BLIR PENGER AV SÅNT: - Når man kjører 500.000 mil i året, og sparer en liter diesel på hver eneste en av dem, så blir det penger av det, sier Runar Bakken, daglig leder og medeier i Bama Logistikk AS.
BLIR PENGER AV SÅNT: - Når man kjører 500.000 mil i året, og sparer en liter diesel på hver eneste en av dem, så blir det penger av det, sier Runar Bakken, daglig leder og medeier i Bama Logistikk AS.

– Det viktigste miljøtiltaket er at bilene alltid har lass

For Bama Logistikk AS har pilene pekt godt oppover de siste årene. Runar Bakken, daglig leder og medeier, forteller at en bevisst miljøsatsing over tid har mye av æren for de gode økonomiske resultatene: – Nå snakker ikke sjåførene om hvor fort de har kjørt, men om hvor lavt forbruk de har klart.

En organisasjonsmodell som gir god kontroll og oversikt, mener Bakken også er et viktig bidrag til god lønnsomhet.

Driften er organisert slik at morselskapet Bama Logistikk eier selve lastbærerne – 110 termohengere – og styrer spedisjonsvirksomheten, mens datterselskapet Sandvik Transport har alle biler og sjåfører hos seg.

I antall handler det om ca. 46 trekkvogner og 80 sjåfører. I tillegg benytter Bama Logistikk jernbanetransport når dette er mulig.

– Med en separat, utskilt bilavdeling opplever vi at vi får meget god kontroll og oversikt, og til enhver tid vet hva ting koster, sier Runar Bakken.

Sterke resultater

– Har dere prioritet på noe bestemt bilmerke?

– Nei, vi handler bil der vi til enhver tid opplever at totalkostnad og forbruk er gunstigst. De senere årene har dette vært Volvo, sier han.

Som navnet antyder, er Bama ganske riktig majoritetseier av Bama Logistikk, med 51 prosent av aksjene.

De øvrige 49 prosent deles mellom brødrene Bakken – det er fire av dem – og Karl Isak Næssen.

Av en omsetning på drøyt 293 millioner kroner, ble det ordinære resultatet før skatt i 2021 nærmere 14 millioner. Dette tallet innebar en økning fra foregående år, og er ikke langt unna en tredobling av det tilsvarende 2019-resultatet.

– Det går bra for tiden?

INGEN EKTESKAP: Bama Logostikk AS er ikke 'gift' med noen lastebilleverandører og kjører ulike merker. Bilene kjøres i tre år eller 450.000 kilometer før utskiftning.
INGEN EKTESKAP: Bama Logostikk AS er ikke "gift" med noen lastebilleverandører og kjører ulike merker. Bilene kjøres i tre år eller 450.000 kilometer før utskiftning.

– Ja, de siste årene har vi gjort det godt, men slik har det slett ikke alltid vært, sier Runar Bakken, som forteller at Bama Logistikk i sin tid ble startet som et lokalt distribusjonsselskap i Telemark, der familien Bakken for øvrig er hjemmehørende.

Butikk-distribusjon først

– Det startet på 1990-tallet som butikkdistributør for Bama Telemark og var tidlig ute med to-skifts løsning. Da hadde jeg brødrene mine som kunder. Så var det meg, da, som leverte transporttjenester til dem alle. Det var tøffe tider, det, humrer Runar Bakken.

– Det var nesten så det var en lettelse da jeg flyttet til Oslo med en ny avtale med Bama for Stavanger, Bergen og Agder-fylkene i 2009. Det er fra da av dette først og fremst har utviklet seg, men strukturen er jo helt endret. Vi har ingen distribusjon ut til butikk lenger. Nå henter vi produkter hos produsentene – og vi kjører varer ut til distriktslagre.

– Her har vi 70 prosent av volumet i Sør-Norge, forteller han.

Sjømatnæringen viktig

– Bama alt sammen?

– Nei da. Bama er så klart største kunde, og står for noe over halvparten av omsetningen vår. Resten deles av sjømatnæringen og øvrige kunder. Ikke minst sjømatnæringen er viktig, fordi vi her får mye returlass slik at bilene ikke går tomme en vei.

– Det siste er kanskje det viktigste miljøtiltaket vi har. At bilene alltid har lass er absolutt første bud i vår miljøsatsing. Dessuten bruker vi jernbane så mye som mulig, og vi kjører modulvogntog der vi kan, hvilket for tiden hovedsakelig er til Kristiansand, sier han.

Biogass og el kommer

– Hva med alternative drivlinjer og drivstoff?

– Vi har testet både etanol og gass, og har nå bestilt fem Volvo for flytende biogass, selv om gassforsyning og gasspriser er et tankekors akkurat nå. Biogassbilene venter vi levert kommende vår.

– Hva med el-lastebiler?

– Vi står på venteliste for levering her også, to el-Scania er bestilt, forteller Runar Bakken, og legger til at det også er mulig å få mer ut av eksisterende teknologi.

Downsizing som lønner seg

– Vi var først ute med downsizing av motorer da vi i 2016 bestilte ti Scania med 500 hk motor – ned fra V8-motoren og de 580 hestene den leverte. Så oppdaget vi raskt at vi oppnådde den gode drivstoffbesparelsen vi hadde regnet med – forbruket gikk ned med 1 liter pr mil på øst/vest bilene.

Med våre kjørelengder slo de store talls lov inn for fullt her – besparelsen var mektig.

Den beviste samtidig at det som er viktig, er å ha riktig kjøretøy til jobben. Det er da vi kan redusere kostnader og tjene penger, understreker han.

