14 nye fyllestasjoner for flytende og/eller komprimert biogass får nå 83 millioner kroner i støtte fra Enova.
14 nye fyllestasjoner for flytende og/eller komprimert biogass får nå 83 millioner kroner i støtte fra Enova.

Her kommer nye fyllestasjoner for biogass

Fra nå av overlater det statlige støtteorganet Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre.

Publisert

Som kjent avsluttet Enova i vinter programmet der det var mulig å søke tilskudd til bygging av fyllestasjoner for biogass.

Det medførte et lite rush av søknader i dagene før fristen utløp.

Gunnel Fottland, markedssjef i Enova.
Gunnel Fottland, markedssjef i Enova.

- Vi er glade for at interessen for å søke støtte til fyllestasjoner for biogass i siste runde av dette støtteprogrammet har vært så stor. Hele 14 nye stasjoner får nå 83 millioner kroner i støtte fra oss, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

I tillegg støttes innkjøp 120 biogasskjøretøy med 21 millioner kroner.

Med dette har staten gjennom Enova til sammen støttet 27 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Disse befinner seg i alle deler av landet.

- Enova støtter de som utvikler og tar i bruk ny teknologi, som vi alle trenger for å nå klimamålene. For fyllestasjoner er teknologien godt kjent og det vil nå etableres stasjoner over hele landet. Videre utrulling av fylleinfrastruktur vil følge av markedsopptaket av kjøretøy, sier Fottland.

Hun forteller at det for få år siden var mest offentlige aktører som satte opp denne typen fyllestasjoner:

- Nå ser vi at markedet drives fram av kommersielle aktører.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er glad for tilsagnene:

- Når staten via Enova nå støtter 14 nye fyllestasjoner over hele landet, i tillegg til 120 nye biogasskjøretøy, betyr dette en betydelig styrkning av infrastrukturen rundt biogass i Norge. Dette er med på å bryte ned barrierer, og skaper en større etterspørsel av biogass. Vi ser nå en positiv utvikling i bruken av biogass i veitrafikken i Norge. Energi fra biologiske ressurser som matavfall, husdyr og matproduksjon er sirkulær økonomi i praksis og kutter utslipp av klimagasser, og er et viktig satsingsområde for denne regjeringen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Spisses mot biogasskjøretøy

I januar gjorde Enova flere endringer i biogassprogrammet. Mens støtten til fyllestasjoner ble faset ut, ble det ifølge Enova enklere enn noen gang å søke om støtte til kjøp av biogasskjøretøy.

- Vi tror det vil være gunstig for hele verdikjeden for biogass at vi får opp volumet på antall kjøretøy. Slik vil vi forbedre lønnsomheten i hele verdikjeden samtidig som vi reduserer klimagassutslippene, sier Fottland.

Enkel søknadsprosess

Enova har kopiert oppskriften for elvarebilordningen og overført den til biogasskjøretøy. At oppskriften fungerer, er det liten tvil om - mener Enova selv:

-Vi har støttet 76 kjøretøy gjennom det nye programmet og det er tildelt om lag 10 millioner kroner i støtte. Mye av suksessen bak elvarebilordningen skyldes en lettbeint og automatisk saksbehandling som sørger for et umiddelbart svar på søknaden om støtte. Nå håper vi å se et tilsvarende raskt markedsopptak for biogasskjøretøy, sier Fottland.

Slik søker du støtte til biogasskjøretøy: Søknaden sendes inn av bilforhandler på vegne av deg når du bestiller bilen. Alt du behøver å gjøre er å bekrefte søknaden på mobilen. Så snart bilen registreres i Kjøretøysregistret og du får utlevert bilen, skal du sende inn kontonummer og deretter blir støtten utbetalt.

Powered by Labrador CMS