Slik skal DB Schenker kutte utslipp i byene

Ved nye Oslo City Hub skal DB Schenker redusere CO2-utslippene med 80 prosent ved hjelp av elektriske biler og e-sykler.

Publisert

Logistikkgiganten åpnet nylig sitt første senter for utslippsfri distribusjon i Oslo. Distribusjonsterminalen er en del av Electric City, Oslo bys satsing knyttet til byens status som Europas Miljøhovedstad 2019.

DB Schenker opplyser at de tar sikte på å oppnå null lokale utslipp i all bydistribusjon i Norge innen utgangen av 2020. Oslo City Hub er det første prosjektet hvor dette skal oppnås innenfor Ring 3.

– For å oppnå målet om nullutslipp i dette området, har vi investert i tre elektriske varesykler og åtte elektriske varebiler, sier Lars Sveen direktør Innenlands Landtransport i Schenker AS.

5,3 Enova-millioner
Miljøsatsingen i Oslo er støttet av Enova, som bidrar med i overkant av 5,3 millioner kroner.

– På sikt må all godstrafikk bli utslippsfri. Det forutsetter at det utvikles ny teknologi, men like viktig er det at transportørene er villig til å ta teknologien i bruk, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Han understreker at det er positivt at DB Schenker går foran og tester ut nullutslippsdistribusjon i praksis.

– Her ser de den nye teknologien i sammenheng med egne varestrømmer og utvikler helt nye logistikkløsninger. Erfaringene og kunnskapen herfra blir nyttig også for andre transportører og andre byer i Norge, sier Nakstad.

Tester selvkjørende
Oslo City Hub er lokalisert på Filipstadkaia i Oslo sentrum. Bygningen på 457 kvm. er bygget av containere og er organisert for effektiv godshåndtering. Alle varer vil bli levert av elektriske lastebiler og e-sykler.

– Digitalisering og mer bærekraftige løsninger vil være sentrale konkurransefaktorer for fremtidig logistikk. Vi i DB Schenker har allerede startet, sa Jochen Thewes, CEO i DB Schenker AG, da han gjestet Oslo for å starte prosjektet.

Som medlem av EV100-initiativet tar DB Schenker sikte på frem mot 2030 å gradvis erstatte diesel-kjøretøyer med elektriske biler i distribusjonsleddet.

I Sverige har konsernet blant annet startet testkjøring av Einrides T-pod, som de hevder er «verdens første elektrisk og autonome lastebil i kommersiell drift».

Powered by Labrador CMS