SATSER TUNGT: Generalsekretær Christina Bu mener Norsk elbilforening har viktig kompetanse og ressurser å bidra med i arbeidet for å elektrifisere tungtransporten.

Elbilforeningen skal tenke tungt

Med 100.000 euro i årlig øremerket støtte fra European Climate Foundation (ECF) skal Norsk elbilforening ansette en som skal jobbe dedikert med å få fart på elektrifisering av tungtransporten i Norge.

ECF er en miljøstiftelse basert på filantropi og donasjoner.

Gjennom tildeling av midler til et bredt spekter av formål vil stiftelsen bidra til å nå klimamålene i Europa.

De seneste par årene har stiftelsen hatt et økende fokus på elektrifisering av tungtransporten, og det er i den anledning Norsk elbilforening har søkt om – og i sommer fått tildelt – midler.

– Vi planlegger å gå bredt ut og finne ut hva som må på plass for å få til elektrifisering av tungtransporten i Norge. Vi er lengst fremme i verden med høye markedsandeler for elbil, og vi har virkelig fått det til. Nå må vi også få det til med tungtransporten, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, til YrkesBil.

Lading og politikk

Elbilforeningen har i sin søknad til ECF forklart hvordan de vil bruke støttemidlene på 100.000 euro for ett år. Prosjektet skal gå over flere år, men EDF bevilger midler for ett år av gangen.

Elbilforeningen har også forpliktet seg til å bruke noe av egne midler til samme formål.

– I hovedsak skal støttemidlene gå til å ansette en person som skal jobbe dedikert med temaet elektrifisering av tungtransporten. Stillingen blir nyopprettet og er i ferd med å lyses ut. Vedkommende skal også trekke veksler på andre ansatte som jobber faglig og politisk i foreningen, sier Bu.

– Andre aktører, med alt fra kjøretøyleverandører og transportører til bransjeorganisasjoner og offentlige myndigheter, jobber med elektrifisering av nyttetransporten fra før. Hvilken rolle skal Elbilforeningen spille i dette bildet?

– Nøkkelen for oss er å gå i dialog og samarbeide med andre, slik som Grønt Landtransport Program, bransjeaktører og andre organisasjoner, slik at vi kan finne ut hvor skoen trykker og hvordan vi kan bidra der behovet er, sier Bu, og legger til:

– Men det er ingen tvil om at det trengs å gjøre mye mer på området, og at vår rolle kan være å bidra med vår kompetanse og ressurser innen for eksempel lading og politisk arbeid. Samtidig er vi i startfasen med å finne ut hva vi skal gjøre.

– Det er på flere måter forskjell på å elektrifisere personbilparken og nyttekjøretøyparken. I hvilken grad er erfaringen og kompetansen deres fra personbiljobbingen direkte anvendbar inn i arbeidet med tungbil?

– Kompetansen vi har innen politiske virkemidler, der vi har gått bredt til verks også med personbilene, vil være veldig relevant. Men lastebiler har ikke engangsavgifter som personbiler og momsen blir skrevet av, så det blir et litt annet opplegg. Da må vi finne andre politiske virkemidler, om det så er Enova-støtte eller hva det er. Starten på arbeidet vårt blir nettopp å avdekke dette, gå i dialog og finne ut hva som kan være smarte politiske grep å ta, sier Bu.

SAMLESIDE: Les mer om elektriske nyttekjøretøy her

– Må få ting til å skje

Bu ser manglende ladeinfrastruktur som en av de store utfordringene.

– Elektrisk tungtransport krever store ladestasjoner og Megawatt-ladere. En tanke kan være at vi i første omgang får til en test-strekning. Lade-bransjen blir en viktig aktør å få med, for å få dette til å skje i praksis. Akkurat som med personbiler må mange aktører jobbe sammen, og det hadde vært veldig gøy om vi fikk Norge til å bli en pioner innen elektrifisering av tungtransporten også.

– Det mangler ikke på PowerPoint-presentasjoner og planer?

– Nei, så nå må vi få det til å skje. Da må vi finne ut hva som politisk må til, hvis det er der skoen trykker. Det er alltids noen humper i veien som vi må komme forbi. Men det er spennende nå med mange produsenter som er rett rundt hjørnet med elektriske tungbiler.

– I dette bildet inkluderer vi varebiler, for vi er ikke i mål der heller. Elektriske varebiler har en del av de samme utfordringene som elektriske tungbiler når det gjelder effektiv tilgang til ladestasjoner, blant annet, understreker Bu.

Powered by Labrador CMS