Volvo Norge får i 2022 en el-andel i bussmarkedet på 20 prosent, mens totalmarkedet havner rundt 50 prosent. Bussdirektør Svenn-Åge Løkken sier andelen vil øke ytterligere i 2023.

Tror på oppsving neste år

2022 blir et labert bussår i Norge, totalt sett. Volvo-sjef Svenn-Åge Løkken er imidlertid sterk i troen på et langt bedre 2023, og ambisjonen er som alltid å bli markedsledende.

Årsintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene ble først publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i februar.
  • Senere publiseres noen av intervjuene på YrkesBil.no enkeltvis. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Volvo Norge.

– 2022 blir et år med lave buss registreringer og vi i Volvo Norge forventer å levere i overkant av 100 busser, sier Svenn-Åge Løkken, bussdirektør i Volvo Norge AS.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2022?

– Jeg vil anslå pluss-minus 300 busser.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2023 og hvor stor andel av dette har Volvo Norge ambisjoner om å ta?

– Anbudsvolumet tar seg opp igjen i forhold til 2022. Samtidig har vi forhåpninger om at tur- og ekspressmarkedet kan hente seg inn igjen, i alle fall delvis. Totalmarkedet i 2023 vil nok ende på opp mot 800 enheter. Vi i Volvo har som alltid ambisjon om å ha en ledende posisjon i markedet, så også i 2023.

– Hvilke anbud er mest interessante for Volvo Norge fremover?

– Med vår ledende og landsdekkende organisasjon så er alle anbud av høy interesse.

– Hva er på gang av produktnyheter fra Volvo de neste par årene?

– Vi prater sjeldent om hvilke fremtidige produkter vi vil komme inn i markedet med, vi holder spenningen til de blir lansert.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Vi opplever en del vanskeligheter med leveransen av en del komponenter for tiden. Dette forstyrrer selvsagt produksjonen og dermed leveranser. Takket være en god jobb i innkjøp- og produksjonsleddet har vi unngått de store forsinkelsene og i det store levert i tide.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2022/23 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– I 2022 blir andel elektrisk fra oss cirka 20 prosent av volumet. Av totalmarkedet i 2022 snakker vi om en andel elektrisk på opp mot 50 prosent og denne øker nok ytterligere i 2023. Gass har vi ikke i sortimentet og HVO er ikke noe særlig i vinden.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Når kommer passasjerene tilbake? Det er det store spørsmålet. I tillegg har bussbransjen utfordringer med lønnsomhet.

Powered by Labrador CMS