Autonom buss i Amsterdam

Det er klart det måtte komme. Etter personbil og lastebil viser nå Daimler sin Autonome buss. Demonstrert på egen linje i Amsterdam.

Publisert

Første gang vi «kjørte» selvkjørende bil var sammen med BMW i 2013. Den gang var dette eksotisk og langt inn i fremtiden.

I dag finnes det vel ikke den bilfabrikken som ikke arbeider med slike systemer, eller har teknologien helt klar. Samtidig som de globale IT-kjempene, som Google og Apple, utvikler sine helt egne selvkjørende biler.

Egentlig sitter bare bilprodusentene og venter på et nytt lovverk og til og med i Norge er det satt i gang arbeid nå for å forberede lovverket på den virkeligheten som kommer.

Også på den tunge siden jobbes det hardt med denne teknologien. I april i år sendte alle europeiske lastebilfabrikkene kolonner av lastebiler, koblet sammen med Bluetooth, til en stor konferanse i Amsterdam for å demonstrere mulighetene.

Alle plattformer
Naturligvis måtte det bli Daimler som kom med hele det autonome trekløveret. Det er jo ingen andre produsenter i hele verden som lager både biler, lastebiler og busser under eget navn.

Og det er jo helt naturlig at den autonom-teknologien de har utviklet blir brukt på alle tre kategorier.

Fremtidsbussen, som nå er vist i Amsterdam på en av de rutene der de har bussfiler (BRT – Bus Rapid Transit) adskilt fra annen trafikk, bruker en videreutvikling av Highway Pilot-systemet som allerede har vært vist på lastebilene.

Frem til 2020 skal Daimler Buses investere 200 millioner euro i utviklingen av slike.

Her er det radar- og kamera-sensorer det dreier seg om. Føreren får et signal om når alt er klart, trykker på en bryter og tar bena vekk fra pedalene og hendene vekk fra rattet. Dermed er det hele i gang.

Utfordrende
«Banen» denne bussen bruker er 20 kilometer lang, og selv om den er separert fra annen trafikk, er den full av utfordringer i form av svinger, over- og underganger, trafikklys, bakker og tricky holdeplasser.

Bussen kjører opp til maks hastighet, 70 km/t, gjennom tunneler, over lyskryss og stopper og starter selv fra holdeplasser. Et nødbremsesystem, som merker fotgjengere foran bussen, er med på å høyne sikkerheten.

Føreren kan når som helt overta kommandoen. Enhver input fra ham vil overkjøre elektronikken.

(artikkelen fortsetter)

Daimler har bygget en helt egen fremtidsbuss rundt systemet. Den er riktignok basert på 12 meters Citaro, men ser annerledes ut på utsiden, og enda mer annerledes inni.

Tredelt
Interiøret er tredelt, med «Service-avdelingen» fremst, der billetter sjekkes eller utstedes. I midten ligger «Express-avdelingen» for dem som bare skal et stoppested eller to. Men bakerst finner man en egen avdeling for dem som skal langt.

I «Loungen» er det behagelige seter, wi-fi, og muligheter for induksjonslading av telefonen din.

Ingen regner med at slike vil komme i trafikk før om en ti-åres tid. På den tiden, sier Mercedes, vil det vel også være mulig med ren elektrisk fremdrift, med strøm enten fra batterier om bord, eller fra brenselceller.

Powered by Labrador CMS