Jernbane på uriktige forutsetninger?

Ny rapport med nye argumenter heller is i svillene for jernbanens allment antatte miljøfortrinn i sammenlikning med veg.

Publisert

En nye rapport slår fast at den vedtatte sannheten om at jernbanen er mer miljøvennlig enn vegtransport nok ikke er så sann allikevel.

Rapporten, som det også vises til i siste utgave av ”Samferdselsnytt fra EU” heter noe så lettilgjengelig som ”Comparison of energy demand and emissions from road, rail and waterway transport in long-distance freight transport”.

Den er skrevet av PE International, et tysk konsulentselskap som underskriver med: ”Experts in Sustainability”.

Et av utgangspunktene deres er at i de fleste sammenlikninger blir forbruket for et fullastet 40 tonns vogntog oppgitt til mellom 39 og 46 l/100 km.

PE antyder at vi kanskje bør bruke den mer realistiske (vi lever i tross alt i 2011) verdien på 30 l/100 km?

Det sier seg selv at et slikt premiss alene endrer en del resultater. Rapportørene er likevel relativt forsiktige:

- Det er ikke mulig å fastslå at et transportmiddel generelt er bedre enn et annet når det gjelder utslipp av klimagasser, er en av konklusjonene.

Les også:

MEN - rapporten gir klare indikasjoner på hvilke transportløsninger som er best egnet til forskjellige transportoppdrag.

- Ved å introdusere EuroCombi og øke bruken av biofuel kan man vente en sterk forbedring av veitransportens klimagass-balanse, er noe av det rapporten slår fast.

Spesielt for lett gods med tetthet under 200 kg/kubikkmeter. Rapporten kan lastes ned fra http://www.europolitics.info/pdf/gratuit_en/286903-en.pdf

Powered by Labrador CMS