HÅNDARBEID: Fortsatt er det mye håndarbeid ved regummiering. Gammel slitebane slipes bort og stamme blir kontrollert før de får ny slitebane og sidevegger.

Renessanse for regummiert

En av Nordens største produsenter av regummierte dekk har utviklet helt nye produkter som gjør skille mellom nye og regummierte mindre. Samtidig ser de på muligheten for igjen å starte produksjon av regummierte vare- og personbildekk.

Nestoren i nordisk produksjon og salg av regummierte dekk, Svein Bodahl-Johansen, er ikke i tvil.

– Vi står foran en tid da regummierte dekk får en ny storhetstid, sier han til YrkesBil.

I en alder av 82 år leder han sitt store konsern, Bodahl-Johansen AS, og årlig blir det produsert og solgt 30.000 regummierte dekk fra fabrikken ved Fredrikstad.

– Gjenbruk og bærekraft er ikke bare moteord – men noe vi må og skal leve med i dag og i fremtiden. Det er da også det eneste fornuftige, å bruke dekkstammer om igjen, sier han.

NESTOREN: Svein Bodahl-Johansen er nestoren når det gjelder regummiering av dekk i Norden. 82-åringen er andre generasjon i bedriften og fortsatt meget aktiv leder og eier av selskapet. Han er levende opptatt av produksjonen og fremtiden for regummierte dekk.

– Jeg må innrømme at jeg skammer meg litt når jeg ser mange titusen slitte dekk som bare kasseres. Man hiver på dynga verdier, og slik kan og vil det ikke bli i fremtiden. Et dekk kan få mye lengre levetid – ved regummiering, fortsetter Bodahl-Johansen.

Han mener mange må glemme mytene om regummiert.

– Det har skjedd en revolusjon i bransjen de siste årene. Kvaliteten er av en helt annen verden, og vi har knapt et eneste dekk som kommer i retur etter reklamasjon, sier Bodahl-Johansen.

Krav om regummiert

De første kontraktene fra offentlige etater og storkjøpere av transporttjenester inkluderer nå krav om at det skal brukes regummierte dekk helt eller delvis.

En av de bedriftene som har gått foran er Posten-Bring som har Norges største bilpark, de opplyste til YrkesBil i 2021 at ti prosent av det totale dekkvolumet Posten kjøper til tyngre kjøretøy er regummiert. Målet deres er å øke denne andelen.

Bodahl-Johansen tror flere vil komme i forbindelse med avtaler innen buss, renovasjon og ulike transportoppdrag.

– Vi ser utviklingen, sier han.

– Vi produserer i dag på maksimal kapasitet og merker interessen i markedet. Det beste er når en kunde monterer regummiert på et kjøretøy – og tilbakemeldingene er udelt gode og de vil innføre regummiert som standard. Det er gode ord i våre ører.

– Hvor mye billigere er et regummiert dekk?

– Kanskje så mye som 40 prosent. Vår store utfordring i dag er å få tak i nok stammer for regummiering. Vi støvsuger markedet og har et meget godt samarbeide med dekkforhandlere og brukere. De leverer stammer til oss, vi leverer regummierte dekk til dem. En vinn-vinn-situasjon for bedriftene og miljøet, og et godt eksempel på god bærekraft i praksis. Vi mener at et tungbildekk må kunne regummieres tre til fire ganger, sier Bodahl-Johansen.

Også lette kjøretøy?

Vurderes det regummiering også for dekk til varebiler og personbiler.

NY STANDARD: Nå kommer det regummierte dekk som både har fått nye slitebane og nye sidevegger. Dette setter en helt ny standard for regummierte dekk.

– Det er noe vi bør se på, mener Bodahl-Johansen.

– Nye personbiler stadig får større dekk, som begynner å nærme seg dimensjonen for tungbiler. Det samme er tilfelle med prisene på dekk. Da åpner deg seg et naturlig spørsmål om regummiering kan være et alternativ, utdyper han.

I dag har ikke fabrikken hans kapasitet til å regummiere dekk i dimensjoner for vare- og personbiler. Men de har en ledig tomt ved hovedanlegget – så det er ikke umulig at de vil vurdere produksjon for flere biltyper.

– Det er kanskje noe jeg får overlate til neste generasjon å arbeide med. Men jeg ser muligheter – bare muligheter. Vi er i en bransje med fremtiden foran oss – vi er en bransje som kommer til å bli mer og mer viktig. Det er jeg stolt av, sier 82-åringen.

