De nye kjøretøyene fra Rheinmetal Military Vehicles (RMMV). Foto: Forsvaret
De nye kjøretøyene fra Rheinmetal Military Vehicles (RMMV). Foto: Forsvaret
De nye kjøretøyene fra Rheinmetal Military Vehicles (RMMV). Foto: Forsvaret

Nye lastevogner endelig på plass

Ni år etter at kontrakten ble inngått rullet de første nye lastevognene inn på Sessvollmoen leir denne uken.

YrkesBil omtalte seinhøstes 2013 anskaffelsen av nye lastevogner som 10-årets lastebilavtale.

Bataljonssjef Oberstløytnant Nina Sofie Berg foran et av de nye kjøretøyene fra Rheinmetal Man Military Vehicles (RMMV)

Etter en lang anbudsrunde inngikk Forsvaret i Norge og Sverige avtalen med Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) om leveranser av 2.000 lastebiler med tilbehør.

Det er dagens flåte av Scaniaer som skal skiftes ut i Norge. Scaniaene ble i hovedsak anskaffet i perioden 1988 til 1996, og var allerede i 2013 i ferd med å gå ut på dato.

Dermed var det nok med en viss glede at Forsvarsmateriell (FMA) denne uken overleverte nye lastevogner tilpasset Forsvarets behov til Hæren.

Flere kommer

24 nye HX krokløftere, 56 nye TG tungtrekkere og 96 nye flak.

Etter hvert vil Stridstrenbataljonen få flere, totalt 46 i tallet. Av disse vil 21 være pansrede og 25 upansrede. I tillegg kommer 29 tungtrekkere til Stridstrenbataljonen i løpet av 3. og 4. kvartal. Etter hvert som lastevognprosjektet leverer flere vogner til Hæren, vil disse fordeles ut til andre avdelinger, skriver forsvaret.no.

Kaptein Monica Hongset foran et av de nye kjøretøyene fra Rheinmetal Military Vehicles (RMMV)

- Nye vogner gir oss økt operativ evne. Bedre beskyttelse, større fleksibilitet, mer oppetid og effektiv bruk av materiellet, og ikke minst raskere kjøretøy med meget god fremkommelighet i terrenget, forteller bataljonssjef Nina Sofie Berg, og fortsetter:

- Dette utgjør «kraften bak slaget». Det øker kampkraften til Hæren, og Brigade Nord som system, når vi hurtigere og sikrere kan etterforsyne kampavdelingene våre under operasjoner. Vi blir enda bedre til å overleve og ivareta egen sikkerhet.

Mindre vedlikehold

Sjef i bataljonens transportkompani, kaptein Monica Hongset, legger ikke skjul på at det periodevis er mye vedlikehold på dagens kjøretøy fra 80-tallet.

- Det er tidkrevende. Nye lastevogner gir mer forutsigbarhet i hverdagen, siden vi kan forvente økt oppetid. Samtidig vil mindre tid til vedlikehold frigjøre tid til utdanning, forteller Hongset.

- Gammelt er dyrt og må stadig skrus på. Nye kjøretøy frigir mekanikerkapasiteten vår; de vil skru mindre på det nye materiellet og bruke mer tid på å støtte andre avdelinger som har behov for dem, supplerer bataljonssjefen, Nina Sofie Berg.

- De nye kjøretøyene gir oss større fleksibilitet og bedre forutsetninger for å understøtte Brigade Nord. Legg til at førermiljøet er særdeles bra på de nye kjøretøyene. Det gir sjåførene bedre utholdenhet og ikke minst så øker det motivasjonen i jobben de gjør. Nytt utstyr er og blir en motivasjonsfaktor, understreker Hongset.

Powered by Labrador CMS