Scania har lansert batterielektriske lastebiler, som denne en 6x2 distribusjonsbil, og publisert en rapport som sammenligner livsløp for el-lastebiler og diesel-lastebiler.

Ikke bare TCO, nå gjelder også LCA

Vi har sett det på personbiler tidligere - ganske grundige livsløpsvurderinger. Kanskje er ikke Scania den første lastebilprodusenten som har gjennomført noe tilsvarende, men er de i hvert fall den første som har fortalt oss at de har gjort det. Applaus.

Det finnes standarder for å måle vugge-til-grav effekt. For eksempel nytte i forhold til kost. Eller for eksempel – som her – på miljøavtrykk.

Her blir miljøavtrykk definert som GHG-utslipp – drivhusgasser – man tar for eksempel ikke hensyn til barn som dør i koboltgruber i Kongo.

Men ISO 14040/44 beskriver i hvert fall hvordan man måler miljøavtrykket fra det første arbeidet med å hente råstoffer og produsere materialer.

Dette er altså en standard som beskriver en konkret måte å kalkulere produkters miljøpåvirkning på og som er brukt av Scania her.

Andreas Follér er Bærekraftsjef hos Scania og sier:

- Etter hvert som stadig flere tunge lastebiler blir drevet med strøm fra batterier må vi sette oss ned og se nøye på om batteridrift virkelig er positivt for klimaet når vi vurderer på hele livsløpet. Miljøavtrykket er ikke bare representert av det som kommer ut av eksosrørene, derfor må hele industrien tenke miljø-argumenter på nytt. Med denne første studien har vi noen klare svar.

Han legger for eksempel ikke skjul på at produksjonen av batteriene er en møkkete affære.

- Produksjon av battericellene står i dag for 40 % av det totale CO2-avtrykket ved produksjon av en bil, forteller han. Men legger til at på dette området skjer det også store og raske forbedringer.

- For biler som kjøres i EU-området reduserer vi CO2 utslippet med 38 % hvis vi kjører på EU mix 2016 (strømproduserende kilder) og med hele 63 % når vi kommer på den prognosisterte EU-mixen 2030, sier han.

- Det betyr at de batterielektriske bilene vil kunne vise til mindre miljøpåvirkning enn sine dieselbrødre allerede etter to års drift, legger han til.

Samtidig sier Scania at de regner med at TCO for flertallet av selskapets kunder vil være positivt med elbiler i løpet av dette ti-året. Og at halvparten av Scanias biler vil ha batteri-elektrisk drivlinje i 2030.

I sin sammenlikning mellom distribusjonsbiler drevet med batteri-el og med forbrennings-motor har Scania gått ut fra et totalt liv på 500.000 km, med en gjennomsnittlig last på 6,1 tonn.

Elbilen man har regnet på har en batterikapasitet på 300 kWh, en motor på 320 hk og man brukte EU 2016-mixen som base, selv om en rekke andre blandinger, helt opp til grønn strøm, også ble regnet på. Den hadde GE1S21 to trinns transmisjonen.

Dieselbilen hadde en Euro 6 motor på 320 hk og en 8 trinns Opticruise. Her ble det brukt B7 diesel med 7 % RME – typisk for europeisk praksis.

Begge var 28-tonnere med 6x2*4 hjulkonfigurasjon.

Det er en rekke lærdommer man kan trekke av gjennomgangen av disse to bilene, og en rekke konklusjoner. Men denne er kanskje den klareste:

‘En batterielektrisk bil som brukes på det europeiske markedet etter 2020 vil ha mer enn 50 % livstids-reduksjon av drivhusgasser sammenliknet med dieselalternativet’.

Rapporten, som er meget lesbar, kan du hente her.

Powered by Labrador CMS