– Og en ting til, sier Bodahl-Johansen:

– Når vi regummierer skjer det i Norge i en heleid norsk bedrift. Vi har korte transporter fra der vi produserer til sluttbruker. Tenke seg bare hva det betyr når man skal sammenligne med dekk produsert i Asia, østlige Europa eller et annet sted på kloden. Vi er nærme kunden – og kjenner kundens behov, poengterer han.

Ny måte å regummiere på

I fabrikken ved Fredrikstad står det nå seks helt nye presser for en totalt endret måte å produsere regummierte dekk.

Til nå har man ved regummiering bare lagt på nye slitebaner. Stammen på dekket og sideveggene har man ikke rørt.

MODERNE: Produksjonslokalene hos Bodahl-Johansen.

Nå kommer de første dekkene fra Scandekk, der dekkene har fått både ny slitebane og dekksider, alt i en og samme prosess. Da er det bare selve stammens indre del som gjenbrukes. Både slitebanen og sideveggene er nye.

Ser man et dekk produsert på denne nye måten er det knapt mulig å se at dekket er regummiert.

– Denne metoden er fremtiden, sier Bodahl-Johansen.

– Vi har over tid testet dekkene og tilbakemeldingene er udelt meget positive. Den nye metoden gjør at det er mye mindre forskjell på et nytt og et regummiert dekk. Det betyr også at dekkene kan gjenbrukes flere ganger. Jeg vil nesten si at dette er en av de største forbedringer jeg har fått gleden av å være med på innen vår bransje de siste årene. Vi har investert tungt i nye produksjonslinjer med tanke på denne måten å regummiere.

Ta vare på stammene

Det er en evig kamp for å skaffe flere stammer for regummiering. Nå er det fabrikker, særlig i Asia, som produserer bare stammer for regummiering.

STAMMESANKING: Utfordringen er å skaffe nok stammer i alle de aktuelle dimensjoner. Særlig er det utfordring når kjøretøy kommer med nye dimensjoner.

– Vi oppfordrer alle til å være ansvarlige å sørge for at slitte dekk resirkuleres. I dag jakter vi slitte dekk også i utlandet og har et enormt lager. Det må vi også ha for vi venter betydelig vekst og pågang, sier Bodahl-Johansen.

– Vil flere starte med regummiering?

– Ikke umulig – men det er et håndverk man må lære og i dag finnes det ingen skole for det å jobbe med regummierte dekk. Dette er logistikk på høyeste nivå og det er typisk at de flotte medarbeidere vi har i produksjonen nesten alle har meget lang fartstid. Det tar alltid tid å lære seg et håndverk – en lære for livet.

– Må myndighetene engasjere seg for å flere skal bruke regummierte dekk?

– Det ville nok vært en fordel. I dag er engasjementet nesten fraværende. Men det positive er at transportbedrifter og dekkforhandlere er engasjerte. Vi ser at noen av Norges største busselskaper nå bruker regummiert og mindre blir det neppe fremover. Ved å satse på regummierte kvalitetsdekk senker man driftsutgiftene uten at det går ut over fremkommelighet og sjåførens arbeidsplass.

– Kjører du personlig på regummierte dekk?

– Til min personbil lages det ikke regummiert. Men setter vi i gang produksjon skal jeg være den første som setter slike dekk på min bil. Vi bruker bare nordisk gummiblanding, vi har de aller beste mønster og våre dekk er mye billigere. Er noen i tvil om at vår bransje er fremtiden?, sier Svein Bodahl-Johansen.

ENTUSIASTISK: Svein Bodahl-Johansen.

Bodahl-Johansen AS (Scandekk)

  • En av Norges største produsenter av regummierte dekk, og blant de få som fortsatt regummierer på den originale måten med varmvulk.
  • Produserer rundt 35.000 dekk i året i hovedsak for buss/last.
  • Bedriften er norskeid og ledes nå av tredje generasjon, Erik Bodahl-Johansen. Bedriften eies av hans far Svein Bodahl-Johansen.
  • Grunder Ingemann Bodahl-Johansen startet et dekkeverksted i 1922. Den første tiden var det tøffe tider og lapping av støvler og sko var like viktig som dekk. Bodahl-Johansen solgte også biler.
  • Allerede tidlig på 30-tallet anskaffet bedriten de første maskiner for vulkanisering.
  • Bedriften har syv avdelinger i Fredrikstad, Mysen, Ski, Rakkestad og Halden.
  • Dekk selges via dekkforhandlere i hele Norden. Alle dekk leveres med nordisk gummiblanding spesielt utviklet for Scandekk som er varemerket til Bodahl-Johansen
Powered by Labrador CMS