Einride PostNord el-lastebil

Einride satser tungt i Norge. PostNord i frontlinjen.

Det svenske teknologiselskapet Einride forteller at turen nå er kommet til Norge. De første elektriske lastebilene er allerede på plass i landet, og flere runder kommer.

Publisert

Einride, som vi har omtalt en rekke ganger siden oppstarten i 2016, leverer digital, elektrisk og autonom frakt. Selskapet lanserte nylig i Storbritannia, og satser tungt i både USA og en rekke europeiske land.

Robert Falck, grunnlegger og administrerende direktør

– Norge har gjort et banebrytende arbeid med å elektrifisere personbiler. Nå er det en selvfølge at landet også tar en ledende rolle i elektrifiseringen av tungtransporten, sier Robert Falck, grunnlegger og administrerende direktør i Einride.

Kunngjøringen kommer kort tid etter at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uttalte at alle nye, tunge kjøretøy bør være nullutslipp fra 2040, et mer ambisiøst mål enn det som er vedtatt i EU. Gjennom de neste månedene vil flere lastebiler bli levert på løpende bånd, sammen med teknologiske løsninger som gjør det enklere å skalere opp.

– Med vår elektriske bilpark og den nødvendige infrastrukturen for å gi tilstrekkelig og pålitelig ladetilgang for godstransport i hele Skandinavia, er det en stor glede for oss å kunne bidra til at Norge kan nå sine ambisiøse mål og opprettholde sin ledende posisjon innen elektrifiseringen av transport, sier Falck.

Bistår PostNord med utslippskutt

Einride samarbeider allerede med Skandinavias ledende posttjeneste, PostNord, om å elektrifisere selskapets bilpark i Sverige. Nå står Norge for tur.

Samarbeidet som nå lanseres vil bety en digitalisering og elektrifisering av mer enn 1500 kilometer som i dag kjøres med fossilt drivstoff. Til sammen er det ventet at dette vil resultere i en reduksjon på opptil 95 prosent av CO2-utslippene sammenlignet med tidligere. Dette tilsvarer en reduksjon i CO2-utslipp på 2100 tonn over tre år.

– For PostNord betyr samarbeidet at vi kommer i gang med grønne korridorer mellom noen av våre største terminaler. De elektriske containerbilene vil medføre at vi kan få framført store deler av godset på klimasmarte kjøretøy, noe som vil ha en stor miljøpåvirkning. Det betyr at PostNord er nærmere målet om å være fossilfri innen 2030, sier May-Kristin Willoch, Assisterende direktør for bærekraft i PostNord Norge.

Nettverk for å knytte Norge til Europa

Einride Nordic Link
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil
Einride PostNord el-lastebil lading
Einride autonom pod

Einride skiller seg fra sine konkurrenter gjennom å tilby sin egenutviklede Saga-plattform, som planlegger, optimaliserer og overvåker transporten. Plattformen forenkler håndteringen av langdistansefrakt, fjerner ineffektivitet i industrien og forhindrer forsinkelser i varer på grunn av batterilading eller sjåførbytte.

Einrides ekspansjon i Norge vil utvide Nordic Link-nettet, som først ble etablert i 2022, og koble sammen strategiske steder i Oslo-regionen. Nettet vil så utvides ytterligere sørover, for å forbinde Norge, Sverige og etter hvert Danmark langs E6.

Dette vil legge til rette for elektrisk, digital og autonom godstransport på tvers av Skandinavia. Målet er å etablere en forbindelse mellom Nordic Link og det europeiske fastlandet før 2025.

Einride skal også etablere en egen ladeinfrastruktur, Einride Stations, for lastebilparken langs nettet i Norge. Ladeinfrastrukturen skal bygges ut langs strategiske steder i hele Norge for å kunne skalere opp bilparkene på en effektiv måte.

På tvers av landegrenser

Selv om Einride foreløpig satser på elektriske lastebiler i Norge, er fremtidsmulighetene mange. Selskapet er ledende innen utviklingen av autonome lastebiler.

Einride ble det første selskapet i verden til å distribuere et autonomt, elektrisk kjøretøy på en offentlig vei i 2019. Nå er selskapet den ledende partneren i MODI-prosjektet, et EU-initiativ til en verdi av 28 millioner euro, som tar sikte på å støtte utrullingen av elektrisk og autonom tungtransport ved å adressere standardiseringer, forskrifter og infrastruktur.

I 2025 skal Einrides elektriske og autonome kjøretøy demonstreres for første gang når de krysser landegrensen på E6 mellom Norge og Sverige. I Norge vil den første autonome lastebilen kjøre fra Svinesund til Moss.

Her finner du noen av våre tidligere omtaler av Einride.

Powered by Labrador CMS