GRUNN TIL Å SMILE: Christian Levin, toppsjef i Scania og i eierselskapet Traton - som begge leverer sterke tall etter første kvartal.

Pengene strømmer inn hos Scania

Tøffe tider? Ikke i Södertälje. Rekordresultat! Også MAN og dermed eier-selskapet Traton melder om gode tall.

Første kvartal 2024 ble all grunn til å juble for. I alle fall om du jobber i eller heier på Scania. 

Selskapet melder i sin delårsrapport for perioden januar-mars at nettoomsetningen økte med 20 prosent, til 55,1 milliarder SEK, mot 45,8 i samme perioder i fjor.

Justert driftsresultat utgjorde 8,0 milliarder SEK (mot 6,2) og justert driftsmargin var 14,5 prosent (mot 13,5).

Kjøretøyleveransene økte med 17 prosent til totalt 26.496 kjøretøy. 

Scanias salg var sterkt og vi leverer vårt beste driftsresultat noensinne i løpet av et kvartal

Christian Levin, Scania

Nedgang for nullutslipp

Noe som derimot har gått ned, er antall såkalte nullutslippskjøretøy, fra 74 eksemplarer første kvartal i fjor til 47 i år. Altså en forsvinnende liten andel av totalvolumet.  

Ordreinngangen for lastebiler økte derimot i perioden med 7 prosent, til 20.171 kjøretøy - hvorav 133 var såkalte nullutslippskjøretøy.

«Den globale etterspørselen etter lastebiler er fortsatt stabil og støttes av vedvarende utnyttelse og et behov for å erstatte lastebilflåten. Oppgangen i Latin-Amerika, hovedsakelig drevet av den sterke utviklingen i landbruks- og gruvesektorene i Brasil, fortsatte og mer enn kompenserte for den noe mer normaliserte markedsetterspørselen i Europa», skriver selskapet.

Scania forteller om et omfattende arbeid med å skape en bedre flyt fra bestilling til levering av kjøretøy, som skal ha resultert i økt volum, kortere ledetider og forbedret leveringspresisjon. 

Lønnsomheten ble positivt påvirket av økt volum og forbedret kapasitetsutnyttelse, understrekes det.

– Scanias salg var sterkt og vi leverer vårt beste driftsresultat noensinne i løpet av et kvartal. Denne suksessen skyldes høye produksjonsvolumer med leveranser opp 17 prosent sammenlignet med fjoråret. I tillegg har utrullingen av vår drivstoffeffektive Scania Super økt våre markedsandeler, kommenterer administrerende direktør i Scania, Christian Levin.

Volumnedgang for MAN

Konsernsøsterselskapet MAN Truck & Bus SE melder på sin side at inntektene deres steg til 3,5 milliarder euro – en økning på 3 prosent sammenlignet med første kvartal 2023 (€3,4 milliarder). 

Rundt 24.000 solgte nye kjøretøy representerte imidlertid en nedgang på 12 prosent sammenlignet med året før (Q1 2023: rundt 27.300). 

«Dette skyldes i hovedsak en modellårsendring i første kvartal 2024 og det høye nivået i sammenligningskvartalet, der opphentingseffekter hadde innvirkning», skriver selskapet. 

Justert driftsresultat steg på sin side med hele 41 prosent, til 278 millioner euro i første kvartal 2024 (Q1 2023: € 197 millioner). 

Traton-jubel 

Scania-sjef Christian Levin er som kjent også sjef for Traton Group, selskapet som eier både Scania og MAN Trucs & Bus. Hovedeier av børsnoterte Traton Group er i sin tur Volkswagen Group. 

Traton hadde salgsinntekter på 11,8 milliarder euro (12,7 milliarder dollar) i perioden januar-mars, noe som er opp 5 prosent fra samme tid året før.

Tratons driftsresultat økte samtidig med 26,7 prosent til 1,06 milliarder euro.

Powered by Labrador CMS