Bildet viser et utdrag fra ACEAs interaktive kart over hvor ladepunkter for elektriske lastebiler bør plasseres.

– Her skal ladesøylen jordes

ACEA, bilprodusentenes takorganisasjon, har allerede sagt hvor mange ladepunkter for lastebiler det vil bli behov for. Nå har de også sett på hvor de bør plasseres.

ACEA som representerer bilprodusentene i Europa har for lengst fortalt oss hvor mange ladepunkter den kommende batterielektriske lastebilflåten i Europa vil trenge.

Nå har de bedt Fraunhofer ISI se på hvor på kontinentet (pluss Norden) disse bør legges.

Analytikerne gikk løs på GPS-koordinatene til ca. 400.000 lastebiler som var i drift i Europa. Denne gruppen ble redusert til ca. 170.000 – biler som brukes i det som ble definert lokaltrafikk.

Det vil si biler som i 90 % av tiden kjører rundt med en normal radius fra utgangspunktet på ca. 200 km.

Logikken er at elektrifisering ikke kommer i morgen, og at det ikke er langtransportbilene som kommer til å komme først. Derfor er nærtrafikken viktigst i første omgang.

Ut fra den flåten som var studerte valgte man en rekke klynger. Det var steder med mer enn 100 stopp pr. år av mer enn tre forskjellige bilmerker.

Ut fra dette laget man et kart med 4.023 regionale klynger der ACEA mener det er smart å bygge ladestasjoner.

Kartet ble gjort interaktivt slik at man kan se hvordan klyngene deles opp i mindre enheter, og hvor man også kan se at mange av disse ikke følger landegrenser, men tvert imot har en cross-border beliggenhet.

– Derfor er det viktig, sier ACEA, -at utrullingen av elektriske lastebiler ikke skjer på nasjonal basis men at den er parallell over hele Europa.

De forskjellige fargene på klyngene på kartet forteller hvor mange stopp hvert sted har, grønn betyr minst travel.

Langtransport-bilene stanser ofte de samme steder som de regionale, men de vil allikevel trenge en helt annen infrastruktur, minner ACEA oss om.

Behovet for lade-infrastruktur ser slik ut ifølge ACEA:

Et minimum av 40.000 ladepunkter i klynger må være på plass i Europa innen 2025. Og minst 270.000 innen 2030 – for å dekke lastebilbehovet. Her snakker vi ikke hurtigladere.

Ifølge AFID (alternativ-drivstoff direktivet) vil vi trenge 10.000 til 15.000 hurtigladere, både offentlig tilgjengelige og plassert på destinasjoner innen 2025, og 40.000 – 50.000 ikke senere enn 2030. De aller fleste av disse må være hurtigladere på mer enn 500 kW.

Dessuten trenger man minst 40.000 100 kW-ladere i områder der lastebiler parkerer, hvor de kan lades over natten. Dette bør være klart innen 2030.

Man bør etablere tre lader-nivåer: under 350 kW, 350 – 500 kW og over 500 kW.

For at dette skal kunne skje bør AFID sette bindende mål for hver enkelt medlemsstat i EU.

Hele rapporten fra Fraunhofer ISI kan leses her.

Powered by Labrador CMS