Storfusjon i biltransport

Dersom Konkurransetilsynet svarer ja, slår to av Norges største biltransportører seg sammen.

Publisert

Det er selskapene Øivind Johansen Transport AS (ØJT) og Auto Transport Service AS (ATS) som nå går inn under samme eierstruktur.

Begge firmaer driver i dag transport av biler både i Norge og fra utlandet. Bilene kjøres til forhandlere og importører, bilklargjøring, spedisjon og lagring av biler.

I en pressemelding opplyser styrene i ØJT og ATS at de har sett verdien av å rendyrke begge selskapers produkter, blant annet i form av bedre logistikk.

Antall ansatte totalt vil være som før etter den nye selskapsdannelsen, og både ØJT og ATS vil drive videre fra eksisterende anlegg i Lier og Drammen.

Storkonkurrenten Autolink vil likevel fortsatt være største i Norge, med 65 prosent av markedet, men konstellasjonen ØJS/ATS tar nå til sammen rundt 30 prosent. I følge eierne ligger omsetningstakten for 2010 på over 300 millioner samlet for selskapene.

Eierskiftet gjennomføres ved at aksjonærene i ATS selger sine aksjer til et nytt holdingselskap som vil eie alle aksjene i ØJT og ATS. Hovedeiere i det nye selskapet blir Erik Knutstad og Øivind Johansen.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet og selskapenes bankforbindelse.

Begge selskapene vil imidlertid fortsatt drives som egne juridiske enheter. Oddmar Nilsen og Øivind Johansen vil fortsette som daglige ledere i hhv ATS og ØJT.

Olav Volldal vil inngå i selskapenes styrer. Volldal var tidligere konsernsjef i Kongsberg Automotive Holding ASA og er nå blant annet styremedlem i Telenor.

Tips YrkesBil på email: haakon@bilforlaget.no

Powered by Labrador CMS