For å markere starten på det tunge samarbeidet ble det 19. januar gjennomført det arrangørene omtaler som «verdens første fossilfrie lastebilparade». Her på Grønlikaia skal det bygges lader for tunge elbiler.

Bygger første offentlige ladestasjon øremerket tunge kjøretøy

Oslo Havn samarbeider med Bymiljøetaten og skal i år bygge Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlikaia.

Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

Ambisjonene fra myndighetene er klare: Oslos mål er å bli en «tilnærmet nullutslippsby» i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et «nullutslippssamfunn», der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030.

For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres.

Flere av lastebilprodusentene ruller nå ut elektriske modeller i stadig høyere tempo, men fremdeles er det gjort lite når det gjelder ladeinfrastruktur beregnet på tunge kjøretøy i Norge.

Elektriske og biogassdrevne lastebiler fra blant annet Scania, MAN og Volvo deltok i paraden.

– Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt når det kommer til lade- og fylleinfrastruktur til de største kjøretøyene. Men vi kan love bransjen at vi er på saken. Blant annet har vi etablert en egen tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil etablere lastebilladere. Så vet vi at de store leverandørene får stadig nye og bedre kjøretøy på plass, noe som også er viktig, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver og prosjektleder for tungtransportkampanjen i Klimaetaten, Oslo kommune.

Den første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge kjøretøy er imidlertid ikke langt unna, den skal etableres på Grønlikaia i år – og bygges i et samarbeid mellom Oslo Havn og Bymiljøetaten.

Støtte å få

Oslo og Viken samarbeider for å gjøre tungtransporten fossilfri i de to fylkene.

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, forteller byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Miljøbyråd Sirin Stav og fylkesråd Olav Skinnes sammen med de sju sjåførene i paraden: Andrea Josefine Nyland (Tom Wilhelmsen), Hans Erik Becker (Becker), Waqar Khan (Schenker), Finn Axel Gulbrandsen (Oslo havn), Vedat Yilmaz (Posten), Gunn-Heidi Wilhelmsen (Asko) og Simen Fearnley (Asko)

En overgang til fossilfritt er avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som finnes og planlegges av kommunen, fylkeskommunen og andre. Derfor samarbeider Oslo kommune ved Klimaetaten, med Viken fylkeskommune, om en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen finansieres av Klimasats-midler fra staten.

Det er særlig viktig å nå ut til de små og mellomstore aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene ved å omstille kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke gjøre det.

– Det er mange fordeler og muligheter som finnes ved å gå over til el, hydrogen og biogass, men Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i dialog med transportbransjen avdekt en mangel på kunnskap om eksisterende og fremtidige klimavirkemidler. Dette er en stor barriere for overgang til fossilfrie drivstoff. Samarbeidet vårt er både viktig og slagkraftig ettersom store deler av transportbransjen knyttet til Østlandet opererer både i Oslo og Viken, forteller fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp), i Viken Fylkeskommune.

Fossilfritt for de fleste formål

For å markere starten på det tunge samarbeidet og et samstemt budskap om fossilfri tungtransport, ble det 19. januar arrangert det de omtaler som «verdens første fossilfrie lastebilparade». Den besto av sju kjøretøy, som startet ferden på Tusenfryd og endte opp på Grønlia i Oslo havn.

Lastebiler fra aktørene Becker, Schenker, ASKO, Posten og Tom Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil, dannet paraden.

Lastebilparaden besto av både elektriske og biogassdrevne lastebiler og tippbiler som benyttes til anleggstransport og distribusjonsbiler som brukes til varelevering i Oslo.

I dag er de fleste elektriske bilene helt opp til 27 tonn, og det forventes at det kommer flere og tyngre modeller og modeller med lengre rekkevidde allerede i år. ASKO tester en elektrisk 44 tonns lastebil nå og Posten har bestilt en som vil komme i år. Biogassbilene er tyngre, Becker har en opptil 60 tonn.

Disse er ikke begrenset av rekkevidde på samme måte som el-lastebilene og kan derfor brukes til andre formål.

Powered by Labrador CMS