– De nye feltvognene gir økt operativ evne

Forsvarsmateriell har bestilt minst 360 nye Volkswagen Amarok til Heimevernet. Nå har Harald A. Møller AS startet utleveringen av rekordordren.

Publisert

OVERLEVERINGSSEREMONI: Statssekretær Tone Skogen (H) fra Forsvarsdepartementet, fungerende sjef Heimevernet brigader Elisabeth Gifstad Michelsen, nestkommanderende Forsvarsmateriell kontreadmiral Bjørge Aase og sjef Forsvarsmateriell Landkapasiteter brigader Morten Eggen.

Det var under en høytidelig overleveringsseremoni i Lutvann leir, torsdag 3. oktober, at de første eksemplarene av Heimevernets nye Volkswagen Amarok feltvogner ble overlevert HV-02.

Pickupene skal erstatte mange av de gamle Mercedes-feltvognene fra 80-tallet.

BAKGRUNN: Heimevernet kjøper 360 Volkswagen Amarok som feltvogner

I tillegg til representanter fra Forsvarsmateriell og fra leverandøren Harald A. Møller AS, var statssekretær Tone Skogen (H) fra Forsvarsdepartementet og fungerende sjef Heimevernet, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen, tilstede under seremonien.

– Gratulerer med nye feltvogner. Innsatsstyrker i Heimevernet over hele landet vil nå få økt operativitet, uttalte statssekretær Tone Skogen fra Forsvarsdepartementet.

– De nye feltvognene gir oss bedre sikkerhet og større mobilitet som gir økt operativ evne for Heimevernet, fastslo fungerende sjef Heimevernet, brigader Elisabeth Gifstad Michelsen.

Inntil 700 biler
Anbudet på nye feltvogner til Heimevernet ble utlyst våren 2017. Harald A. Møller AS og Forsvarsmateriell inngikk den 24. september 2018 den største enkeltkontrakten som noensinne er inngått mellom importøren og en norsk kunde.

– Det er gledelig å kunne overrekke en moderne feltvogn, med oppdaterte trafikksikkerhetssystemer til Heimevernet. Feltvognene bygger på den kommersielt tilgjengelige Volkswagen Amarok og innehar kun nødvendige militære tilpasninger, sier nestkommanderende i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase.

Avtalen har en varighet på inntil 7 år for leveranse av feltvogner. Parallelt med rammeavtalen er det fremforhandlet en avtale som ivaretar service og ettermarkedstjenester for feltvognene i de 11 heimevernsdistriktene gjennom hele levetiden.

– Det er en stor dag for oss å overlevere de første Amarok feltvognene her på Lutvann i dag. Vi er ydmyke og takknemlige for tilliten, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy.

Anbudet er på minimum 360 feltvogner (Amarok), med opsjon på inntil 700 biler totalt på samme avtale. Initialavropet har en verdi på ca. 368 millioner kroner.

Modifiseres i Nederland
Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de går til påbygger i Nederland, hvor de får kun nødvendige militære tilpasninger.

Det er nederlandske Modiforce som er påbygger. Selskapet eies av Pon-konsernet, som også eier Volkswagen-importøren i Nederland. Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.

Heimevernslagene er utrustet med to feltvogner i hvert lag, med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger. Feltvognene er upansrede og føres på b-sertifikat.

Overleveringen av nye feltvogner til det enkelte HV-distrikt vil skje fortløpende utover høsten 2019 og første halvår 2020.

Konkurrent har klaget
Ifølge Teknisk Ukeblad har en av tilbyderne i anbudskonkurransen, det amerikanske selskapet Blue Aerospace LLC, klaget inn Forsvarsmateriells avgjørelse til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Selskapet deltok med Mitsubishi-importøren Motor Gruppen AS som underleverandør, men nådde altså ikke frem. Som YrkesBil.no skrev i forbindelse med kontraktsigneringen i fjor var det kun Iveco og Volkswagen som var med til siste runde, før avgjørelsen ble fattet.

Klagesaken fra Blue Aerospace LLC er fortsatt til behandling i KOFA.

Powered by Labrador CMS