Volvo Group og Daimler Truck skal samarbeide

Den svenske og den tyske lastebilprodusenten danner et eget selskap hvor de sammen skal utvikle storskalaproduksjon av brenselceller for lastebiler.

Publisert
Volvo og Daimler samarbeid
MARTIN OG MARTIN SAMARBEIDER: Martin Daum (t.v.), styreleder i Daimler Truck AG, og Martin Lundstedt, toppsjef i AB Volvo.

Storkonsernene har foreløpig skrevet under på en ikke-bindende avtale om å etablere en joint venture, der de skal eie halvparten hver.

Intensjonen er å utvikle, produsere og kommersialisere brenselcellesystemer for tunge kjøretøy og andre formål.

At Volvo og Daimler finner sammen er ikke så unaturlig som det kanskje høres ut. De har allerede en link ved at kinesiske Geely eier betydelige andeler både i AB Volvo og Daimler AG.

Spytter inn 600 mill. euro

Daimler, som lenge har uttalt at de har tro på hydrogen for tunge kjøretøy og jobbet med teknologiutvikling på feltet, skal nå overføre alle sine brenselcelle-aktiviteter til det nye selskapet de danner i fellesskap med Volvo Group.

Svenskene skal på sin side spytte inn en ikke ubetydelig pengesum, 600 millioner euro i kontanter, for å bli en del av joint venturen.

Styreleder Martin Daum i Daimler Truck AG fremhever at CO2-nøytral transport kan oppnås gjennom elektriske drivlinjer med energi enten fra batterier eller ved å konvertere hydrogen om bord til elektrisitet.

– For lastebiler som skal takle tung last og lange distanser mener vi brenselceller er en viktig teknologi, hvor Daimler har bygget opp betydelig kompetanse gjennom Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH gjennom de to seneste tiårene, sier Daum.

– Dette initiativet sammen med Volvo Group er en milepæl på veien mot å få brenselcelledrevne lastebiler og busser ut i drift på veiene våre, legger han til.

Ber flere om å bidra
Volvo Group har på sin side ikke vært like uttalt tilhenger av hydrogen og brenselcelleteknologi for lastebiler – i alle fall ikke offentlig.

Vi skal ikke lenger tilbake enn til 5. mars i år for å finne en uttalelse fra Jessica Sandström, senior vice president global product management i Volvo Trucks, der hun mente hydrogen ligger langt frem i tid.

– Vi ser ikke hydrogen som et levedyktig alternativ grunnet kostnadsnivået, det er rimelig kostbart, samt tilgjengeligheten av hydrogen. Hvis vi ser i et lengre tidsperspektiv, kanskje ti år fra nå, så kan dette ha endret seg, uttalte Sandström til truckinginfo.com.

Det Volvo derimot har lansert og vist frem er flere batterielektriske lastebiler, inkludert modeller for regionaltransport.

Nå mener Volvo-toppsjef Martin Lundstedt at tiden er inne for å satse mer på hydrogenteknologi også.

– Å bruke hydrogen som bærer av grønn elektrisitet for å drifte elektriske lastebiler i langtransport er en viktig del av puslespillet på vei mot en karbonnøytral verden, og et komplement til batterielektriske kjøretøy og fornybare drivstoff, sier Lundstedt.

– Ved å danne dette felles selskapet med Daimler viser vi klart at vi tror på hydrogen og brenselceller for nyttekjøretøy. Men for at visjonen skal bli en realitet må også andre selskaper og institusjoner støtte og bidra i denne utviklingen, ikke minst når det gjelder å etablere nødvendig fylleinfrastruktur, poengterer Lundstedt.

Ikke bindende avtale
I pressemeldingen understrekes det at selv om Volvo Group og Daimler Trucks nå skal være likeverdige partnere i dette samarbeidet, vil de fortsette å være konkurrenter på alle andre forretningsområder.

«Ved å slå sammen våre styrker vil utviklingskostnadene gå ned for begge selskaper, samtidig som vi fremskynder markedsintroduksjon for brenselceller i produkter for tungtransport og langtransport. I forbindelse med den pågående øknomiske nedturen i verden har samarbeid blitt mer nødvendig for å møte EUs Green Deal-målsettinger innen rimelig tid», skriver selskapene.

Målsettingen er for begge selskapene å kunne tilby tunge kjøretøy for langtransport med brenselcelleteknologi i serieproduksjon i løpet av andre halvdel av inneværende tiår.

Den foreløpige avtalen som er signert er ikke bindende. Det tas sikte på å utarbeide en bindende avtale innen tredje kvartal, og at avtalen «lukkes» innen utgangen av 2020. Alle transaksjoner skal også vurderes og godkjennes av ansvarlige konkurransemyndigheter.

Flere konkurrenter
Volvo og Daimler får i alle fall ikke holde på med hydrogenutviklingen i fred fra konkurrenter i tiden fremover.

Som kjent jobber Scania allerede med hydrogenteknologi sammen med Asko, og bilene er nå i drift i Trøndelag. Disse bilene har imildertid brenselceller fra kanadiske Hydrogenics.

Av andre som sysler med tunge lastebiler på hydrogen for tiden kan vi også nevne Hyundai som er i full gang med å levere H2-lastebiler i Sveits. Planen er å levere et firesifret antall biler og ekspandere til flere land på noen få år.

Nikola/Iveco står på sin side fast på at de skal ha hydrogendrevne lastebiler på veien i Europa i 2023.

Nylig meldte Toyota også at de vil bruke sin tunge datter, Hino, som brekkstang inn i dette markedet.

Flere andre produsenter jobber også med ulike hydrogensatsninger. Kanskje får vi se et aldri så lite H2-kappløp når korona-krisen har roet seg.

Powered by Labrador CMS