Automessen:

TEMA PÅ AUTOMESSEN: Vidar Strande, fagsjef rekruttering og kompetanse i Norges Bilbransjeforbund, opplever det som krevende å rekruttere mekanikere til tunge kjøretøy. Torsdag setter han temaet på agendaen under Automessen i Lillestrøm.

– Stor utfordring å få flere søkere til fagene våre

Både lastebil- og bussmekanikere fortsetter å være mangelvare. Å rekruttere mange nok – og dyktige nok – mekanikere til erstatning for dem som går ut av yrket er en daglig kilde til frustrasjon hos både lastebil- og buss-aktører. Noen snarlig lysning ser heller ikke ut til å være i sikte.

Er det utdanning som er flaskehalsen, eller er det faget og arbeidsplassene som ikke er attraktive nok?

– Rekruttering er uten tvil en stor utfordring, bekrefter Vidar Strande, fagsjef rekruttering og kompetanse i Norges Bilbransjeforbund.

I bilbransjeforbundet har rekruttering hatt skarpt fokus lenge, og den innsatsen fortsetter. På Tungbilkonferansen under Automessen, torsdag 29. september, skal Vidar Strande sette temaet på dagsordenen.

– Vi bedriver det jeg vil kalle en kraftig misjonering for å få flere søkere til fagene våre. Vi ser svært tydelig at vi bare må gnage på med grasrotarbeid i stor bredde også i tiden som kommer, ikke minst lokalt, via bedriftene, skoleverket og opplæringskontorene.

– For denne rekrutteringsinnsatsen blir NBF og jeg et nav som forsøker å koordinere innsatsen – og få ting til å skje. Her må vi trekke på alle ressurser som finnes; rekruttering skjer ikke med at jeg sender ut e-poster.

– Det aller viktigste er at vi kommer oss ut der tingene skjer, og møter og prater med elevene, sier Vidar Strande til YrkesBil, og legger til at tallene de siste årene har vært bra.

– Godt er jo det, for bil skal de fleste ha.

Bilen vil fortsatt være her

– Det skjer mye nå, både med alternative eierskapsmodeller og ny teknologi?

– Jeg tror nok at bildeling og alternative mobilitets-fenomener som el-sparkesykler er kommet for å bli, men begge deler vil også i årene fremover være mest aktuelt i større byer. Bilen som fenomen vil fortsette å være her, og noen må vedlikeholde den – for ting vil skje også i fremtiden.

– Uansett hvilke drivlinjer som blir valgt, så vil det eksistere et behov for vedlikehold og reparasjoner. Og jo, for oss er og blir det et viktig mål å få flere unge inn på bilfag, sier Strande videre.

Færre søker til tunge kjøretøy

– Er det forskjell på tilgangen av elever til lette og tunge kjøretøy?

– Ja, ingen tvil om at det er færre som velger å satse på å bli tungbilmekanikere. Du hører sjelden en ungdom si at han eller hun «skal bli lastebilmekaniker». At søkningen er dårligere enn for personbilmekanikere kan skyldes flere ting – også at de unge er for lite kjent med de mulighetene som ligger her. Dermed blir faget «tungsolgt».

– Vi får vist frem ganske mye av lastebilen med vårt road-show, som stadig er på farten landet rundt, men vi må nok bli enda flinkere til å fokusere på lastebil, sier han.

Enda verre for buss

– Er det like vanskelig med bussmekanikere?

– Dessverre er inntrykket at dette yrkesvalget virker å være enda mer fjernt for de unge. Noen av dem er nok inne på tanken å ville kjøre buss, men å skru på den er altså en helt annen historie. Likevel – vi gir oss ikke, men driver på, understreker Vidar Strande.

– Og så har vi den lynraske elektrifiseringen som en ekstra utfordring?

– Ja, men her har skiftet gått overraskende fort, og vi er kommet mye lenger på denne korte tiden enn jeg hadde trodd. Her skulle alt omstilles på verkstedene, og her er vi allerede oppe og går. Det jobbes godt, og også i skoleverket er man på god vei – el-opplæring for lærerne er for eksempel godt i gang.

Slitasjedeler

– Under bilimportørenes sommermøte fikk vi også høre mye om nye elektriske trekkvogner og store biler for tunge lass. Det er mektig imponerende hva som her allerede er tilgjengelig, også når det gjelder vekter.

– Dette vil skyte ytterligere fart fremover, etter hvert som nye løsninger med hydrogen, biogass og lignende dukker opp.

– Men selvsagt skaper dette også forandringer. Man kan blant annet si at den tradisjonelle skruingen på en fossil motor til dels vil bli erstattet med jobbing på drivlinje, hjuloppheng og bremser – og selvsagt andre temaer for vedlikehold.

– Siden mye også i fremtiden vil handle om arbeid på typiske slitasjedeler, vil neppe verkstedene fysisk forandre seg så veldig mye.

Fra informasjon til inspirasjon

– Derimot vil el-driften føre til at vi vil få egne, spesialiserte batteriverksteder, også for tunge biler. Overgangen til el-drift vil imidlertid ta lengre tid for tunge kjøretøy. I dagens situasjon tror jeg det først og fremst er utbygging av fullgod infrastruktur som bestemmer hvor fort elektrifiseringen skal gå i tiden som kommer, sier Vidar Strande, som gløder for å få flere inn i bilfag – og for å få flere til å stå lengre i faget.

– Det handler først og fremst om å få ungdommen i tale, og skape entusiasme og inspirasjon til å finne ut mer om de mange mulighetene i fagene våre. «Fra informasjon til inspirasjon» synes jeg kan være et godt motto for det vi holder på med.

Mange blir kort tid i faget

– For oss handler utfordringen i utgangspunktet om å klare å skape slike positive opplevelser i møte med ungdom at vi kommer i prat. Den beste oppskriften her, er å la lærlinger snakke med elevene om faget sitt. Dette kan skje på mange møteplasser, som for eksempel yrkesmesser og i tilknytning til vårt road-show, sier han videre.

– Bilfagene lekker til mange andre bransjer?

– Ja, og dette er en minst like stor utfordring som selve rekrutteringen. Vi utdanner faktisk flere enn det som er bransjens årlige behov. Når vi likevel mangler folk, forteller jo det klart og tydelig at veldig mange bare blir i faget en kort periode.

– Det forteller også at våre fagfolk er svært attraktive, med høy faglig dyktighet og allsidighet. Og det forteller at mange bedrifter i andre bransjer byr på mer fristende lønnsforhold, slutter Vidar Strande.

Powered by Labrador CMS