PRISGALOPP: Pumpeprisen på drivstoff har skutt i været, og nå ber sentrale aktører i transportbransjen myndighetene om hjelp i form av avgiftslettelser.

Krever kutt i drivstoffavgiftene

Mens flere europeiske land nå setter ned drivstoffavgiftene, er pumpeprisene i ferd med å nå nye høyder i Norge. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NHO Transport krever snarlige tiltak.

– Regjeringen har hele tiden sagt at de skal se an situasjonen og vurdere tiltak hvis situasjonen eskalerer. Vel, nå gjør den det. Prisene er på full fart oppover og våre konkurrenter setter ned prisene. Nå er det på tide at også norske myndigheter reagerer. Norsk transportnæring blør hver dag, uttaler administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo til lastebil.no.

– Dagens drivstoffpriser skaper store utfordringer for medlemsbedriftene. Aktører uten offentlig støtte som ekspress-, fly- og turbusser kan vanskelig kompensere kostnadsdekningen ved å heve billettprisene i dagens marked. Disse aktørene har svært begrensede reserver etter vanskelig tider under covid-19-pandemien, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange til transport.no.

26 prosent opp

I løpet av 2021 steg drivstoffprisene med 26 prosent, ifølge NLF, og prisene har fortsatt å stige i 2022. Hardt pressede transportører, som fra før av levde med tynnslitte driftsmarginer, sliter nå med likviditeten.

Som følge av prisgaloppen har både NLF og NHO Transport jobbet for å få myndighetene til å kutte i veibruksavgiften på biodrivstoff, i tillegg til lette i drivstoffavgiften.

NHO Transport, NLF og NHO Logistikk og Transport hadde et felles møte med finansminister Trygve Slagsvold Vedum om drivstoffprisene 6. april. I tillegg har flere brev blitt sendt fra organisasjonene til finansdepartementet.

Foreløpig uten at det har ført frem. Heller ikke i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 12. mai, ble ønskede justeringer innfridd.

I et nytt brev til finansdepartementet, ber igjen NLF innstendig om at myndighetene nå tar grep om situasjonen. De har bedt Stortinget ta stilling på to områder:

Tiltak for å motvirke de negative effektene av den galopperende kostnadsutviklingen i godstransport, og redusert veibruksavgift på biodrivstoff for å oppnå utslippskutt.

NLF viser til at Frankrike, Spania, Sverige, Irland og Storbritannia har presentert slike pakker. Sist ute nå var Tyskland som satte ned avgiftene på bensin og diesel fra 1. juni med henholdsvis 0,30€ fra 0,6545€ /l til 0,359€/l og 0,14€ fra 0,4704€/l til 0,33€/l. Dette tilsvarer minimumsnivået fastsatt i EU-direktive 2003/96, annex 1, ifølge lastebil.no.

Tidligere har NLF pekt på at den internasjonale konkurransen medlemsbedriftene opererer i er hard, og at det er fullt mulig å ha med seg rundt 1.200 liter billig diesel inn i landet.

– Nå ber vi derfor på nytt om at det iverksettes tiltak for å redde norske arbeidsplasser og bedrifter i en svært anstrengt situasjon og vi ber om at Stortinget midlertidig reduserer eller fjerner veibruksavgiften, sier Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i NLF til lastebil.no.

Ber om nullstilling

NHO Transport ber på sin side i et notat til Stortingets finanskomite om at veibruksavgiften nullstilles for resten av året eller til prisene på drivstoff stabiliserer seg på tidligere nivåer. Det foreslås at ordningen kun skal gjelde for selskaper innen veibasert persontransport.

Notatet er et innspill i forkant av Stortingets behandling av Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett. Fristen for innspill var 19. mai, og Stortinget skal sluttbehandle budsjettet 17. juni.

NHO Transport mener selv de foreslår en enkel løsning for politikerne ved at drivstoffleverandørene ikke fakturer veibruksavgift ved levering av drivstoff på tank til aktører innen veibasert persontransport. I tillegg må det etableres en enkel refusjonsordning når drivstoffet må kjøpes via ordinære salgsledd, presiseres det.

– De høye drivstoffprisene har selvsagt også store konsekvenser for den fylkeskommunale kollektivtrafikken. Busselskaper med anbudskontrakter vil få kompensert det meste av prisøkningen via de ordinære indeksreguleringene, men det går ganske lang tid fra påløpte kostnader til regulering. Dette tærer på selskapenes likviditet, og økte driftskostnader trekker midler ut av næringen. Det er stor fare for at økte kostnader på oppdragsgivernes hånd på ett eller annet tidspunkt må kompenseres via rutekutt, sier Stordrange.

Powered by Labrador CMS