Elkjøp er en virksomhet der logistikk spiller en sentral rolle. Konsernet har et sentrallager for Norden på drøyt 107.000 kvm i Jönköping i Sverige, der mer enn 50 millioner produkter passerer i løpet av et år.

– Logistikk er ikke alt, men alt er ingen ting uten logistikk

– Vår største bærekraftutfordring er det vi faktisk driver med, sier bærekraftsjef Camilla Skjelsbæk Gramstad i Elkjøp Nordic. 

Publisert

 – Vi selger masse elektronikk, og skal bruke mye elektronikk også i fremtiden. Men vi skal bort fra bruk og kast – og forlate lineær økonomi til fordel for sirkulærøkonomi, fastslår hun.

– Et skritt på denne veien, er at Elkjøp allerede har Nordens største reparasjonstjeneste for elektronikk – i tråd med vår strategi: Reduce, reuse, repair, recycle, sier Skjelsbæk Gramstad.

Hun var en av innlederne på høstens Transport & Logistikk-konferanse på Lillestrøm.

Elkjøp er en virksomhet der logistikk spiller en sentral rolle. Konsernet har et sentrallager for Norden på drøyt 107.000 kvm i Jönköping i Sverige, der mer enn 50 millioner produkter passerer i løpet av et år. Nå bygges dette ut med nok et lager, denne gang på 86.000 kvm. Elkjøp vil dermed ha sentrallager med en samlet gulvflate på 193.600 kvm.

BÆREKRAFTSJEF: Camilla Skjelsbæk Gramstad i Elkjøp.

I Norden betjener dette lageret litt over 400 butikker, hvorav ca 150 i Norge. Årsomsetningen er nærmere 50 milliarder for tiden, og konsernet sysselsetter mellom 11.000 og 12.000 ansatte.

Det ligger i tallene at dette krever mye transport og logistikk.

Har skapt bedre løsninger

– Elkjøp har ingen egen bilpark. Transport kjøper vi av Bring og mange andre leverandører, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad.

– Veitransport er en stor kilde til klimagass-utslipp. Hvordan kan dere påvirke dette positivt?

– Vi stiller krav, og følger dem opp i tett dialog med leverandørene. Vi er opptatt av både transportmetode, valg av drivstoff, ruteoptimalisering og fyllingsgrad på bilene.

Vi har også bidratt til revisjoner på sosiale forhold i bransjen, der vi sammen med transportørene har funnet bedre løsninger som har gitt sjåførene bedre forhold, sier hun.

 

Respekt for logistikkfaget

– I Elkjøp Nordic går «logistikk med hjertet» blant annet på oppfølging av leverandører, noe vi også er veldig opptatt av. Både I oktober I fjor og denne uken samlet vi mange av transportørene våre til en stor konferanse hos oss I Jønkøping. Her fikk vi understreket hvorfor vi mener bærekraft er så viktig, og hva vi ser for oss i fortsettelsen under strategien «Reduce, reuse, repair, recycle.»

Det er mye sannhet i at logistikk ikke er alt, men at alt er ingen ting uten logistikk. Tiden i Elkjøp har gitt meg mye respekt for logistikkfaget. Det er ikke slik at det «bare» er å lever en vaskemaskin til en kunde – det handler om et sant puslespill, og om optimalisering hele veien, fastslår hun.

Brukte produkter

Camilla Skjelsbæk Gramstad er tydelig på at Elkjøps største bærekraftutfordring er nettopp det selskapet faktisk driver med – å selge masse elektronikk.

– Vi vil fortsette å bruke mye elektronikk også i fremtiden, selv om vi skal bort fra bruk-og-kast tiden, og over til sirkulærøkonomi. Vi har da også begynt å selge brukte produkter, noe som igjen krever en ny type logistikk. Og dette handler om mye mer enn å ta med den gamle vaskemaskinen og resirkulere den, sier hun.

Nordens største

– Dette er en stor overgang?

– Vi må gjøre det lettere og enklere for folk å reparere produkter, også her må vi optimalisere, med andre ord. Vi er for øvrig godt i gang – Elkjøp har allerede Nordens største reparasjonstjeneste for brukt elektronikk – laptop, PC, TV, støvsugere og alt det andre vi omgir oss med, sier hun, og legger til at Elkjøp har en slik reparasjonsavdeling i Kongsvinger – med cirka 100 ansatte!

– Her er det mye som går gjennom i løpet av et år, fastslår hun.

– Reparasjon kan ta tid?

– Ja, og det er klart at om du knuser skjermen på mobilen din, så haster det. Derfor har vi også lokale reparasjonstjenester for slikt på varehus der det bor mye folk.

Elbillading

– Å snu fra lineær økonomi til sirkulær er en krevende prosess?

– Her er logistikk avgjørende for å lykkes, fordi logistikk er et sentralt kostnadselement i alle sammenhenger. Et konkret eksempel: Dersom fyllingsgraden på lastebilen blir så høy at vi knuser en TV, har det gått for langt – fyllingsgrad kan ikke trumfe alt annet. Igjen: Optimalisering.

– Det er mange biler på veien for Elkjøp?

– Vi prøver å bruke mer tog til transport, og bruker modulvogntog der dette er mulig. Vi har redusert hvor ofte vi leverer varer til butikk, og vi er opptatt av drivstoffvalg. Her ønsker vi helst like vilkår i alle land, og det skjer mye på reguleringer. Samtidig er infrastruktur for elbillading et nøkkelpoeng.

Fossilfri utlevering

– Kundene venter ikke?

– Nei, kunden vil selvsagt ha ting hjem raskest mulig. Vi må vurdere dette mot kostnads- og miljøkrav, og da må vi ha bærekraftbrillene på. Alt er alltid et spørsmål om pris. I handel er det tøffe tider nå, noe som er positivt for interessen for brukte produkter.

Så ser vi at interessen for å betale ekstra for fossilfri hjemlevering ved kjøpsbeslutning foreløpig bare treffer en relativt liten gruppe av de mest bærekraftsinteresserte kundene. Bærekraftige løsninger må ikke være hverken dyrere eller dårligere enn det man er vant til, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad. Hun legger til at Elkjøp nå har fossilfri utlevering i de store byene.

Vil bli dyrere

– Er ikke fraktfritt kjøp det vanlige?

– «Fraktfritt» er en illusjon, det er ikke noe som heter fri frakt – alt har en pris. 

CO2-priser og utslipp vil bare bli dyrere og dyrere i fremtiden, og dette er noe vi – og alle andre i bransjen – må lære oss å hensynta. Dette vil stramme seg til, og når det tas store beslutninger for fremtiden må dette regnes inn, understreker hun.

Kravene vil øke

– Til det offentlige – og store bedriftskunder – må det allerede oppgis CO2-utslipp pr. leveranse i anbud, og gjennom avtalt kontraktsperiode. Da kreves det at man har data og underlag i orden. For å si det populært: «We ain’t seen nothing yet» - kravene vil tilta, også til lastebileierne i stadig større grad, slutter Camilla Skjelsbæk Gramstad. 

Hun har jobbet med bærekraft siden 2006, og har skrevet en masteroppgave om bedrifter og bærekraft. Før hun kom til Elkjøp har hun blant annet arbeidet med forskning, om hvordan man kan stille miljøkrav ved offentlige innkjøp, og i næringspolitisk avdeling i Virke.

Powered by Labrador CMS