AKUTT MANGEL: - Nå er det åpnet for opptak av 25 ekstra studenter fra kommende høst, men fortsatt er det langt frem for å dekke behovet, sier Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund.

– Vi trenger over 100 nye tungbillærere innen tre år

Transportnæringen i Norge sliter tungt med å skaffe sjåfører, både på tunge lastebiler og busser. Men ting henger sammen – mangel på sjåfører starter med mangel på tungbillærere.

– En omfattende undersøkelse vi har gjennomført, viser at det er behov for over 100 nye tungbillærere over en 3-års periode – i tillegg til dem vi allerede har, sier Øyvind Årbogen i Norges Trafikkskoleforbund til YrkesBil.

I Trafikkskoleforbundet blir det nå tatt grep for å bidra til en bedring av en krevende situasjon. Dette skjer ved en utvidelse og styrking av Tungbilgruppa, som inntil i fjor besto av Tom Are Salberg og Cecilie Båfjord. Tungbilgruppa er en rådgivende gruppe for organisasjonen.

– Det var i fjor høst vi bestemte oss for å engasjere oss mer i arbeidet med å bedre opplæringssituasjonen på tungbil, der underskuddet på kvalifiserte lærerkrefter er beklagelig stort. Dette har naturligvis også den følgen at det tar lengre tid å nå frem til førerkort for elever som ønsker å satse på en yrkesvei som tungbilsjåfører, sier Årbogen.

God interesse

På Norges Trafikkskoleforbunds tungbilseminar i fjor høst annonserte de derfor at de ønsket henvendelser fra folk som var interessert i å ta i et tak i Tungbilgruppa, og bidra med mer og ekstra kompetanse i tillegg til Tom Are og Cecilie, som har gjort en god jobb i denne funksjonen hittil.

– Interessen var upåklagelig, og resultatet er en Tungbilgruppe med fem medlemmer i stedet for to. De nye ansiktene er Øystein Lian, Arnt Petter Myrann og Christian Lavoll, forteller Årbogen.

Styrket kompetanse totalt

Med denne utvidelsen har forbundet fått en Tungbilgruppe med større bredde på kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet.

– Hva var det som utløste ønsket om denne utvidelsen?

En omfattende undersøkelse vi har gjennomført, viser at vi trenger over 100 nye tungbillærere over en 3-års periode – i tillegg til dem vi allerede har.

Øyvind Årbogen, Norges Trafikkskoleforbund

– Det var jo nettopp det at vi i administrasjonen i forbundet ikke satt med tungbilkompetanse nok. Utvidelsen av Tungbilgruppa var nødvendig for å styrke kompetansen vår totalt.

– Samtidig er vi også høringsinstans for regjeringen og for Statens vegvesen, og da er det selvsagt svært viktig at vi har den transportfaglige kompetansen som skal til for å kunne gi gode høringssvar, sier han.

– Her handler det om spørsmål knyttet til både føreropplæringen og utdannelsen av tungbillærere. Vi ser i dag at dette er temaer som er blitt mye mer aktuelle i samfunnet generelt. Denne økte oppmerksomheten har nok sammenheng med den store mangelen på tungbilsjåfører her i landet, mener Øyvind Årbogen.

Sammen med Cecilie Båfjord fra Tungbilgruppa sto han på farten til et overbyggende møte om morgendagens tungbillærerutdanning på en workshop på Nord Universitet Stjørdal da YrkesBil treffer Årbogen.

25 ekstra i gang til høsten

– Målet er å få en raskere vei til denne lærerkompetansen. Jeg presiserer at det selvsagt ikke handler om noe ønske om å senke kompetansekravene, men om at blant annet vil tidsbruken blir noe redusert for å bli tungbillærer.

– Vi tenker oss eksempelvis en sidestilt 2-årig grunnutdanning på tungbil som gjør løpet litt mindre omfattende, selv om det er enda mer spisset mot tungbil, sier han videre.

– Hvor stor er egentlig mangelen på tungbillærere?

– Den er veldig stor. Vi utdanner for tiden i en takt på 15 – 20 nye tungbillærere per år. Nå er det åpnet for opptak av 25 ekstra studenter på grunnutdanningen fra kommende høst, og håpet er at det blir tungbillærere av dem til slutt, men fortsatt er det langt frem.

Trenger over 100 på tre år

– Vi sendte for ikke lenge siden ut en stor spørreundersøkelse om dagens utdanning, og svarene vi fikk levner ingen tvil om at det behøves en vesentlig økning for å bedre situasjonen. Ifølge svarene som kom inn, kan vi estimere et behov på mer enn 75 nye tungbillærere til trafikkskolene, og over 30 nye til de 11 landslinjene innen tre år, sier Øyvind Årbogen.

– Selv om lærersituasjonen er sentral, er det vel også andre viktige områder å jobbe med for Tungbilgruppa?

– Ja, absolutt. Ett av ønskene for en utvidet Tungbilgruppe, er å få til enda bedre årvisse tungbilseminarer i regi av Norges Trafikkskoleforbund.

– Vi ønsker dessuten å bli en enda sterkere og bedre høringsinstans, og vi ønsker å utvikle og gjennomføre seminarer og kurs for tungbillærere.

Her er utvidelsen av gruppa viktig. De ser nok tungbilfamilien på en litt annen måte enn oss i administrasjonen, og de vil kunne bidra til enda bedre tilpasninger i forhold til aktuelle saker – hvilke vi bør adressere, og hvilke vi ikke trenger å gjøre det, slutter Øyvind Årbogen.

Powered by Labrador CMS