Daimler tar grep om ladeinfrastruktur

Gjennom «eTruck Charging Initiative» vil Daimler Trucks’ egen E-Mobility-gruppe hjelpe kunder med å entre markedet for elektriske kjøretøy. Planen er å bistå i utbyggingen av ladeinfrastruktur.

Publisert
Gesa Reimelt er sjef for E-Mobility Group i Daimler Trucks & Buses. Her avbildet med en Mercedes-Benz eActros. Foto: Brede Høgseth Wardrum
Gesa Reimelt er sjef for E-Mobility Group i Daimler Trucks & Buses. Her avbildet med en Mercedes-Benz eActros. Foto: Brede Høgseth Wardrum

En av de store utfordringene med tunge lastebiler og busser som skal drives frem av batterielektrisitet, er at de må lades. Og de trenger myyye strøm.

Foreløpig er det svært få steder tunge el-kjøretøy kan lade med tilstrekkelig kapasitet, enten de er langs veiene eller i ulike depoter og på terminaler.

Sammen med en rekke andre faktorer, som høy pris, begrenset rekkevidde og få produkter i markedet, er trolig den ikke-eksisterende ladeinfrastrukturen et av de største hindrene for mange fra å investere i elektrisk lastebil.

Senker terskelen
Som kjent jobber Daimler Trucks & Buses med å utvikle elektriske nyttekjøretøy i flere segmenter, med alt fra eActros til eCanter og eCitaro i vår del av verden, og Freightliner eM2 og eCascadia i USA.

Innen 2039 har konsernet planer om å kun selge såkalt Co2-nøytrale kjøretøyer («tank-til-hjul») i Europa, Japan og NAFTA-området, men allerede i 2022 (og det er snart!) skal de tilby serieproduserte batterielektriske lastebiler.

I andre halvdel av dette tiåret er planen å tilby også hydrogendrevne kjøretøy i serieproduksjon, opplyser selskapet.

Det er i denne forbindelse Daimler nå melder at de gjennom initiativet «eTruck Charging Initiative» vil gjøre terskelen lavere for kunder som vil entre markedet for elektriske kjøretøy.

– Vi vil ta en aktiv rolle i å sette fart på overgangen til batterielektrisk veitransport – utover å tilby våre elektriske kjøretøyer og konsulenttjenester. Nå ønsker vi å bli med på utviklingen av nødvendig ladeinfrastruktur, sammen med alle som er involvert i en slik prosess, sier Gesa Reimelt.

Hun har siden 1. juli 2018 vært sjef for E-Mobility Group i Daimler Trucks & Buses. Før dette ledet hun prosjektgruppen for drivlinjer og eDrive hos Mercedes personbiler, så Reimelt er langt fra ukjent med batteribiler. YrkesBil slo av en prat med henne i forbindelse med forrige IAA i Hannover, les mer om det her.

Raskere prosesser
Det nye initiativet handler i første omgang for Daimler om å bistå i opprettelsen av ladestasjoner for elektriske lastebiler i kunders egne depotanlegg. De første pilotprosjektene er visstnok allerede iverksatt.

Her er tanken, ifølge Reimelt, at Daimler sammen med el-lastebilkundene, nettselskaper, tilbydere av «ladestasjon-hardware» og «ladestasjon-software», skal kunne få fortgang i ellers langsomme prosesser som må til for å bygge nødvendig ladeinfrastruktur.

– Gjennom vår dialog med kundene bygger vi opp en betydelig ekspertise på alle aspektene rundt behov for energi og infrastruktur for elektriske lastebilflåter. Denne kunnskapen og ekspertisen vil vi utnytte, sier Reimelt.

I første omgang finner de ut hvilken energitilførsel som er tilgjengelig hos den aktuelle kunden, og hvordan bilene brukes med tanke på ladebehov.

– Med vårt nye initiativ overfører vi denne kunnskapen til å utforme passende tilbud og blant annet å bistå lastebilkunder i valg av leverandører, både av strøm og ladestasjoner samt passende software, fortsetter Reimelt.

Standardisering
I dag behandles utvikling og utbygging av ladeinfrastruktur som enkeltprosjekter. Et av målene med initiativet er å utvikle standardkonsepter som dekker de vanligste ladeprofilene. Målet er å redusere planleggingstiden – blant annet hos strøm- og nettleverandørene.

– Slik vi ser det fremstår lading ved lastebileierens eget depot som det første og viktigste steget på vei inn i en verden med elektriske lastebiler. Avhengig av hvordan lastebilene brukes vil også lading ved laste- og lossesteder, der lastebilene uansett stopper, være et godt alternativ, sier Reimelt.

Hun påpeker at depotlading alene først og fremst er aktuelt for lastebiler som kjøres lokalt, som distribusjon og anlegg, hvor man kan lade over natten eller i regulerte pauser. Dette er også segmenter som trolig vil bli elektrifisert først.

Reimelt ser for seg at ladestasjoner for lastebiler langs sentrale transportruter også kan bli aktuelt, men det er først på lengre sikt.

Daimler har også utviklet en egen app (selvsagt), «eTruck Ready», hvor kunder kan legge inn sitt kjøremønster og få et realistisk bilde på hvordan deres hverdag med elektrisk lastebil kan arte seg, og hvordan de optimalt bør spesifisere en elektrisk lastebil.

Powered by Labrador CMS