img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
img img img img img img
8 bilder i galleri
Lurer seg unna bombetaling
Det er påbudt med bombrikke for alle tunge kjøretøy som opererer langs norske veier – også de utenlandske. Men kan vi være sikre på at alle gjør opp for seg?

alt

I 2015 ble ordningen med obligatorisk bombrikke for alle tunge kjøretøy i Norge innført. I ettertid har det hersket stor uenighet om hvor mange som faktisk følger reglene.

Fra i år iverksatte derfor Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sin egen uavhengige gransking av AutoPass-avtalen og betalingsviljen ved utenlandske transportører i Norge. Funnene er oppsiktsvekkende.

Den 11. april 2016 publiserte Samferdselsdepartementet en pressemelding hvor det fremgikk at 97 % av utenlandske tunge kjøretøy med AutoPass-avtale gjorde opp for seg og at innførsel av obligatorisk bombrikke ved tunge kjøretøy i Norge var en uforbeholden suksess.

Oppgir forskjellige tall
– Vi stusset veldig over dette da det ikke stemte overens med tidligere funn, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Tvilen rundt tallene ble styrket av medlemmer som stadig observerte utenlandske lastebiler som krysset bompasseringer uten å utløse lyssignal i anlegget, noe som indikerer at kjøretøyet ikke har gyldig AutoPass-avtale.

– Vi bestemte oss derfor for å iverksette vår egen uavhengige gransking av forholdene.

De siste dataene knyttet til betalingsandel ved utenlandske tunge kjøretøy med AutoPass-avtale er fra 2015. Men her råder det stor forvirring rundt hva som faktisk er riktig:

Mens Samferdselsdepartementet oppgir 97 %, har Vegdirektoratet oppgitt både 99,4 % og 86 % - førstnevnte til NLF på oppfordring, sistnevnte i en intern rapport til Samferdselsdepartementet.

– Ut fra dette grunnlaget må vi stille spørsmål ved om Vegdirektoratet i det hele tatt har oversikt over hvor mange som faktisk betaler for seg, sier Mo.

Filmet 298 bompasseringer
For å gi en mer tydelig indikasjon på antallet utenlandske tunge kjøretøy som kjører uten gyldig AutoPass-avtale, ble det derfor iverksatt et omfattende dokumenteringsprosjekt hvor NLF dro ut til bomanleggene og filmet passeringer for å se om det utløses lyssignal eller ikke.

– Med forbehold om ytre faktorer som forstyrrelser i frontrute, feil ved lysanlegg og annen teknisk svikt, kan funnene fra denne dokumentasjonen si noe om hvor mange utenlandske kjøretøy som bryter norsk lov om å ha gyldig AutoPass-avtale.

Det ble registrert totalt 298 passeringer med utenlandske vogntog ved fire forskjellige bomanlegg på Østlandet.

Passeringene ble filmet med video; ett kamera registrerte lyssignal, ett kamera registrerte lastebilens opphav. I tillegg ble det tatt stillbilder av hvert enkelt kjøretøy for fotoanalyse av bombrikke i vindu.

Her er funnene:

  • 24,5 % av samtlige utenlandske vogntog utløser ikke lyssignal i anleggene. Andelen passeringer uten lyssignal var høyest blant østeuropeiske kjøretøy (27,8 %). Disse sto for 74,8 % av det totale antallet bompasseringer, og 84,9 % av alle passeringer uten lyssignal.
  • Funnene indikerer at mer enn hver fjerde øst-europeiske lastebil kan kjøre uten gyldig bombrikke. De fleste vogntogene som passerte bompasseringspunktet uten lyssignal hadde godt synlig bombrikke i frontruten. Ved fotografisk kontroll ble det i mange tilfeller bekreftet at dette er norske AutoPass-brikker, og ikke brikker koblet til utenlandske bomavtaler.

Krever bedre betalingsløsning
På bakgrunn av funnene har NLF sendt brev til vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi ønsker å få svar på hvorfor hver fjerde utenlandske lastebil ikke utløser lyssignal. Samtidig ønsker vi å vite hvorfor det oppgis forskjellige tall til NLF og Samferdselsdepartementet.

Mo har også et klart krav til myndighetene:

– Dette prosjektet har avdekket enda flere hull i systemet som utnyttes av utenlandske aktører. Det skaper stor skjevhet i konkurranseforholdene, samtidig som det forsvinner enorme summer fra statskassen i tapte bompenger, sier Mo.

– Hvis hver fjerde utenlandske lastebil kjører uten gyldig bombrikke, snakker vi potensielt om over hundre millioner kroner hvert år. Vi krever at AutoPass knyttes opp mot en kortløsning for å gjøre betalingen sikrere og mer forutsigbar. Det er i alle fall helt åpenbart at dagens løsning ikke er god nok, konkluderer han.


toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1723 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 189 LASTEBILER TIL SALGS