SJEFEN: Finn Martinsen er administrerende direktør i Toten Transport AS og konserndirektør i Toten Transport Gruppen.
SJEFEN: Finn Martinsen er administrerende direktør i Toten Transport AS og konserndirektør i Toten Transport Gruppen.

«Nye» Toten Transport: – Styrker kjernevirksomheten

Toten Transport har tatt kraftfulle grep for å tilpasse seg endringene i transportmarkedet. Med ny eierstruktur, rendyrking av forretningsområder de er gode på og nedprioritering av andre områder, mener toppsjef Finn Martinsen at konsernet er godt rustet for fremtiden.

Egentlig burde vi kanskje bruke begrepet «Nye» Toten Transport, for mye er nytt siden Finn Martinsen høsten 2019 ble engasjert, for å være med på prosessen med å finne nye eiere for selskapet, og sette en ny kurs med søkelys på samhandling og lønnsomhet i tiden som skulle følge.

– Den gode utviklingen selskapet er inne i er en konsekvens av den strategien vi har valgt – der styrking av kjernevirksomheten er et nøkkelbegrep, sier Finn Martinsen til YrkesBil.

Han er administrerende direktør i Toten Transport AS og konserndirektør i Toten Transport Gruppen.

Et år etter, høsten 2020 var ny eierstruktur på plass, med like store andeler (17,5 prosent hver) til Litra, Surnadal Transport, LRN Transport og Seielstad Holding/Gausdal Landhandleri. De opprinnelige eierne, Toten Bileiere AS, sitter igjen med de resterende 30 prosent.

Negativ resultatutvikling over noe tid gjorde det nødvendig å tenke nytt for selskapet, som igjen allerede i 2021 kunne vise til et positivt driftsresultat.

Kjøpt over Teams

Opprinnelig var Toten Transport et andelslag fra 1975, der de 26 eierne alle hadde like mye å si i en virksomhet som etter hvert var til stede i sju land: Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia og Litauen. Toten Transport var – og er – et velkjent syn på europeiske veier.

Stiftelsesdatoen var 16. mai 1975, og andelseierne var bileiere som hadde til felles at de kjørte for Raufoss Ammunisjonsfabrikker.

Gjennom både organisk vekst og flere oppkjøp har Toten Transport utviklet seg til den dimensjonen selskapet nå har som et av landets største transport- og logistikk-foretak. Utenrikstransporten i svenske GDL AB ble for øvrig kjøpt under pandemien – over Teams – og nylig overtok Toten Transport også 51 prosent av aksjene i Jakobsen Transport i Kopervik.

Ny terminal i Hamar

Selskapet har fortsatt sitt hovedanlegg på Raufoss, med avdelinger i Brumunddal og på Borgeskogen i Stokke (tidligere Gods og Bil).

I tillegg kommer andre terminaler, både egne og deleide – og, selvsagt, avdelingen i Oslo som mest driver med import/eksport og fortolling. All Europa-transport styres herfra.

Nylig kjøpte Toten Transport en eiendom i Hamar som på sikt skal huse en ny terminal på 6.000 kvm. Denne skal erstatte dagens terminal i Brumunddal (1.200 kvm).

Personlig service

Dagens Toten Transport sysselsetter i alt rundt 600 årsverk. Dette omfatter 175 ansatte i terminaler, lager, spedisjon og administrasjon, i tillegg til cirka 450 sjåfører og biler som alle er innleide i konsernet. Selskapet eier selv 120 semitrailere, og samlet gulvareal i terminalene er cirka 22.000 kvm, forteller Finn Martinsen.

– Vi er først og fremst en kunnskapsbedrift, og skal være stolte av det vi gjør, uansett funksjon. Dette er også nedfelt i verdiene våre, der «nær» og «engasjert» er de to ordene som supplerer «kunnskapsrik», sier Martinsen.

Toten-konsernet

Toten Transport Holding AS og Toten Transport AS med datterselskaper utgjør konsernet. Konsernets samlede omsetning i 2022 var 998,3 mill. kr. mot 878,9 mill. kr. i 2021, med årsresultat etter skatt i 2022 på 10,5 mill. kr. mot 9,8 mill. kr. i 2021.

Konsernet har i 2022 omstrukturert og trukket eiendommene ut av Toten Transport og lagt de rett under Toten Transport Holding.

– Vi legger for eksempel stor vekt på tilgjengelighet, og har derfor fortsatt et tradisjonelt betjent sentralbord. Vi tror den personlige servicen dette gir, har en helt annen virkning på den som tar kontakt enn en rekke av tastevalg opplest av en maskin, sier han videre.

Kompetanseheving

– Verdier skal være noe mer enn ord på et stykke papir. De må gis innhold for å ha mening, understreker Finn Martinsen.

– Dette antyder at det også skal litt skolering til?

– Ja, vi har vårt eget opplæringsprogram i Toten Academy. Her har vi egne opplæringsmoduler ved ansettelse for at den enkelte skal bli en ekte Toten Transport-aktør. Den interne opplæringsplanen er det HR-avdelingen som administrerer. Der kartlegges behov for opplæring individuelt, både eksternt og internt. Til dette høres også tilrettelegging av kompetanseheving for sjåfører, sier han.

– Hva gjør dere med lærlinger?

