i Europa, bestemme seg for hva som skal gjelde i fremtiden.

– Hvordan er utviklingen i segmentene?

– 20 prosent av markedet er treakslet trekkvogn – og der sliter vi med å konkurrere. Vi har lenge jobbet opp mot Daimler for å få slike konfigurasjoner enklere tilgjengelig ved å få dem standardisert. Men per i dag må de «norske» spesifikasjonene skreddersys, og da blir det mer kostbart og mindre konkurransedyktig mot våre svenske konkurrenter.

Slik gikk 2022 for Mercedes-Benz:

Registrerte 573 lastebiler. Volumnedgang på 8,5 prosent fra året før. (Kilde: OFV)

Slik tror Mercedes-Benz 2023 blir:

Lastebiler over 6 tonn: Totalmarked 4.200.

Egen ambisjon: 12,5 prosent markedsandel.

– Vi er best i tippbilsegmentet, med tre- og fireakslede biler. Tømmerbiler er vi også bra på, og betongbiler er vi markedsleder på i Norge. Skapbiler er også kurant. Utfordringen er å få tak i nok anleggsbiler og trekkvogner på veien, og vi må jobbe med betingelsene for flåtekunder.

– Hva med de litt mindre bilene, under 16 tonn?

– Utviklingen i retning av større biler fortsetter. 16 tonn er jo egentlig stor bil, og en toakslet distribusjonsbil er i praksis i dag en 19-tonner. Slike går det mange av. Vi merker økning her, og har dette som et satsningsområde. 6-16 tonn, der vi har Atego, var tidligere et paradesegment for oss, men nå blir det bare mindre og mindre – også internasjonalt.

– Åpner det seg dører hos nye Fuso-kunder med helelektriske eCanter?

– Ja, det ser vi. Spesielt generasjon to av Fuso eCanter som kommer nå, med mer «europeisk» utforming, vil ha et betydelig potensial. Jeg tror Fuso kommer til å ta mer plass fremover.

– Dere har siden 2020 vært gjennom en omfattende omorganisering som nå er tilnærmet fullført. Hvor mye av den opprinnelige planen har dere måttet justere underveis?

– Vi har fulgt planen når det gjelder virksomhetsoverdragelser. At det var stor spredning i feltet, med noen forhandlere og verksteder som taper penger og andre som har god lønnsomhet, lærte vi underveis. Selv om kostnadene våre har økt, noe som var planlagt, har vi hatt en god resultatforbedring totalt sett.

– I løpet av disse to årene har vi fått orden på mye, selv om noe fremdeles gjenstår. Mye av arbeidet har handlet om interne forhold som ikke har med markedsarbeid å gjøre. Det passet ganske bra under koronapandemien, men nå post-pandemi merker vi at manglende leveranser fra fabrikk er det som gir oss størst utfordringer.

Du sa for et år siden at dere hadde forbedringspotensial på serviceavtaler, garantibehandling, delepriser og tilgjengelighet på deler. Hvor er dere nå?

– I mål kommer vi kanskje ikke, men jeg vil tro at 80 prosent av ting som skulle lukes bort er borte nå. Vi er blitt dramatisk bedre når det gjelder å ha konkurransedyktige delepriser.

– Hvordan er servicemarkedet for lastebil?

– Servicekontrakter går mye bedre, og vi er blitt konkurransedyktige. Vi jobber nå med en ny plattform som skal gjøre det enklere å selge servicekontrakter, og med høyere kvalitet.

– Nyheter i forhandlernettet?

– Bertel O. Steen bygger nytt anlegg på Digerneset i Ålesund. Der var det planlagt samlokalisering mellom personbiler og lastebiler og busser, men vi fikk endret på det slik at Lastebil og Buss får et eget hus. Samtidig vurderer vi et flagship-anlegg, kun for tunge kjøretøy, på Gardermoen, og noen andre lokasjoner, men det er i en tidlig fase.

– Hvor mange steder er det aktuelt å slå sammen forhandlere til større enheter?

– Vi jobber konkret med to steder hvor flere lokasjoner kan bli slått sammen. Det ene er nevnte anlegg på Gardermoen. Beslutningene rundt dette blir tatt i 2023.

– Hvordan er det med rekruttering av mekanikere?

– Vi har tidligere hatt trening i utlandet. Nå har vi tatt treningen tilbake til Norge, og ansatt trenere i Norge som er sertifisert i Daimler-systemet. Siste trener på buss starter sertifiseringen nå i februar og blir Daimler-sertifisert, og er allerede godkjent for å holde høyvolt-treninger for teknikere ute. Ved å flytte treningen «hjem» kan vi lære opp flere på kortere tid og holde trøkket oppe på kompetansenivå. At vi investerer i medarbeiderne våre er også viktig med tanke på rekrutteringen som en attraktiv arbeidsplass.

– Hva jobber dere med innen Connected Services?

– Vi har tidligere snakket mye om Fleetboard og MB Uptime. Nå tar vi skrittet videre og har opprettet en tjenesteavdeling, som jobber både med serviceavtaler og med slike systemer. Fremover kommer vi ikke til å selge en service- og vedikeholdsavtale, men en tjenesteavtale med mange flere tjenester inkludert. Her blir dette med analyse og støtte viktig.

– Spesielt MB Uptime fungerer veldig bra i dag. Bilen stiller diagnose selv og hjelper oss med å ha riktige deler på lager til riktig tid. Dette fungerer nå så bra at vi kommer til å bake dette inn som en standard i serviceavtalene, så vil Fleetboard komme i tillegg.

– Hvordan blir 2023, overordnet sett?

– Ordreinngangen har dempet seg, og andre halvår i 2022 var roligere enn det første. Vi tipper et totalmarked på 4.200 lastebiler. Skal vi få til en økning bør vi registrere 60 biler i måneden i snitt, mens vi har vært nede i 20 biler. I november fikk vi 97 biler, mens det i desember var nede i 37 igjen. Jeg tror vi skal klare å registrere hundre biler mer i 2023 enn i fjor.

– Det ser ut til at det volumet som ble produsert i 2022 blir likt med det vi leverer i 2023. Det tar så lang tid å få bilene på veien, at det nesten er likhetstegn mellom fjorårets produksjonsplasser og neste års registreringer. For de fleste aktørene er nok 2023-volumet i stor grad bestemt.

Mercedes-Benz Lastebil og Buss

Mercedes-Benz Lastebil og Buss AS er Bertel O. Steens forretningsenhet med totalansvar for import- og detaljvirksomheten knyttet til lastebiler og busser fra Daimler.

Virksomheten som ledes av konserndirektør Jarle Viuls har et helhetlig ansvar for salg og servicemarked, inklusive driften av lastebil- og buss verkstedene.

Bakgrunn: Bertel O. Steen ble etablert i 1901, men det var først i 1929 at de importerte sine første Mercedes-Benz nyttekjøretøy. I 1972 ble konsernet eneimportør for merket som er representert i markedet med alt fra de tyngste lastebilene og nedover, og busser i alle størrelser. I tillegg håndteres de små lastebilene Canter fra det japanske Daimler-eide søstermerket Fuso, samt Setra busser.

Forhandlere: Mercedes-Benz lastebiler er i Norge representert med 18 lastebilforhandlere og 27 verksteder.

Powered by Labrador CMS