Nye hengere har fått egen tank for fiskeavrenning.
Nye hengere har fått egen tank for fiskeavrenning.
Hos Bama Logistikk er ordene langt mer enn bare talemåter.
Hos Bama Logistikk er ordene langt mer enn bare talemåter.

Ikke bare tull - likevel

I 2017 ble Bama Logistikk sertifisert som Miljøfyrtårn, uten at Runar Bakken i utgangspunktet var bare begeistret for akkurat det prosjektet.

– I starten syntes jeg det var noe tull – å skrive på begge sider av arket og drikke kaffe av porselenskopper mente jeg hadde bare sånn moderat miljøverdi. Det er jo helt andre ting som betyr noe i en virksomhet som vår. Diesel, for eksempel, og for oss betyr det å bestille biler som har lavere forbruk.

Når man kjører 500 000 mil i året, og sparer en liter diesel på hver eneste en av dem, så blir det penger av det!

På miljøkontoen satte vi også et vedtak om at samtlige firmabiler heretter skulle være elbiler. Det er jo avgjørende viktig at vi viser at vi mener noe med miljøtiltak selv også, ikke bare at vi pålegger andre å gjøre slik eller så, sier Runar Bakken.

Har endret meg veldig

Han møtte nok den første elbilen sin med litt skepsis, men det gikk fort over:

– Ja, elbil ble jeg fort glad i, så jeg har fortsatt å kjøre elbil etterpå. Jeg bor i Heddal, så det blir mye kjøring. Da er det viktig å ha en bra bil. Alt dette handler om miljø, og samtidig betyr det penger spart, sier han og medgir at Miljøfyrtårn-prosessen fikk betydning utover den rene sertifiseringen.

– Ja, jeg har endret meg veldig etter at vi gikk inn i dette. Og mye mer enn det; før snakket sjåfører oftest om hvor fort de kunne kjøre - nå snakker de om hvor lavt forbruk de har klart å komme ned på, forteller han.

For dyrt å reparere gamle biler

Bama Logistikk-kundene kan glede seg over å bli betjent med tidsmessig redskap – firmaet kjører bilene tre år eller 450.000 kilometer før utskiftning.

– Det er nesten nye biler dere kvitter dere med?

– Norge er et høykostland, og det er for dyrt å reparere på gamle biler, det får andre drive med. Med den utskiftningstakten vi har, blir det produktet vi leverer veldig godt. Vi synes våre valg er riktige på alle måter, og jeg kan knapt huske at vi har hatt stans langs veien med bilene våre.

Låst på 83 km/t

Også her har vi full kontroll og kostnadsoversikt. Bilene leaser vi med gjenkjøp, og service og reparasjoner har vi dekket gjennom gull-avtaler med billeverandøren. Det eneste vi faktisk ikke har kontroll på, er eventuelle skader. Ikke har vi skader særlig ofte heller. Til det siste bidrar det nok at våre biler er låst på 83 km/t. I utgangspunktet er dette et tiltak motivert av forbruk og miljø, men det gjør nok også noe med skaderisikoen, sier Runar Bakken.

Sandvik-navnet har en historie

Bama Logistikk og Sandvik Transport har hovedkontor i Bama-anlegget på Kalbakken i Oslo. Administrasjonen teller i alt 15 ansatte. Av dem er det ni som er opptatt med styring av bilene.

Sandvik-navnet har historiske røtter. Det er hentet fra Sandvik Engros, som Runars far eide og drev, og der alle brødrene var sysselsatt. Selskapet endret navn til Bama Telemark da Bama gruppen kjøpte seg inn i selskapet, og resten er – mer og mindre – historie.

Dysleksi ingen hindring

Runar Bakken (55) startet sin karriere i familiebedriften som salgssjåfør på lastebil. Dette var på den tiden en ganske vanlig funksjon, der sjåføren kjørte rundt med et varelass, og bedrev aktivt salg overfor de lokale kjøpmennene.
Runar Bakken (55) startet sin karriere i familiebedriften som salgssjåfør på lastebil. Dette var på den tiden en ganske vanlig funksjon, der sjåføren kjørte rundt med et varelass, og bedrev aktivt salg overfor de lokale kjøpmennene.

Noen tung akademisk bakgrunn har Bama Logistikk-sjefen ikke:

– Nei, jeg har gått en tid på yrkesskole for å bli mekaniker, men kom aldri så langt som til fagbrevet. Med dysleksi slet jeg til tider tungt på skolen, men matte var jeg god i, og det har nok vært til god hjelp. Og så en grunnholdning til at man skal oppføre seg skikkelig og gjøre en god jobb i den jobben man har. Dysleksien har i alle fall aldri vært en hindring for meg i yrkeslivet.

Riktig blanding!

– Selv er jeg en utpreget praktiker, men så har jeg mange ansatte som utfyller meg godt på mer teoretiske områder, så sammen er vi dynamitt, fastslår Bakken, som minnes tidlige jobb-år med både mye moro og smarte og oppfinnsomme løsninger i en tid da det meste var mulig; det handlet om å finne løsninger, ikke paragrafer...

– Vi trenger en blanding av praktisk og teoretisk orientering. Det er ikke bare å fylle opp med «blåruss», slik det har vært tendenser til enkelte steder.

For meg som daglig leder handler jobben sånn sett om å sette opp det riktige laget, finne både praktikere og skoleflinke som sammen blir en god og effektiv blanding, der alle er like mye verdt, fastslår han.

Powered by Labrador CMS