EFFEKTIVT: – Økt bruk av overtredelsesgebyr gir en god og effektiv håndheving av reglene, mener samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard (Ap).

Vil ta i bruk overtredelses-gebyr oftere mot transport-kriminalitet

– Nå vil vi gjøre det enklere å sanksjonere mot brudd på yrkestransportreglene ved kontroller langs veien. Det gir en god og effektiv håndheving av reglene, i tillegg til at kontrollressursene blir brukt mer effektivt, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

For å bidra til mer effektiv kontroll og til at flere skal følge regelverket, legger regjeringen nå til rette for mer bruk av overtredelsesgebyr når yrkestransportregelverket brytes.

Dette fremkommer i en pressemelding.

Lovforslaget legges frem for Stortinget i dag, og nærmere regler om hvilke overtredelser dette gjelder kommer i forskrift. Dette er bare ett av flere tiltak i regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Mer effektivt

I dag kan det ilegges overtredelsesgebyr kun for enkelte overtredelser. Alle andre brudd på regelverket må anmeldes av kontrollørene til politiet, som igjen vurderer videre oppfølging av saken. Dersom Stortinget vedtar forslaget, skal håndhevingen kunne gjøres mer effektivt.

– Økt bruk av overtredelsesgebyr gir en god og effektiv håndheving av reglene, noe som igjen fører til likere konkurransevilkår. Dette kommer de seriøse aktørene til gode, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Også for kabotasje-brudd

Innenfor EØS-området er det tillatt med kabotasje på visse vilkår. Kabotasje er når en transportør driver med transport mellom steder i en annen stat enn den hører hjemme.

– Transport i strid med kabotasjereglene er ulovlig, og må bli slått ned på. Når brudd på reglene enkelt kan konstateres på kontrollstedet, og det ikke er bruk for politietterforskning, kan dette løses effektivt med økt bruk av overtredelsesgebyr, sier Nygård. Samferdselsdepartementet jobber derfor med en forskrift for å innføre dette.

Powered by Labrador CMS