10-årets lastebilavtale avgjort

Kampen sto om levering av rundt 2000 lastebiler med tilbehør, opplæring og service til forsvarene i Norge og Sverige. Det ble stang ut for begge de svenske merkene – men også det største tyske merket.

Publisert

NÆRINGSLIV: Dermed er det altså klart at det blir Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) som skal levere nye lastevogner til Forsvaret.

Det er dagens flåte av Scaniaer som skal skiftes ut i Norge. Scaniaene ble i hovedsak anskaffet i perioden 1988 til 1996, og er i ferd med å gå ut på dato.

YrkesBil har fulgt prosessen siden anbudsinnbydelsen ble lyst ut i januar 2011, med svarfrist 18. mars 2011. Anskaffelsen er et fellesprosjekt mellom de svenske og norske forsvarene. Det ble den gang antydet en samlet anskaffelse på rundt 2000 biler (se typer under).

Målsettingen fra start av i prosessen har vært å finne en leverandør som leverer stor sett alt – og at hovedmengden av bilene skal leveres de første tre årene av avtalen.

Sannsynligvis har samtlige av de syv store lastebilmerkene, pluss kanskje noen flere mer eksotiske militærkjøretøyspesialister, hevet seg på tilbudsskrivingen.

Men det har selvsagt ikke vært til å unngå spekulasjoner om hvorvidt det er politisk mulig å overse svenske merker i et kjøp som dette?

Ikke minst fordi avtalen også omfatter servicekontrakter på bilene, som dermed vil genere lokalt arbeid og omsetning i lang tid fremover.

Den nye bilparken det nå er inngått rammeavtale med Rheinmetall MAN Military Vehicles på, ventes i hovedsak levert i perioden 2015 til 2022.

- Bård Ljones Stenberg, du er administrerende direktør i MAN Truck & Bus Norge AS, og samtidig leder for MAN i Danmark og Sverige. Hvordan er egentlig forholdet til Rheinmetall MAN Military Vehicles? Vil dette slå ut til glede for den norske MAN-organisasjonen, eller svenske for den del?

- Det vil helt klart slå ut til vår fordel. RMMV er en sammenslåing av Rheinmetall, som har lang og bred erfaring mot forsvarsindustrien, og MANs tidligere militærkjøretøyavdeling. Det er RMMV som har vært forhandlingspartner mot Forsvaret, mens vi i første omgang blir underleverandør for koordinering, leveranser og ettermonteringer. Vel så viktig for oss er selvsagt at vi også skal serve ettermarkedet. Det vil medføre et ganske sikkert høyt aktivitetsnivå for oss fremover.

Les også 10-årets lastebilkontrakt

Les også Forsvarets lastebiler nesten avslørt

Dette kjøper Forsvaret
Fra det opprinnelige anbudsmateriellet fremgår det at innkjøpene dreier seg i hovedsak om biler til logistikkoppgaver (men av kampklart personell, inkludert skytter med maskingevær), og med nyttelast fra fire tonn og oppover. Alle bilene skal kunne brukes både nasjonalt og i internasjonale operasjoner, og de åtte første kategoriene (under) skal være sikret mot skudd og miner på Stanag-nivå 3. I utgangspunktet er dette biler til forsvarene i Norge og Sverige, men det er åpnet for at også Danmark og Finland kan benytte seg av avtalene som inngås.

10 hovedtyper av biler:
1 – Transport av tungt utstyr, i hovedsak frakt av tanks, dvs. Leopard 2. Det antydes lavbygget semitrailer med kapasitet 40 tonn nyttelast.
2 – Krokløftbil med utstyr til å frakte beltevogner, drivstofftanker og containere. Utstyres også med hengerfester.
3 – Dumperbiler til å frakte masse og snø, også med hengerfester.
4 – Redningsbiler, to typer: Tungberger med kapasitet til å vinsje ut de største kjøretøyene, og mindre bergningsbiler med plan til frakt av biler.
5 – Kranbil med plan for diverse godsfrakt, inkludert container. Krankapasitet minst 15-tonnmeter.
6 – Godsbil med plan og bakløfter, og som også kan ta forskjellige containersystemer.
7 – Tankbiler, skal frakte drivstoff til tanksene under operasjoner. Kapasitet rundt 5000 liter og utstyrt med pumper.
8 – Mellomstørrelse lastebil med forskjellige påbyggtyper til logistikk i kampsituasjoner. Max 15 tonn, må kunne flyfraktes på C130 (Hercules).
9 – Store og mellomstore flydrivstoffbiler. Minimum 35.000 liter på den største, 20.000 liter på den mellomstore. Pumpekapasitet minimum 1000 liter i minuttet.
10 – Flyplassbiler av mange typer, fra brøyt og avising til krokløftere.

Powered by Labrador CMS