GASS: Coop Norge Transport AS sier gass som drivstoff å er mer konkurransedyktig.

Kan snart fylle gass «hjemme»

Ni av 29 lastebiler som Coop Norge Transport AS (CNT) eier selv er nå gassdrevne. Frem til nå har disse måttet fylles på Furuset, men nå etablererer Air Liquid en gassfyllestasjon ved tomten til Coop.

I 2015 flyttet Coop ut av lageret på Grorud og inn i deres nye nå 84.400 kvadratmeter store terminal ved Gardermoen, også kjent som C-Log.

Hundrevis av lastebiler kjører kontinuerlig inn og ut med varer. De fleste bilene gjennom portene er innleid, men Coop Norge SAs datterselskap Coop Norge Transport AS står også for vareleveringer med egeneide lastebiler. Av 29 lastebiler er ni gassdrevne.

Frem til nå har disse måttet fylles på Furuset, men i skrivende stund etablererer Air Liquid en gassfyllestasjon ved tomten til Coop, opplyser Norsk Scania i en pressemelding.

Mer konkurransedyktig

Innkjøpet av en gasslastebil er vesentlig dyrere enn en tradisjonell dieselmotor. Enova støtter 40 prosent av merkostnaden på slike løsninger. Nå ser derimot det totale kostnadsbildet konkurransedyktig ut, ifølge Coop og Scania.

Tor Arne Akselsen, driftssjef hos Coop Norge Transport, forklarer i meldingen hvorfor:

STORT: Hovedlageret til Coop er et massivt skue, med sine 84.400 kvadratmeter. På taket er det nylig montert 25.000 kvadratmeter med solceller.

– Gassbilenes snittforbruk ligger på ca. 3.05kg per mil, noe som er lavere enn vi forventet. Med dagens dieselpris er vi ganske «break even» ved å kjøre på gass. Økningen og de store svingningene på dieselprisen det siste året, har gjort oss mer tjent med å kjøre på en mer stabil gasspris.

Fra 1. september 2022 trådte en ny bompengeforskrift inn i Oslo og gamle Akershus, nemlig et fritak for tunge gasskjøretøy.

Nylig skrev YrkesBil om Kirkens Bymisjon Miljø AS som beregner å spare rundt 110.000 kroner i året på dette med sin gassdrevne 7-tonns Iveco Daily.

6.000 kroner netto per bil

Akselsen opplyser at også Coop ser for seg betydelige besparelser:

– Nesten alle transporter vi kjører fra Gardermoen går inn til, eller gjennom, Oslo. Dette fritaket gir oss en stor besparelse ved å bruke gass på tanken. Omtrent 6 000 kroner netto per bil i måneden, anslår han, og slår fast at: – Nå kan gasslastebilen bli en mer konkurransedyktig løsning med fritaket i bomringen.

Coop-lageret har nylig fått montert et solcelleanlegg på ca. 25 000 m2. Det bidrar til et energipositivt logistikksenter, med energireserver på powerbank i tilfelle strømbrudd. På sikt kan det gi muligheter for å lade el-lastebiler med grønn solenergi.

– Vi har hatt utfordringer med infrastruktur og fyllestasjoner. Vår eneste og nærmeste fyllestasjon var på Furuset. I helt feil retning for noen av Coopbilene våre som går i rute nord for Gardermoen. Med den nye fyllestasjonen kan disse dieselbilene også nyttiggjøre seg av stasjonen og kunne gå på gass forteller Akselsen, som nå ser positivt på å bestille flere gassbiler.

– Gass vil i førsteomgang være satsningsområdet vårt. Overgangen til elektrisk må vi se an utviklingen på, om bilene tilfredsstiller våre krav til kjørestrekning og bruk. De neste årene satser vi på gass, men el kommer etter hvert, sier Akselsen.

Gass som drivstoff

Scania opplyser at et standard oppsett med gassdrevet trekkvogn og semitrailer kan oppnå en rekkevidde på cirka 1.600 kilometer. Med biometan på tanken reduseres CO2-utslippet med 50–90 prosent, vanligvis 80 prosent fra et brønn-til-hjul-perspektiv sammenlignet med vanlig diesel.

Det er mulig å tilpasse gassmotorene for å imøtekomme strenge støyforskrifter, for eksempel PIEK-standarden Quiet Truck i Europa som krever at støynivået fra drivlinjen ikke overstiger 72 dB(A).

Bruksområder for komprimert gass: Drivstofftankene er tilgjengelige i pakker med flasker på 4x80 L, 4x95 L, 4x118 L eller flasker på 2x152 L + 2x118 L med en rekkevidde på opptil 500 km. Disse drivstofftankene gir også en bedre bakkeklaring enn drivstofftankene med flytende gass.

Bruksområder for flytende gass: Den høye energitettheten til flytende gass gjør den perfekt for bruk i regional drift og langtransport. Drivstofftankene er tilgjengelige i størrelser mellom 400–1 100 liter som gir en rekkevidde på opptil 1 600 km.

Kilde: Scania

Powered by Labrador CMS