- Tre firedeler av gods-<br>transporten går på vei
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Tre firedeler av gods-
transporten går på vei

Mesteparten av godstransporten i Europa foregår på veien, til tross for at sterke krefter jobber for å få mer over på jernbane.

alt

Ferske beregninger fra Eurostat viser at veien fortsatt dominerer som transportåre for gods på det europeiske fastlandet.

Andelen gods som går på vei, er mer enn fire ganger så stor som andelen som fraktes på jernbane. Godsmengden på fastlandet i EU lå på om lag på to milliarder tonnkilometer i 2013, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge SSB ble 74,9 prosent av totalen fraktet på vei, mens 18 prosent ble transportert på jernbane. Resten av transporten (syv prosent) ble fraktet på innenlandske vannveier (for eksempel elver og kanaler).

Dermed er veiens andel nesten uforandret siden 2008, da den lå på 74 prosent.

Bane i Baltikum

Irland, Hellas og Spania er landene hvor veien brukes mest til godstransport. Her ligger veiandelen på over 90 prosent (på Malta og Kypros er andelen 100 prosent fordi det ikke finnes jernbane der).

Motstykket er de baltiske landene, der andelen er langt lavere: i Estland 36 prosent, i Litauen 33 prosent og i Latvia kun 18 prosent. I disse landene ligger godsandelen som fraktes på jernbanen, på mellom tre og fire femdeler, ifølge SSB.

Sverige, Slovenia, Slovakia og Sveits har også en relativt stor andel gods som fraktes med tog.

I Nederland er det derimot transport på vannveien som utmerker seg, med 47 prosent av godsmengden. Andelen er lik den som fraktes på nederlandske veier. Vannveien er sentral som godstransportåre også i Romania og Bulgaria. Begge steder er andelen over 25 prosent.

I Tyskland, Belgia og Luxembourg ligger andelen gods som fraktes vannveien, på over 10 prosent.

5-7 mill. tonn

I Norge har regjeringen et klart mål om å overføre godstransport fra vei til bane. For å vurdere hvilke muligheter som finnes for å styrke godstransporten på blant annet jernbane, har transportetatene gjennomført en bred analyse.

Analyseprosjektet har blant annet utredet effektiv godstransport på vei, sjø og bane, potensialet for overføring av lange transporter til sjø og bane og effektiv terminalstruktur. 

Analysen konkluderer med at overføring av gods mellom transportformene ikke alene vil bidra nok til å oppfylle Norges klimaforpliktelser.

All godstransport må bli sikrere, mer miljøvennlig og effektiv. En annen hovedkonklusjon er at konkurranseflatene mellom transportformene er små. Kun 5-7 millioner av de årlige 270 millioner tonn som fraktes på det norske veinettet kan overføres til sjø og bane - dersom sterke tiltak settes inn.

I luften og sjøveien

Godsmengden som ble fraktet via flyplasser i EU i 2014, var på 14 millioner tonn. Det er 27 prosent mer enn fem år tidligere, men nivået i 2009 var særdeles lavt på grunn av finanskrisen som nettopp hadde rammet Europa.

Mest gods (fire millioner tonn) ble fraktet via tyske flyplasser, fulgt av Storbritannia (to millioner tonn) og Frankrike (to millioner tonn).

4 milliarder tonn gods ble fraktet sjøveien i 2014. Det er en liten økning på to prosent fra året før, men hele 10 prosent mer enn i finanskriseåret 2009. Nederland og Storbritannia hadde de travleste havnene, fulgt av Italia og Spania.


toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2080 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 265 LASTEBILER TIL SALGS