Gunnel Fottland, markedsdirektør i Enova, merker økning i interessen for elektriske lastebiler. Her foran en prototype av elektriske Volvo FM trekkvogn som ble vist frem på Transport & Logistikk på Gardermoen.
Gunnel Fottland, markedsdirektør i Enova, merker økning i interessen for elektriske lastebiler. Her foran en prototype av elektriske Volvo FM trekkvogn som ble vist frem på Transport & Logistikk på Gardermoen.

Mer enn dobling i støtten til lastebiler på elektrisitet og biogass

Enova har så langt i år innvilget støtte for 115 millioner kroner til kjøp av elektriske og biogassdrevne lastebiler. I hele 2020 bevilget de 57 millioner.

Publisert

Per 30. november var det registrert 58 nye elektriske lastebiler i Norge, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Altså en betydelig økning fra 2020, da tallet var 13 (for hele året).

Flesteparten (alle?) av investeringene i elektriske lastebiler er godt hjulpet av støtte fra Enova.

Det kunne Gunnel Fottland, markedssjef i det statlige støtteorganet, bekrefte på høstens Transport & Logistikk-konferanse.

– Vi har fått god respons på virkemiddelet for tunge kjøretøy, sa hun.

Fottland viste til at de i år har støttet langt flere lastebiler enn noe år tidligere.

– Det beste er når markedet kommer i gang av seg selv, men når det ikke gjør det kan Enova være et nyttig verktøy, sa markedssjefen, men fortsatte:

– Så er det viktig at staten ikke forstyrrer en markedsdrevet utvikling. Når de nye teknologiene begynner å få fotfeste justerer vi støtten, og det gjelder uansett sektor.

Fottland sa Enova merker at deler av markedet for ny teknologi i nyttekjøretøysektoren er i ferd med å løsne:

ENOVA-STØTTE TIL TUNGE KJØRETØY PER 8. DESEMBER 2021: I 2019 ble det gitt støtte til 11 tunge kjøretøy, i 2020 var det 111 – med en stor overvekt av busser, og per 8. desember i år var det gitt støtte til 133 kjøretøy – i all hovedsak lastebiler. Totalt er det støttet 63 "Tungbil-prosjekter" hittil i 2021, mens det i hele 2020 ble innvilget støtte til 21 prosjekter. Kilde: Enova
ENOVA-STØTTE TIL TUNGE KJØRETØY PER 8. DESEMBER 2021: I 2019 ble det gitt støtte til 11 tunge kjøretøy, i 2020 var det 111 – med en stor overvekt av busser, og per 8. desember i år var det gitt støtte til 133 kjøretøy – i all hovedsak lastebiler. Totalt er det støttet 63 "Tungbil-prosjekter" hittil i 2021, mens det i hele 2020 ble innvilget støtte til 21 prosjekter. Kilde: Enova

– Posten gjennomførte nylig sin største bestilling noensinne med 439 nye kjøretøy på el og biogass, og det er et positivt signal til markedet. Prosjektene er støttet av Enova.

– Her er det både lette og tunge nyttekjøretøy som skal tas i bruk over hele landet, og som vil gi erfaringer fra ulike klima og miljø. Det er nyttig for alle som fremdeles står i valget mellom et fossilt eller et nullutslippskjøretøy å kunne dra nytte av denne type erfaringer, sa Fottland.

Samtidig ønsker hun flere prosjekter, spesielt innenfor transport.

– Det er spesielt to egenskaper vi ser etter, utover at det skal være kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet. Det ene er hvor innovativt prosjektet er og det andre hvor stort potensialet er for å spre teknologien eller løsningen videre ut i markedet, sa Fottland.

Powered by Labrador CMS