SATSER: Gasum er en av aktørene som mener alvor med biogass-satsningen sin i Norge.
SATSER: Gasum er en av aktørene som mener alvor med biogass-satsningen sin i Norge.

Tilgangen på biogass er i rask økning

I det store finske energiselskapet Gasum ser man både mange og store fordeler ved å øke bruken av biogass også i veitransport. Nå planlegges det for å øke både tilgangen og kunnskapene om dette miljøvennlige drivstoffet i Norge.

Gasum ser for seg at biogass vil utgjøre en betydelig andel som alternativt drivstoff i norsk transportnæring i tiden fremover:

– Sammen med nasjonale planer tenker vi opptil 20 prosent av drivstoffbruk på vei med biogass, det vil si cirka 10 TWh/år og 15.000-20.000 tyngre kjøretøy, sier John Melby, Director Traffic Norway i Gasum, til YrkesBil.

– Hvordan oppfyller biogass miljø- og utslippskrav i forhold til for eksempel elektrisk drift?

– Ofte bedre med hensyn til Life Cycle Assessment (LCA)-analyser, sirkulærøkonomi og reduksjon i klimagassutslipp (-livssyklus analyser).

MYE PÅ GANG: Biogass kan utgjøre opptil 20 prosent av drivstoffbruket på vei i Norge i tiden fremover, tror Gasum. – Det vil si cirka 10 TWh/år og 15.000-20.000 tyngre kjøretøy, sier John Melby, Director Traffic Norway i Gasum.
MYE PÅ GANG: Biogass kan utgjøre opptil 20 prosent av drivstoffbruket på vei i Norge i tiden fremover, tror Gasum. – Det vil si cirka 10 TWh/år og 15.000-20.000 tyngre kjøretøy, sier John Melby, Director Traffic Norway i Gasum.

Begrepet nullutslipp for eldrift og hydrogen er fint med tanke på hva som kommer ut av en elbil, men verdikjeden totalt er neppe null; veistøy, støv og lokalt utslipp på den måten er ofte verre med tanke på el-kjøretøyer som har høy vekt og som sliter dekk og veidekke mye, sier Melby.

Fritak i bomring

– Hvilke forskjeller er det på biogass og eldrift investeringsmessig - en el-lastebil koster nesten tre ganger en diesel lastebil? Og vinner biogass mye på nyttelast - eller er dette mer hipp som happ?

– Elektriske lastebiler er to-tre gangen i investeringskostnad også sammenlignet med biogass, og biogass begynner å få OK restverdi. Biogass veier omtrent det samme som en vanlig diesel og med moderne lastebiler som kommer, vil effekt på 500 hestekrefter gi høy effektivitet og drift nesten som diesel.

– Det ligger vel også an til at biogass kan få fritak i bomring for kjøretøyer over 3500 kilo.

Mer tilgjengelig

– Hvor bra er dagens infrastruktur, og er tilgangen på biogass god nok i dag og i fremtiden?

– Tilgangen i dag er for dårlig, men dette kommer raskt nå når behovet og forutsigbarheten blir bedre. Enova har bevilget støtte til en rekke nye stasjoner for tyngre kjøretøyer. Per i dag har Gasum over 100 stasjoner i Norden, og 23 i Norge.

– Hvilken strategi og planer har Gasum for å stimulere til økt bruk av biogass i tiden som kommer?

– Å gjøre biogass mer tilgjengelig for sluttbruker, og sørge for økt tilgang, både med egen produksjon og gjennom lange avtaler med produsenter. Viktig er det også å markedsføre kunnskap, møte kunder og samarbeide med bilprodusenter – foruten selvsagt også opplæring og TCO-analyser, slutter John Melby i Gasum.

Konkurransedyktig

Slik oppsummerer Gasum de viktigste fordelene ved biogass som drivstoff:

  • Fornybart og sirkulært, lokal og regional næringsutvikling
  • God utnyttelse av avfall, lave utslipp av metan og verdifull biorest til matproduksjon
  • Kjent og velprøvd teknologi
  • Høy reduksjon i utslipp av klimagasser. Gjøres dette riktig, kan CO2-utslippet reduseres med 90 – 100%
  • Konkurransedyktig.

Gasum tilbyr både flytende gass (LNG og LBG) og komprimert gass (CNG og CBG).

Svært stillegående

Til tunge langtransporter passer det best med flytende naturgass (LNG) eller flytende biogass (LBG). Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på flytende gass ha en rekkevidde på cirka 1.600 kilometer på en tank, ifølge Gasum.

Til lokal distribusjon, renovasjonsbiler og busstrafikk passer komprimert naturgass (CNG) og biogass (CBG) bedre. Avhengig av modell kan et kjøretøy som går på gass ha en rekkevidde på 600 kilometer på en tank.

Å fylle flytende gass tar ikke lengre tid enn å fylle diesel. De aller fleste gassdrevne kjøretøy er svært stillegående, og noen av dem er blant annet tildelt Piek Quiet Truck-sertifikatet (støynivå under 72 dB).

Powered by Labrador CMS