Tunge kjøretøy som mates med ladekabel vil bli et stadig vanligere syn fremover.

TØI-rapport: Elektriske lastebiler billigste alternativ til diesel i 2025

Gitt at dagens rammebetingelser videreføres vil batterielektriske lastebiler i 2025 være det billigste alternativet til diesel, skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Konklusjonen kommer i en ny TØI-rapport om grønn lastebiltransport, der forskerne har kartlagt teknologistatus, kostnader og brukererfaringer.

Som kjent er det ikke det at lastebilbransjen nødvendigvis har så fryktelig lyst til å skrote diesel-teknologien og gå over til helelektriske kjøretøy som er den store driveren i teknologiutviklingen.

Snarere er det politikere og myndigheter, blant annet i form av EUs CO2-krav til nye kjøretøy, som driver fram en rask teknologiutvikling innen nullutslippskjøretøy av alle typer og har skapt et økende marked.

Dette har kommet lengst for batterielektriske personbiler, etterfulgt av varebiler og bybusser. Fram mot 2025 vil lastebiler komme etter, mener TØI.

Et signal om at utviklingen har skutt fart er det jo blant annet at det knapt går en dag uten at det dukker opp pressemeldinger fra kjøretøyprodusentene om produktnyheter innen elektrifiserte drivlinjer.

Nå begynner man også å få de første brukererfaringene med den nyeste generasjonen serieproduserte batterielektriske lastebiler. Ifølge TØI er disse erfaringene i stor grad positive.

«På lenger avstander kan både hydrogen, flytende biogass og biodiesel være alternativer. Kostnadsanalysene viser at batterielektriske lastebiler foreløpig er dyre i innkjøp, men kostnadene er fallende og de totale driftskostnadene kan bli omtrent som for diesel i 2025 gitt at dagens rammebetingelser videreføres. Dette inkluderer fordeler som tilskudd til å dekke deler av merkostnad ved innkjøp, samt fritak for bompenger», skriver TØI-forskerne.

Utvalget av elektriske varebilmodeller har også økt betraktelig de senere årene, med stadig bedre rekkeviddekapasitet og lademuligheter. Fra 2019 til 2021 har antallet elektriske varebilmodeller på det norske markedet doblet seg, viste en gjennomgang publisert i bladet YrkesBil i høst.

For bybusser er batterielektriske løsninger for lengst tilgjengelig fra flere produsenter, med store batterier beregnet for depotlading, og mindre batterier beregnet for lading med pantograf på holdeplasser.

«Dette muliggjør tilpasning til ruter lokalt i norske byer. Også i dette markedet er kinesiske produsenter aktive. Det har vært utviklet og testet et antall hydrogenbusser i ulike byer i Europa og flere produsenter kan levere slike busser til markedet. Batterielektriske løsninger vil nok foretrekkes i byene mens hydrogen kan ha en rolle i regionaltrafikk», skriver TØI-forskerne.

Serieproduserte batterielektriske lastebiler kommer på markedet fra de store etablerte lastebilprodusentene i 2021-2022 i alle størrelser og ulike konfigurasjoner opp til 44 tonn.

«Hittil har det først og fremst vært mindre lastebiler på 16-27 tonn med 165-400 kWh batterier som har vært tilgjengelig. De har vært optimalisert for by- og regionaldistribusjon, avfallshåndtering og anleggsvirksomhet. Rekkevidden er foreløpig fra 100-300 km avhengig av last, årstid, kjøreforhold etc.

Fra utgangen av 2022 forventes det at lastebiler over 27 tonn med batterier på 400-540 kWh leveres. Videre fremover utvikles også tunge el-lastebiler for langtransport med enda større batterier slik at bilene kan kjøres ordinært og lade under den pålagte hviletiden. Det krever en utstrakt utbygging av infrastruktur for hurtiglading», skriver TØI-forskerne.

Hele rapporten «Grønn lastebiltransport? Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer» finner du her.

Powered by Labrador CMS