Lastebilprodusentene får nye CO2-krav fra EU å forholde seg til.
Lastebilprodusentene får nye CO2-krav fra EU å forholde seg til.

Klargjør for rapportering av CO2-utslipp fra norskregistrerte tungbiler

EU stiller for første gang krav til CO2-utslippene fra tunge kjøretøy. Det får konsekvenser også for den norske veitrafikkloven, når utslippene fra norske kjøretøy skal telle med i EUs flåteberegninger.

Publisert

– Klimakrisen er vår tids største utfordring. I Norge står vegsektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO2-utslipp fra lastebiler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Lovendringen retter seg først og fremst mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er tidligere innført for personbiler og lette varebiler. Det er første gang EU har satt krav til utslipp av CO2 fra biler over 3,5 tonn.

Ønsker du å dykke dypere ned i hva de kommende EU-kravene går ut på, kan du lese mer om det i denne artikkelen som YrkesBil.no publiserte høsten 2021.

– Det er bra at disse kravene blir innført både i Norge og i EU. Det aller viktigste er selvfølgelig at det er et bra klimatiltak. Men reduserte utslipp fra lastebiler betyr også et mindre forbruk av diesel. Dermed kan transportkostnadene gå ned, noe som kommer både for transportører og forbrukere til gode, sier Nygård.

Kravene til reduserte utslipp gjelder ikke det enkelte kjøretøy, men gjennomsnittlig utslipp for alle kjøretøy fra hver produsent.

Ettersom Norge ikke har produsenter av lastebiler, vil de norske utslippene av CO2 fra lastebiler først og fremst skyldes innsatsen som gjøres fra lastebilprodusentene.

Samferdselsdepartementet har nå sendt forslag til endring av vegtrafikkloven på høring.

Saken gjelder forslag til endring av vegtrafikkloven § 13 b for å etablere nødvendig forskriftshjemmel for å implementere de materielle reglene i to forordninger. Den ene gjelder rapportering av CO2-utslipp, og den andre gjelder krav til reduserte utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy.

Lovendringen fører til at norskregistrerte kjøretøy som rapporteres iht. krav i forordning (EU) 2018/956, teller med ved beregning av den enkelte produsents spesifikke utslipp.

Høringsfristen er satt til 4. mars, og du kan lese hele høringen her.

Powered by Labrador CMS