FREMDELES VIKTIG: Batterielektriske og hydrogendrevne lastebiler får kanskje mest oppmerksomhet, men Asko satser fremdeles også betydelig på biogass som drivstoff.

Asko: – Vi kan stå foran et større gjennombrudd for biogass

I løpet av året vil dagligvaregrossisten og transportkjempen Asko ha over 50 distribusjonsbiler som går på biogass. De mener redusert bomtakst blir avgjørende viktig. Nyttekjøretøyimportørene melder om betydelig bevegelse i markedet.

– Med riktig råstoff og riktig håndtering av bioresten så anser vi biogass som en meget god løsning for miljøet. Asko satser på dette i regioner som har god tilgang på biogass, sier Svein Sollie til YrkesBil. Han er direktør for transport i Asko, som er NorgesGruppens grossistselskap.

– Hvor viktig er det med redusert bomtakst eller fullstendig fritak for å gjøre biogass attraktivt og konkurransedyktig?

– Det er veldig viktig – avgjørende, svarer Sollie.

Konkret løsning

Asko er en av transportaktørene i Norge som har vært – og er – «lengst fremme i skoa» når det gjelder å sette egne, ambisiøse klimamål og bruke betydelige ressurser på å nå dem.

De er tidlig ute med å teste ny teknologi, noe blant annet det nære samarbeidet med Scania om utvikling av hydrogendrevne lastebiler har vist.

Men selv om batterielektriske og hydrogendrevne lastebiler får mye oppmerksomhet satses ikke alt på ett kort.

Sollie understreker at biogass produsert på husdyrgjødsel og annet biologisk avfall er en helt konkret løsning som vil bidra til at Norge nettopp kan kutte store utslipp.

– Men da må vi ikke la de «små tuene velte lasset». Det er liten tvil om at myndighetenes offensive avgiftspolitikk har vært en viktig årsak til den positive utviklingen vi nå ser. Biogass er en viktig del av løsningen for at vi kan nå målene og bidra til at utslippet fra veitrafikken reduseres, sier Sollie.

POSITIV: Svein Sollie, direktør for transport i Asko, mener biogass vil være et viktig og godt alternativ i mange år fremover.

Viktig premiss

Transportdirektøren påpeker at tyngre kjøretøy i dag har få reelle alternativer for å redusere klimagassutslippet, og mener at i påvente av videre teknologiutvikling fremstår biogass som et meget godt og bærekraftig alternativ for tyngre kjøretøy.

– Biogasskjøretøy er fortsatt cirka 30 - 35 prosent dyrere i innkjøp og bruk enn fossile kjøretøy. Imidlertid gjør Enovas støtteprogram og transportørenes positive innstilling til å ta deler av merkostnaden at vi kan stå foran et større gjennombrudd for biogass, sier Sollie, og legger til at et viktig premiss er at biogass likestilles med elektrisitet og hydrogen som en fullgod klima- og miljøløsning.

– Det betyr blant annet at også biogass må få fritak fra bomavgift. For biogassbransjen generelt og transportørene spesielt er det avgjørende at vi nå får gjennomført dette. Dette er ikke bare vesentlig for oss som transportører, men er minst like viktig for at vi skal kunne bygge en lønnsom biogassnæring som både skaper arbeidsplasser og bidrar til å ta Norge inn i den sirkulære økonomien, sier Svein Sollie.

– Bomfritak slår rett inn

Leverandørene av nyttekjøretøy som kjører på gass opplever økende interesse for biogassløsninger, og mener insentiver i bomtakstene vil ha stor betydning.

Nyttekjøretøyimportørene har i flere omganger den senere tiden uttalt til YrkesBil at det er betydelig bevegelse i markedet for biogasskjøretøy.

GIR GASS: John Lauvstad (t.v.), direktør for markedsføring, kommunikasjon og bærekraft og administrerende direktør Frode Neteland i Norsk Scania.

– Vi merker større pågang når det gjelder biogassløsninger, særlig innen anleggssektoren, etter at myndighetene endret sin avgiftsprofil på drivstoff. Samtidig har vi fått bedre løsninger, slik at bilene kan kjøre langt med flytende gass, og de kan kjøre lenger enn tidligere med trykksatt gass. Vi mener biogass er et av drivstoffene vi må ha med i en periode, og den perioden kan bli ganske lang. Det er ikke noe feil med biogass som drivstoff i et klimaperspektiv, så det bør utnyttes i større grad enn i dag.

Det sa John Lauvstad, direktør for markedsføring, kommunikasjon og bærekraft i Norsk Scania, for kort tid siden. Han var også tydelig på at insentiver som fri passering i bomringen vil være avgjørende viktig:

– Det slår rett inn. Når bomfritaket blir en realitet vil flere se at TCO (totale eierskapskostnader, red.anm.) for biogassbiler blir bedre og mer konkurransedyktig mot diesel enn i dag, og da vil nok flere velge det.

SELGER FLERE GASSBILER: Karstein Ahlin (t.v.), administrerende direktør, og Bjørn-Inge Haugan, direktør for salg, kommunikasjon og marked i Volvo Norge.

Viktig for langtransporten

Også Volvo Norge opplever økt etterspørsel etter lastebiler med gassmotor.

– I enkelte konfigurasjoner blir TCO lavere for biogass. Det utfordrende med TCO i dag er prisen på drivstoffet. Chassiset er også noe dyrere, men der gir Enova støtte som utjevner 40 prosent av merkostnaden. Så hadde vi trodd og håpet bomfritak skulle komme, men det har blitt med lovnaden så langt. Jeg tror biogass blir viktig for langtransporten, så vil elektriske biler ta nær- og regionaldistribusjon, sa Bjørn-Inge Haugan, direktør for salg, kommunikasjon og marked i Volvo Norge i et intervju tidligere i år.

– Løsner mer enn jeg hadde trodd

FORVENTER MER AV POLITIKERNE: Helene Norman-Dupuy, country manager for Iveco Norge.

Iveco satser stort på gassmotorer, helt fra de lette Daily-modellene til største S-Way.

– Biogassmarkedet løsner mer enn jeg hadde trodd. Det har vært så mye frem og tilbake med bompengeproblematikken. Etter at vi var med på åpningen av Gasums nye fyllestasjon i Trondheim har vi merket en endring blant kundene, i alle fall i det området hvor det nå finnes fyllemuligheter. Vi har store ordre på biogassbiler som skal leveres i 2022. For mange kunder løser biogassbilene utfordringene med at elbilene har for kort rekkevidde. Så det er synd at politikerne ikke gjør mer for å bestemme seg for om biogass skal satses på eller ikke, sa Helene Norman-Dupuy, country manager for Iveco Norge, i årsintervjuet med YrkesBil.

Powered by Labrador CMS