– Vi har flere medarbeidere som starter hos oss gjennom forskjellige programmer som ofte resulterer i ansettelse. Kan vi være med på å bidra til at flinke og bra mennesker som av forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidslivet, og vi kan få dem som medarbeidere, så er vi godt fornøyd. Dette er noe som virkelig er med på å gjøre en forskjell, understreker han.

Martinsen legger til at bærekraft er et viktig stikkord i selskapet.

– Vi er opptatt av økonomisk vekst, men også av anstendighet og ansvarlighet. Hos oss møter du et selskap med solid bakkekontakt. Her finner du ikke de dyreste og mest elegante kontorene; vi flotter oss ikke, fastslår han.

KJENT SYN: Toten-bilene har vært og er et kjent innslag på veiene i Norge og på kontinentet. Rundt 450 sjåfører og biler, som alle er innleide, kjører for Toten Transport-konsernet.
KJENT SYN: Toten-bilene har vært og er et kjent innslag på veiene i Norge og på kontinentet. Rundt 450 sjåfører og biler, som alle er innleide, kjører for Toten Transport-konsernet.

«Påse-plikten»

– Til gjengjeld driver vi bra, selv om pandemien var en tøff opplevelse. Vi hadde dessuten en krevende start på 2022, da alt mulig kom på en gang – Putin, strømpriser, renter - og en dieselpris opptil 28 kroner literen. Heldigvis var kundene våre med på at løsninger måtte finnes slik at bilene kunne drive forsvarlig, noe som var svært viktig for utviklingen videre.

– Hvilket forhold har dere til «påse-plikten»?

– Der har vi alle en jobb å gjøre i bransjen – og det gjelder også kundene, sier Martinsen.

– Vi gjennomfører egne revisjoner for å sørge for å ivareta lovverket. Interne revisjoner av våre partnere gjennomføres planmessig for å sørge for at vi alle har fokus på dette og tar ansvar.

Optimalisering av driften

– Hvor krevende er tilgangen på sjåfører?

– De fleste sjåførene hos oss er norske. Sjåførmangelen merket vi først for alvor da krigen i Ukraina kom, men dette er noe vi bare må komme oss gjennom på fornuftig vis.

– Hvilke grep er tatt under de nye eierne for å snu Toten Transport til det vi ser i dag?

– Vi har jobbet innenfra, og sett på strukturer og samhandling, og hvordan vi kunne optimalisere driften til nå-situasjonen. Dette har blant annet ført til noe omorganisering, med litt nedbemanning der bemanningen var feil i forhold til markedet, sier Finn Martinsen.

STORT: Samlet gulvareal i Toten-terminalene er cirka 22.000 kvadratmeter. 175 ansatte i Toten Transport jobber i terminaler, lager, spedisjon og administrasjon.
STORT: Samlet gulvareal i Toten-terminalene er cirka 22.000 kvadratmeter. 175 ansatte i Toten Transport jobber i terminaler, lager, spedisjon og administrasjon.

Bli enda bedre

– Vi driver i en bransje der marginene er små, og det er små «knepp» som gjelder – i begge retninger. Da måtte vi se nøye på hva vi er gode på, for det er ikke nødvendigvis slik at det er alt man skal drive med til enhver tid.

– Hva ble fasiten her?

– Spesialtransporter var en av selskapet sterke sider, og der har vi blitt enda sterkere nå. Vi har i tillegg styrket oss på stykkgods og partigods, sier han.

– Det handler kort sagt om å finne ut hva man virkelig er god på, og bli enda bedre på dette. Som et eksempel, så er vi tydelige på at vi ikke skal utvikle oss innen kjøl og frys – så det driver vi ikke med. Derimot er vi trygge på at det å bli en logistikkpartner i bred forstand for kundene våre er en av våre styrker.

Få det beste ut av alle

– Vi har fokusert på å foredle kjernevirksomheten, rett og slett, og å plassere de enkelte produksjonstypene der de hører mest naturlig hjemme. På den måten kan vi utnytte konsernets sterke sider best mulig.

– Hvilke sider er det?

– Vi har høy og bred kompetanse i selskapet. Det er folk som har vært her i over 40 år, og vi har mange eksempler på noen som har vært borte litt og så kommet tilbake. Vi har begge kjønn, alle aldre og mange nasjonaliteter representert.

LAGSPILL: - Det handler om å få det beste ut av det enkelte individet, slik at alle kjenner ansvar og tar ansvar, fastslår Finn Martinsen.
LAGSPILL: - Det handler om å få det beste ut av det enkelte individet, slik at alle kjenner ansvar og tar ansvar, fastslår Finn Martinsen.

Konstruktive eiere

– Da Toten Transport ble solgt, var noe av det viktigste med nye eiere at de skulle ønske å utvikle selskapet videre, og at de skulle ha norsk forankring. Dette har vi oppnådd, og vi har fått fremsynte eiere; bransjefolk som har en forståelse for våre problemstillinger og driftspremisser som et investeringsfond ikke ville hatt på samme måte, sier Martinsen.

– Vi skal selvsagt drive lønnsomt og gi avkastning, og vi håper på fortsatt vekst med positive og konstruktive eiere på veien videre. Vi vil fortsatt være i en bransje der vi kjenner på den tynne knivseggen som små marginer innebærer. Da blir det avgjørende å holde produksjonskostnader og energiforbruk på et nivå som gjør at dette ikke blir unødvendig fordyrende, sier Finn Martinsen.

Powered by Labrador CMS